Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makro- og Mikronæringsstoff Fokus Kobber (Cu) – Jordprøver 2015 Hemnes og Rana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makro- og Mikronæringsstoff Fokus Kobber (Cu) – Jordprøver 2015 Hemnes og Rana."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makro- og Mikronæringsstoff Fokus Kobber (Cu) – Jordprøver 2015 Hemnes og Rana

2 Misvekst hjå planter - Unormalt utsjåande planter, - ulike årsaker: Symptom –> Årsaksavklaring –> Forslag av tiltak Vassjuk jordPakka jord RotsperresjiktTørke Låg temperaturUgunstig pH FrostskaderVindslit PlantesjukdomarSkadedyr PlantvernmiddelKjemikalier - mangel av næringsstoff? - 2

3

4 «Ernæringsforstyrring» - Årsak? Plantesymptom Analyse av planteprøver Analyse av jordprøver Sammenstilling av all kjent informasjon –> Tiltak 4

5 5 16 grunnstoff regnes som nødvendige for normal vekst og utvikling hos hvete. Noen av stoffene trengs i relativt store mengder (> 1 g pr. kg tørrstoff) og benevnes makronæringsstoffer, andre behøves i mye mindre mengder og kalles mikronæringstoffer. Makronæringsstoff: Karbon, oksygen, hydrogen, nitrogen, fosfor, svovel, kalium, kalsium, magnesium.

6 «Normalt» næringsinnhald i avling! 6

7 7

8 Yara CheckIT Yara CheckIT er en mobilapplikasjon for landbruket, som gir deg mulighet til rask og enkel identifisering av ulike planters næringsmangler. Gjennom mobilapplikasjonen får du tilgang til Yaras online database med bilder av mangelsymptomer i korn, potet og oljevekster. Yara CheckIT gir deg informasjon om hvordan mangelsymptomet påvirker den aktuelle veksten, hvilke jordtyper som er mest utsatt for den aktuelle næringsmangelen og hvilke faktorer som vil forverre mangelsymptomet. Yara CheckIT gir deg gjødselanbefalinger for behandling av den identifiserte næringsmangelen og alternative produkter anbefalt for å unngå tilsvarende mangelsymptomer påfølgende sesong. 8 Dersom du leser denne teksten fra din PC, kan du skanne QR-koden med din smarttelefon for nedlastning. Dersom du leser teksten fra din smarttelefon eller nettbrett, kan du klikke lenken nedenfor. Last ned med din mobile enhet

9 Kobber, et viktig næringsstoff Kobbermangel opptrer oftest på nydyrkingsjord, særlig på myr-, sand- og siltjord. Ytre kyststrøk virker å være særlig utsatt. 9

10 Ref. Jordprøver Hemnes&Rana 2015 10 40 prøver for Kobber Mg/Kg tørr jordantall% Lite" 0 - 11948 Middels" 1,1 - 2820 God" 2,1 - 51025 Meget god" > 538 Ref. Yara - Gjødselhåndbok Merk presisjonsnivå i skala, størst v/ 0 - 2

11 Cu-prøver 2016 Lite og Middels innh. 11

12 Cu-mangel og effekt: Fotosyntese-prosessen -red «Anding»(CO2 opptak) -red Proteein stoffskifte Lignindanning i celleveggar i eldre vev Blomsterdanning – frøsetting- redusert/uteblir Forsvarsevne mot særleg sopp- red. Overvintringsevne- red 12

13 Cu-mangel og symptom Klorose på yngre blad - Gulspissjuke (korn og Timotei) (2-frøblada har ikkje spesifikke symptom) Forstyrra anatomisk bygging av planta Manglande ligninfisering av ledningsvev -Hemma nærings og vatntransport – slappe planter Grasfam. Mange sideskott (buskaktig framtoning) Redusert blomstring-sterilt pollen-dårleg frøsetting 13

14 «Gulspissjuke» i Kveite (foto – Yara)14

15 Cu-mangelsymptom i Kveite Aksene til planter med kobbermangel har ofte vansker med å bryte ut av bladsliren. Ofte er det tomme småaks. Plantene får ofte gulspissjuke. Unge blader visner i bladtuppen, mens de indre delene av bladet forblir mørkgrønne. Blir verre av Moldrik jord. Kalkrik jord. Sandjord. Nydyrking på hei og skogsjord. Sterke N- gjødslingsnivåer. Viktig for Fremmer fruktbarheten (antall korn pr. aks). Bedrer kornkvaliteten. Årsak beskrivelse Kobber mangel Tørke, sterk kulde og herbicidskader kan forårsake dannelsen av tomme aks. (Ref. – Yara)15

16 Kobbergjødsling, hvordan Kobbersulfat (blåsteinsmjøl) o 5 kg/daa o Vanskelig å spre  Små mengder  Krystallisk form GranuCop o Granulert kobbergjødsling o Gått ut av markedet o 6% kobber Yara Vita Coptrac o Flytende oppløsning o 33% kobber o 500 gram/liter 16

17 Kobbergjødsling, hvordan o I voksende åker  Maks 50 ml/daa med Croptrac o Som forrådsgjødsling  2 liter/daa med Croptrac ved mangel  5 kg/daa med kobbersulfat  Mangel er når innholdet er under 1 mg/kg tørr jord 17

18 Kostnader Mengde pr. daa effektca.pris 8-10 årKollia kolli kr/daa Coptrac2 liter5 liter440176 Koppersulfat5 kg 25 kg1020204 18

19 Utfordringer med utfelling 19

20 Utfordringer med utfelling 20


Laste ned ppt "Makro- og Mikronæringsstoff Fokus Kobber (Cu) – Jordprøver 2015 Hemnes og Rana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google