Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 8. trinn 2015-2016. Ansatte Ledelsen skoleåret 2015-2016: Erik Nielsen, vikarierende rektor Per Steinar Røed, avdelingsleder Kent Gunnar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 8. trinn 2015-2016. Ansatte Ledelsen skoleåret 2015-2016: Erik Nielsen, vikarierende rektor Per Steinar Røed, avdelingsleder Kent Gunnar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 8. trinn 2015-2016

2 Ansatte Ledelsen skoleåret 2015-2016: Erik Nielsen, vikarierende rektor Per Steinar Røed, avdelingsleder Kent Gunnar Stølen (Hege Wilhelmsen Kaada, rektor) Kontaktlærere for 8.trinn: A: Helene og Håvard B: Maren og Eva C: Ingrid Elin Timelærere: Mari, Hans Martin, Lene, Turid, Geir, Irene, Randi og Olaug

3 Informasjon Ragnhild og Gunn Helen «Sterk og klar» SLT Helsesøster Kristin - Kommunepsykolog

4 Hva kan dere forvente av oss En skole som arbeider for et godt læringsutbytte for hver enkelt elev; tett oppfølging, kartlegging, fokus på resultater En skole som møter elevene med respekt og som setter trivselen til hvert enkelt individ i sentrum «Åpne dører»; lav terskel for å ta kontakt, både med ledelsen og med lærerne En samarbeidsvillig organisasjon

5 Hjem-skole-samarbeid De viktigste partene i elevens skolemessige utvikling Foreldrene har mye å si for elevprestasjonene Elever med foreldre som gir hjelp og støtte i skolearbeidet, gjør det bedre på skolen Vi ønsker å fortsette med å ha en åpen dialog med foresatte; lav terskel for å ta kontakt (bruk for eksempel hjemmesiden)

6 Hva er «hjelp og støtte» Leksehjelp, uavhengig av utdanningsnivå Stiller klare forventninger til barna. Barn som opplever å bli stilt forventninger til, ønsker som regel ofte å innfri dette Sett fokus på skolearbeidet; still spørsmål om elevens skolehverdag Snakk positivt om skolen, «fremsnakk» lærerne Ikke vent til det oppstår eventuelle problemer for å hjelpe; gode vaner lages tidlig Vær varsomme med å «frita» barnet; høyt fravær på barne- og ungdomskolen resulterer ofte i høyt fravær på videregående skole

7 Fravær Stort fravær i grunnskolen – økt «drop-out» fare Ny rutine på skolen fra i år – inspektør/rektor innkaller til møte dersom eleven har høyt fravær Kartlegger da hvorfor og tiltak settes inn om nødvendig

8 Regler for å søke elever fri frå skolen 1-3 dager kan avtales med kontaktlærer Mer enn 3 dager må avtales med skolens ledelse. Bruk permisjonssøknad som ligger på hjemmesiden

9 Mobil Skolen ønsker å være mobilfri Elever som likevel tar med mobilen, må legge denne i et låsbart skap Ved gjentatte brudd på regelen, vil det føre til brev om fare for nedsatt karakter Et tiltak for økt læring og økt trivsel

10 FAU Engasjer dere i arbeid som klassekontakter og FAU FAU arbeider for tiden med en plan for uteområdet og med organisering av arbeidet med natteravn Kjekk gjeng; lite arbeidspress, men veldig viktig Valg skjer på foreldremøte i august/tidlig september

11 Nasjonale prøver På 8. trinn er nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 15. september: lesing 17. september: regning 28. september: engelsk

12 Diverse Hjemmesiden Ordensreglementet blir presentert ved oppstarten av året, regulerer hva som er tillatt/ikke tillatt Tiltaksplan for hva som skjer ved brudd av ordensreglene Kantine, en gang i uken. Torsdager for 8. trinn

13 Samarbeid og tillit Foreldre og skole er de viktigste bidragsyterne til elevens læring Innsats og samarbeid øker elevens læringsutbytte Vi ser frem mot et godt samarbeid!


Laste ned ppt "Foreldremøte 8. trinn 2015-2016. Ansatte Ledelsen skoleåret 2015-2016: Erik Nielsen, vikarierende rektor Per Steinar Røed, avdelingsleder Kent Gunnar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google