Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 1 TRENING AV HJEMMEBOENDE GAMLE- NYTTER DET ? Jorunn L. Helbostad Fysioterapeut, stipendiat ved seksjon for fysioterapitvitenskap,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 1 TRENING AV HJEMMEBOENDE GAMLE- NYTTER DET ? Jorunn L. Helbostad Fysioterapeut, stipendiat ved seksjon for fysioterapitvitenskap,"— Utskrift av presentasjonen:

1 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 1 TRENING AV HJEMMEBOENDE GAMLE- NYTTER DET ? Jorunn L. Helbostad Fysioterapeut, stipendiat ved seksjon for fysioterapitvitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB

2 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 2 HVA MENES MED TRENING I DENNE SAMMENHENGEN ? Muskelstyrke Utholdenhet Fleksibilitet Balanse Motoriske ferdigheter

3 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 3 RESULTATMÅL FOR INTERVENSJONSSTUDIER FYSISKE FORUTSETNINGER Muskelstyrke, utholdenhet, fleksibilitet ASPEKTER VED FALL  fallrelaterte skader, fall, fallrisiko, bentetthet MOTORISK FUNKSJON  balanse, motorisk kontroll, ADL SELVOPPLEVD FUNKSJON  Mestring, trygghet, helse, helserelatert livskvalitet

4 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 4 FICSIT trials (Fraility and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques) Effekt på fall-incidens (N = 2328)  10 % reduksjon m/generelle øvelser  17 % reduksjon m/balanseøvelser Tai Chi best effekt Ingen signifikant endring i fallrelaterte skader Behandling som inneholder øvelser reduserer fallrisiko for eldre

5 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 5 FOREBYGGING AV FALL (Gillespie et al. 2000- Cochrane review) Multifaktorell tilnærming  øvelser, medikamenter, adferdsendring, modifisere omgivelser Tiltak bør rettes mot riskikofaktorer i den enkelte Øvelser er en viktig komponent

6 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 6 EFFEKT AV ULIKE TYPER ØVELSER (Lord 2001)

7 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 7 KONKLUSJON; EFFEKT AV TRENING Trening må være multidimensjonell  balanse og muskelstyrke er viktige komponenter Muskelstyrke bare begrensning for funksjonelle ferdigheter for de svakeste Overføring av trening til funksjonelle ferdigheter er lite utforsket Trening av styrke, balanse og utholdenhet som del av funksjonelle ferdigheter må utforskes videre

8 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 8 OMRÅDER SOM ER RELATIVT LITE UTFORSKET Hvor mye trening skal til ?  hyppighet  intensitet  varighet Hvordan skal treningen organiseres ?  selvadministrerte hjemmeøvelser  individuelle tiltak  gruppetrening Hvor spesifikk trening må til ?

9 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 9 EFFEKT AV TRENING PÅ MOTORISK FUNKSJON MED RELEVANS FOR DAGLIGLIVET HOS HJEMMEBOENDE ELDRE OVER 75 ÅR Jorunn L. Helbostad, fysiot., stipendiat* Rolf Moe-Nilssen, fysiot., Dr. Philos* Olav Sletvold, Prof. Dr.Med, seksjonsoverlege** Fysioterapitjenesten i Trondheim og Melhus Kommune * Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB ** Geriatrisk seksjon, St. Olavs Hospital, og Avd. for kliniske nevrofag, NTNU

10 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 10 HENSIKT Undersøke hvorvidt gruppetrening to ganger pr. uke i tillegg til hjemmeøvelser, bedrer motorisk funksjon mer enn bare hjemmeøvelser.

11 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 11 INKLUSJONSKRITERIER > 75 år Ikke hatt slag siste halvår > 1fall siste år eller Bruker ganghjelpemeiddel

12 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 12 EKSKLUSJONSKRITERIER Terminal sykdom Kognitiv svikt (MMS < 22) Kliniske kriterier vurdert av geriater

13 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 13 INKLUDERT OG RANDOMISERT N = 77 I: N = 39 K:N = 38 PÅMELDT N = 127 INVITERT PRETESTER N = 119 A = 12 B = 10 C = 11 D = 14 E = 16 F = 14 I=6 K=6I=5 K=5 I=6 K=5 I=7 K=7 I=8 K=8 I=7 K=7 POST-TESTER, 3 MND I = 34 K =32 FRAFALL N = 25 PRETESTET N = 94 EKSKLUDERT N = 17

14 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 14 FRAFALL Intervensjonsgruppe  3 rett etter randomisering  1 hjerteproblemer  1 etter 3 treninger Kontrollgruppe  1 rett etter randomisering  5 ikke møtt til post-tester

15 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 15 INTERVENSJONSGRUPPE Hjemmebesøk Individualisert gruppetrening Hjemmeøvelser

16 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 16 INTERVENSJON BEGGE GRUPPER: HJEMMEØVELSER 10 repetisjoner 2 ganger pr. dag Sakte tempo

17 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 17 INDIVIDUALISERT GRUPPETRENING 2 ganger pr uke 12 uker 1 time  10 min oppvarming/fleksibilitet  20 min motorisk trening; balanse/koordinasjon  20 min funksjonell styrke  10 min fleksibilitet

18 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 18 BALANSE OG KOORDINASJONSTRENING (Geurts et al. 1991)

19 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 19 FUNKSJONELL STYRKETRENING Hovedfokus på m. styrke i underex. Vektbærende stilling  Fokus på muskelarbeid med relevans for dagliglivet 10 repetisjoner x 3 Progresjon;  arbeid mer mot tyngdekraften  øke ytre motstand/vekter  bevege i større del av bevegelsesbanen

20 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 20 KARAKTERISTIKK AV DELTAKERNE

21 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 21 GJENNOMFØRING AV HJEMMEØVELSER (antall treninger pr. måned) Kontrollgruppen gjennomfører hjemmeøvelser like ofte som intervensjonsgruppen

22 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 22 FORELØPIGE RESULTAT

23 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 23 RESULTAT GANGHASTIGHET- GRUPPPEFORSKJELLER (uavhengig utvalg t-test) ingen signifikante gruppeforskjeller !

24 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 24 ENDRING I GANGHASTIGHET FOR HELE UTVALGET flatt 8-tall hindere

25 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 25 ENDRING I GANGHASTIGHET FOR HELE UTVALGET (paret t test)

26 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 26 FUNKSJONELL OG ISOMETRISK MUSKELSTYRKE

27 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 27 ISOMETRISK OG FUNKSJONELL MUSKELSTYRKE (paret t test) Reise seg fra stol (hastighet m/s)p = 0.029 Isometrisk quadricepsstyrke (Nm)p = 0.439 Bedring i funksjonell styrke, men ikke isometrisk styrke for hele utvalget; MEN ingen gruppeforskjeller

28 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 28 STÅTESTER ENDRING FOR HELE UTVALGET (paret t test) Maximal skrittlengde (cm)p = 0.000 Plukk-opp test (s)p = 0.002 Stå på et ben (s)p = 0.317 Stående posturografi- flatt golv, lukkede øyne (g)p = 0.815

29 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 29 SF-36 FYSISK HELSE PF RP BP GH *

30 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 30 SF-36 MENTAL HELSE SF VT RE MH *

31 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 31 HOVEDFUNN Ingen gruppeforskjeller på motoriske tester Selvrapportert fysisk og mental helse bedret i intervensjonsgruppen men ikke kontrollgruppen Endringer fra pre- til post-test;  Gangfunksjon  Funksjonelle oppgaver Ingen endring fra pre- til post-test for;  Isometrisk styrke  Stående posturografi

32 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 32 FORELØPIGE KONKLUSJONER Framgang for begge grupper på motoriske oppgaver med relevans for dagliglivet Gruppetrening i tillegg til hjemmeøvelser ga ingen tilleggseffekt Bedring i selvrapportert helse bare for intervensjonsgruppen

33 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 33 VIDERE SPØRSMÅL Å AVKLARE Har treningen hatt effekt på fall ? Hvilke forhold hos deltakerne kan forklare resultatet ? Hvem fortsetter å gjøre øvelser ? Hvordan er langtidseffekten av trening ?

34 GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 34 LITTERATUR Buchner DM, Cress ME, Wagner EH, de-Lateur BJ, Price R, Abrass IB. The Seattle FICSIT/MoveIt study: the effect of exercise on gait and balance in older adults. J Am Geriatr Soc 1993;41:321-5. Campbell AJ, Robertson MC, Gardner MM, Norton RN, Tilyard MW, Buchner DM. Randomised controlled trial of a general practice programme of home based exercise to prevent falls in elderly women. BMJ 1997;315:1065-9. Gardner MM, Robertson MC, Campbell AJ. Exercise in preventing falls and fall related injuries in older people: a review of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2000;34:7-17. Gillespie LD, Gillespie WJ, Cumming R, Lamb SE, Rowe BH. Interventions for preventing falls in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2000;CD000340. Lord SR, Sherrington C, Menz HB. Falls in older people. Risk factors and strategies for prevention. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Province MA, Hadley EC, Hornbrook MC, Lipsitz LA, Miller JP, Mulrow CD et al. The effects of exercise on falls in elderly patients. A preplanned meta-analysis of the FICSIT Trials. Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques [see comments]. JAMA 1995;273:1341-7. Tinetti ME, Baker DI, Gottschalk M, Williams CS, Pollack D, Garrett P et al. Home-based multicomponent rehabilitation program for older persons after hip fracture: a randomized trial. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:916-22. Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, Claus EB, Garrett P, Gottschalk M et al. A Multifactorial Intervention to Reduce the Risk of Falling Among Elderly People Living in the Community. New England Journal of Medicine 1994;331:821-7.


Laste ned ppt "GerIT 05.02.02Jorunn L. Helbostad 1 TRENING AV HJEMMEBOENDE GAMLE- NYTTER DET ? Jorunn L. Helbostad Fysioterapeut, stipendiat ved seksjon for fysioterapitvitenskap,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google