Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse

2 Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent. Privatmarkedet hadde derimot svak omsetning. Den tidlige påsken i år gjorde at store deler av sesongvaresalget ble flyttet til senere på våren. Det er svært stor variasjon mellom de ulike fylkene. Kraftigst vekst finner vi i Oppland, men også store deler av indre Østland for øvrig gjør det gjennomgående bra. Ikke overraskende viser store deler av Vestlandet negativ utvikling også denne perioden. - Tallene fremstår sterke, med tanke på at det også var et solid tertial samme tid i fjor, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevare. - Likevel antar vi at en betraktelig del av veksten skyldes prisøkning grunnet fortsatt svak valuta. Vi vet at det tar lang tid før endringer i valutakurs gir utslag i prisøkninger, sier Herning. Det er fortsatt bra fart i hyttemarkedet, noe som i enkelte regioner er med å trekke opp tallene betydelig. - Det er svært hyggelig for de aktørene som har hovedtyngden i disse områdene, sier Herning. Fall i privatmarkedet Privatmarkedet har en negativ utvikling målt mot samme periode i fjor, med -1,2 prosent nedgang. Tallene i privatmarkedet preges av den svært tidlige påsken i år. Den negative utviklingen ser vi igjen i stort sett alle deler av landet. Til tross for høy kampanjeaktivitet på uteromskategorien, har ikke dette materialisert seg i gode omsetningstall enn så lenge. - Det at påsken falt så tidlig som den gjorde i år, har gjort at vi antar forbrukeren har forskjøvet de store utendørsprosjektene til senere på våren. Vi er ikke bekymret for utviklingen i privatmarkedet som så, da vi forventer at mye av dette blir tatt igjen allerede i mai. Privatmarkedet kommer sterkt de neste månedene, det er vi sikre på, avslutter Herning. For mer informasjon, kontakt: Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon +47 95 26 97 84 Magnus Flaaten, Rådgiver, Virke Analyse og bransjeutvikling, telefon +47 95 77 29 85 *Markedsinformasjonen bygger på omsetningsstatistikk fra følgende byggevareaktører: Byggmakker Handel, Optimera, Løvenskiold Handel, Nordek, Coop, Neumann Bygg, Mestergruppen, Gausdal Landhandleri, Ski Bygg og Carlsen Fritzøe 2

3 Deltakere i markedsinformasjonsgruppen Aktøroversikt OptimeraOptimera Proff, Montér Byggmakker HandelByggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Løvenskiold HandelMaxbo Proff, Maxbo CoopCoop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix NordekXL-bygg MestergruppenByggeriet, Mestersalg, Partner tre Neumann byggNeumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter:

4 Fortsatt store regionale forskjeller Byggevarehandelen går fortsatt sterkt i årets første tertial. Omsetningsveksten i 1.tertial i år har vært på 4,1 prosent samlet for både privat- og proffmarkedet, selv etter et meget sterkt fjorår. Noen fylker skiller seg ut. Oppland er fylket med sterkest utvikling dette tertialet, selv fra høye volumer. Fra innlandet generelt får vi tilbakemeldinger om at hyttemarkedet fortsatt går sterkt. Aktørene har en stund stilt spørsmål om hvor lang tid det vil ta før hyttemarkedet blir uttømt -noe man definitivt ikke finner antydning til i tallene så langt i år. Flere aktører har uttalte ambisjoner om å være billigst, noe som gjenspeiles i en voldsom kampanjeaktivitet, med tilhørende prispress på store varegrupper. Knallhard konkurranse i lokale markeder i kombinasjon med kampanjer er med på å holde priser nede –til glede for forbruker. Sesongvariasjonene er store, og de senere månedene har fokus vært på utendørsvarer; bekledning, platting, maling og beis er gjengangere i konseptenes kommunikasjon og priskonkurranse. 4

5 Proffmarkedet fortsetter å dra ifra Segmentsoppsummeringen i første tertial 2016 viser nok en gang at proffmarkedet er den store vinneren. Flere fylker kan vise til solid tosifret proff-vekst. Oppland kommer absolutt sterkest ut med godt over 20 prosent vekst i perioden. Det antas at den svake omsetningen i privatmarkedet kommer av den tidlige påsken i år, og at større deler av omsetningen i dette markedet kan komme senere på året. Dette kan veie opp for den svake utviklingen vi ser så langt i år. Mange potensielle langhelger i mai gjør at gjeninnhentingspotensialet allerede kan være innkassert første måned i neste tertial. I tillegg til en tidlig påske ser man et tydelig fall i antall omsetninger i annenhåndsmarkedet for boliger, som naturligvis kan utgjøre en forskjell i byggevareaktørenes omsetning. Aktørene selv mener at en gjennomsnittlig boligkjøper pusser opp for «flere hundre tusen», noe som naturligvis påvirkes omsetningen negativt ved fallende transaksjonsvolumer. Både gjennom egeninnsats og innleid arbeidskraft/tjenester får dette konsekvenser for veksttakt i både privat- og proffmarkedet. 5 3,3 % 16,8 % 7,4 % 12,8 % 21,2 % 7,4 % 8,0 % 14,5 % 15,8 % 6,4 % -5,9 % -2,5 % 11,1 % -3,1 % 13,6 % 13,4 % 7,6 % 13,8 % -1,7 % -0,9 % 3,9 % -0,5 % -0,9 % -5,4 % -5,1 % -1,2 % -13,3 % 5,9 % -5,4 % 6,4 % -3,2 % -8,9 % 0,2 % 5,0 % -6,5 % 11,6 % -20,0 %-15,0 %-10,0 %-5,0 %0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Stor-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Proff Privat Kilde: Virke Analyse

6 Status i dagens boligmarked Stadig svakt utbud av boliger – både nye og i annenhåndsmarkedet – gjør at byggevareforhandlerne ikke har kunne forvente mye drahjelp fra ROT-markedet* i årets første tertial. Lavt tilbud og høy etterspørsel har gjort at prisstillelsen i sentrale strøk har nådd nye nivåer, der en rekke objekter har gått langt over takst. Til tross for at dette ikke er normen, kan knapphet på objekter være med å presse opp prisene og «spise» av tilgjengelig kapital for rehabiliteringen man normalt ser i et transaksjonsmarked, i etterkant av overtakelse. 6 -20% *Rehabilitering, ombygning og tilbygg Kilde: SSB, Tabell: 10187

7 Status i dagens boligmarked forts. Til tross for korte liggetider grunnet underskudd av boliger i annenhåndsmarkedet i en rekke områder, stiger allikevel den gjennomsnittlige liggetiden for boliger med 4,5 prosent, målt mot samme periode i fjor. Mindre endringer i de aller fleste områder overkjøres totalt av olje-og shippingtunge områder på Vestlandet. Gjennomsnittlig liggetid i Stavanger er doblet fra 38 til 75 dager og gjennomsnittlig liggetid i Møre og Romsdal har steget med godt over 20 dager (april-tall)*. 7 Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS Kilde: Eiendom Norge. URL: http://eiendomnorge.no/wp-content/uploads/2016/05/Boligstatistikk-april_02.pdf

8 Med blikket rettet fremover Den fallende trenden i igangsettingstillatelser begynner nå å materialisere seg i lavere output i boligmarkedet lokalt på Vestlandet. De regionale trendene fra 2015 fortsetter dermed inn i første kvartal 2016: Tydelig nedgang i både igangsettingstillatelser og fullførte boliger i Rogaland, og i hovedsak god fart i resten av markedet, er den korte oppsummeringen av tallene. 8 Kilde: SSB

9 9 ProffPrivatTotal 2014/20152015/20162014/20152015/20162014/20152015/2016 Østfold8,9 %3,3 %2,9 %-1,7 %6,6 %1,5 % Akershus14,4 %16,8 %13,4 %-0,9 %14,1 %10,6 % Oslo4,5 %7,4 %1,5 %3,9 %3,4 %6,1 % Hedmark7,5 %12,8 %5,1 %-0,5 %6,4 %7,0 % Oppland3,0 %21,2 %6,0 %-0,9 %3,8 %15,0 % Buskerud9,9 %7,4 %3,8 %-5,4 %8,0 %3,6 % Vestfold8,2 %8,0 %2,4 %-5,1 %6,4 %3,9 % Telemark2,7 %14,5 %13,9 %-1,2 %7,5 % Aust-Agder16,7 %15,8 %6,0 %-13,3 %13,5 %7,9 % Vest-Agder3,8 %6,4 %0,7 %5,9 %3,0 %6,3 % Rogaland-3,8 %-5,9 %-1,3 %-5,4 %-2,8 %-5,7 % Hordaland9,7 %-2,5 %-5,7 %6,4 %3,6 %0,7 % Sogn og Fjordane-0,7 %11,1 %0,1 %-3,2 %-0,3 %3,8 % Møre og Romsdal7,1 %-3,1 %3,6 %-8,9 %5,3 %-6,0 % Stor-Trøndelag3,1 %13,6 %0,0 %0,2 %1,6 %7,1 % Nordland7,4 %13,4 %-2,6 %5,0 %1,9 %9,2 % Troms1,2 %7,6 %13,2 %-6,5 %6,0 %1,3 % Finnmark30,8 %13,8 %6,5 %11,6 %17,9 %12,8 % SUM5,7 %7,5 %2,5 %-1,2 %4,5 %4,1 %

10 10 Tall fra Eiendom Norge januarfebruarmarsaprilmaijunijuliaugustseptemberoktobernovemberdesember Antall, omsetning 2014609758187067702292179040426880769328881367983172 20156425668786588146879110376408678999299802267672960 20165606640164738916 Liggetid 2014494838 3633504136 48 20154642343329 463331353654 2016474137 Pris 2014202,29204,16206,94209,7209,9209209,24212,62212,39212,48212,57213,22 2015219,5221,85223,34226,24225,63225,96223,39229,05227,04224,34225,27223,98 2016230,98231,54235,91239,29 Boligbygg, etter tid og statistikkvariabel 2014Igangsatte boliger hittil i årFullførte boliger hittil i år2015Igangsatte boliger hittil i årFullførte boliger hittil i år2016Igangsatte boliger hittil i årFullførte boliger hittil i år M0118372041M0124792375M0124982247 M0237213963M0243074475M0249954550 M0361466339M0372236518M0376746351 M0477897592M0499048399M04106648713 M051101310105M051226411193 M061374713756M061495214485 M071598115571M071688216357 M081814317743M081936218384 M091991419947M092207120453 M102261722634M102572022943 M112528925703M112869625509 M122713028072M123092728265

11 Virke Analyse


Laste ned ppt "Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google