Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon - vil du ha rett eller vil du få rett? Tannlegeforeningen 20. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon - vil du ha rett eller vil du få rett? Tannlegeforeningen 20. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon - vil du ha rett eller vil du få rett? Tannlegeforeningen 20. april 2007

2 Hva kjennetegner god kommunikasjon?  Tydelighet - målgruppene må forstå hva du står for og hva du leverer  Relevans – målgruppene må oppleve at du leverer noe de trenger  Unikhet – målgruppene må oppleve at du tilbyr noe som andre ikke har/kan  Attraktivitet – målgruppene må oppleve at du tilbyr noe de gjerne vil bli identifisert med

3 Mening: Hva gjør det? Funksjon: Hva er det? Kjernen i all kommunikasjon Subjektivitet: Hva betyr det for meg? Verdier: Hva føler jeg for det?

4 Hvilke behov må du møte? Målgruppens behov Virksomhetens egenskaper Emosjonelle behov Symbolbruk Identitetsmessige behov Sosiale verdier Funksjonelle behov Produktegenskaper

5 Dynamikk Passivitet MykHard Spenning Glede Fellesskap Aggresjon Aktivitet Fart Dominans Individualitet Selvbevissthet Kompetanse Struktur Orden Kontroll Komfort Beskyttelse Fred Empati Tilhørighet Fellesskap Disse behovene har posisjoner …

6 kompetanse Dynamikk Passivitet MykHard Hva er en posisjon? Et eksempel.. kompetanse lederskap redelighet bestandighet empati

7 kompetanse Dynamikk Passivitet MykHard Hva er din utfordring? Tydelighet?

8 kompetanse Dynamikk Passivitet MykHard Relevans?

9 kompetanse Dynamikk Passivitet MykHard Unikhet?

10 kompetanse Dynamikk Passivitet MykHard Attraktivitet?

11 Strategisk kommunikasjon  Mål – hva skal kommunikasjon bidra til å realisere?  Målgrupper – hvem kan hjelpe oss i å nå disse målene?  Budskap – hva har målgruppene et så engasjert forhold til at de vil hjelpe oss i å kjempe vår sak?  Strategiske grep – hvordan kan sakens fremstilles som noe mer enn min ”syke mor”  Tiltak/handlingsplan- hvem gjør hva og når?

12 Målgrupper Samfunn Politikere TillitsvalgteMedlemmer NTF

13 Målgruppe Samfunn  Kanaler  Media  Medlemmene SAMFUNN POLITIKERE TILLITSVALGTEMEDLEMMER NTF

14 Målgruppe Politikere  Kanaler  Media  H ø ringer  Brev  Konferanser  M ø ter  Allianser  Medlemmenes politiske deltakelse SAMFUNNPOLITIKERE TILLITSVALGTEMEDLEMMER NTF

15 Målgruppe Medlemmer  Kanaler  (Media)  Tidsskrift  Hjemmeside  Brev/Nyhetsbrev  Konferanser  M ø ter  Telefon SAMFUNNPOLITIKERE TILLITSVALGTEMEDLEMMER NTF

16 Målgruppe Tillitsvalgte  Kanaler  (Media)  (Tidsskrift)  Hjemmeside  Brev/Nyhetsbrev  Konferanser  M ø ter  Telefon SAMFUNNPOLITIKERE TILLITSVALGTEMEDLEMMER NTF

17 Hvordan kommunisere med politikere?

18 Dagens politiske situasjon for NTF  Tannlegeforeningens medlemmer har det ganske bra med dagens norske tannhelsepolitikk  faglig frihet  økonomisk frihet  ikke underlagt trygdesystemets byråkratiske rammeverk (stort sett)  Og det har tennene også..  Norsk tannhelse er en suksesshistorie for 9 av 10

19 Dagens politiske utfordringer for NTF  Sosial ulikhet i tannhelse  noen få har dårlig tannhelse  noen få har ikke råd til å bruke tannhelsetjenester  Tannlegemangel i deler av distrikts-Norge  Enkelte aktører ønsker å gjøre tannhelsetjenesten til en del av den øvrige offentlig finansierte helsetjenesten  Stortingsmelding om tannhelse  Stortingsmelding om tannhelse er på trappene

20 Etter sist Stortingsvalg: Blokkene gjenreist Ap, SV, SpFrp, H, KrF, V

21 Første flertallsregjering siden Willoch  Flertallsregjering har vært Jens Stoltenberg sitt politiske prosjekt siden valgnederlaget i 2001  Stoltenberg II er den mektigste regjeringen siden Willoch regjeringen  Spørsmålet er hva han kommer til å bruke makten til?

22 Makten er flyttet fra Storting til Regjering

23 Synlighet og gjennomslag  Hva ønsker du å få gjennomslag for?  Hvilken sak er viktigst?

24 Synlighet og gjennomslag  Hvorfor synlig?  Synlighet er ikke ensbetydende med gjennomslag, synlighet kan faktisk ofte være et hinder for gjennomslag  Synlighet i media kan skape for sterk fokus på problemet – små problemer fremstår som store problemer

25 Synlighet og gjennomslag  Hvem er det viktig å være synlig overfor?  Medlemmene, folk flest, journalister, politikere, fagmiljøer?

26 Synlighet og gjennomslag  Er det viktigst for deg... – å ha rett eller få rett?  Synlighet er bra for å vise at man har rett, men ikke nødvendigvis best for å få rett

27 Eksempel  De som skriker høyest, får ikke nødvendigvis det de vil ha  Konflikter skjerper frontene og stenger mulighetene for politisk støtte 2. april 2007

28 Medieoppmerksomhet om dårlig tannhelse  Kan overdrive omfanget  Kan etablere inntrykk av at dagens ordning ikke er god nok  Vekker motkreftene  Kan skape behov hos regjering eller stortingspolitikere om å ”gjøre noe”

29

30 Presseoppslag om dårlig tannhelse? Vi må gjøre noe!  Sir Humphreys politiske syllogisme:  Vi må gjøre noe.  Dette er noe  La oss gjøre dette. For eksempel et forslag fra Sosial- og helsedirektoratet som ”Sir Humphrey” trekker frem fra skuffen.

31 Svaret: Er du tilfreds, don’t rock the boat  Påvirk politikerne i det stille  Løs utfordringene i det stille sammen med byråkrater og politikere  Internkommunikasjon: Vis medlemmene og fagmiljø gjennom interne fora og faglige kanaler hva foreningen gjør og hvilke gjennomslag dere får

32 Fire tips for effektiv påvirkning 1. Påvirkning må rettes mot regjeringen  Avgjørende å komme tidlig inn i prosessen  Stortinget blir et virkemiddel til å påvirke regjeringen før en sak kommer til Stortinget  Deltakelse i korporative kanaler som offentlige utvalg, høringsrunder  Faglig kompetanse om den aktuelle saken - viktig overfor departementene  De tre regjeringspartiene partiapparater viktig arena for innflytelse  Fra jerntriangel til maktens kvadratur  LO har nesten fått en konstitusjonell rolle i norsk politikk

33 Fire tips for effektiv påvirkning 2. Retorikken må rettes mot det rødgrønne flertallet  Hva forener din sak med regjeringspartienes politiske målsettinger?  På hvilken måte kan din sak bidra til at de lykkes, eller at det gjør politisk vondt å gå i mot dere?

34 Fire tips: Vit hvem du skal snakke med JA J Stoltenberg K Krohn Devold K Halvorsen C I Hagen Olav Akselsen Marit Nybakk Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Sylvia Brustad Gunnar Halvorsen Leif Lund Annelene Svingen Hallgeir Langeland Leif Frode Onarheim A Gabrielsen L Sponheim Trond Giske Siv Jensen Hill Marta Solberg Øystein Djupedal Ranveig Frøiland Bjørn Hernæs Rolf Reikvam Karita B Orheim Per Sandberg Jan Olav Olsen Vidar Bjørnstad Ine M Eriksen Hans K Hogsnes Ideologiske avveininger Grasrota AUF Arne Sortevik Torbjørn Andersen Terje Søviknes Ordførerbeltet Sørlandet/Vestfold Øystein Hedstrøm Ivar Kristiansen Åsa Elvik Pragmatisme vs ideologi Odd R Enoksen Olaf Gjedrem Oluf Ulseth Michael Momyr Lodve Solholm Inge Ryan Oddvard Nilsen T Jagland E Løwer Vidar Lande Erna Solberg FFI NHO NITO B S Mehammer Lisbeth Rugtvedt T E Braadland Per Christian Krogh Kristian Norheim Øystein Sjøtveit Morten A Meyer Innovasjon Norge SIVA B G Pedersen FST Thorhild Widvey Kim Traavik B Haugstad K Clemet Ulf Erik Knudsen Svein Dybing Stein Hernes OB Mannsåker Jørgen Kosmo Tor Ottar Karlsen Beslutningstakere Rådgivere Påvirkere Lokale og sentrale opinionssvingninger

35 Fire tips for effektiv påvirkning 4. Alliansebygging er viktig  Få oversikt over hvilke mulige alliansepartnere som vil ha innflytelse på regjeringen innenfor hvert saksfelt  Men…  Ikke glem opposisjonspartiene  Invester nå i langsiktige og gode relasjoner

36 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden av gode formål. Ikke nok å få politikernes støtte, det må også være vondt å ikke prioritere din sak.


Laste ned ppt "Kommunikasjon - vil du ha rett eller vil du få rett? Tannlegeforeningen 20. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google