Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca hvorav ca medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR ASA Bring Express Norge AS Bring Express Molde AS Bring Express Ålesund AS Bring Warehousing AS

2 Formål Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, har som formål å organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans, for å fremme medlemmenes felles interesser bl a lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser, kompetanseutvikling osv.

3 Medlemskap Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon Pensjonister beholder sitt medlemskap Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, kan ikke være medlemmer Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av medlemmer

4 Postkoms oppbygging Landsmøte Avholdes hvert 4. år Landsstyret 24 medlemmer + forbundsstyret Forbundsstyret 9 medlemmer 9 kretser 7 geografiske og 2 landsdekkende

5 Landsmøtet Postkoms høyeste myndighet Holdes hvert 4. år Består av landsstyret og valgte representanter fra kretsene Fastlegger politikken Vedtar prinsipprogram og vedtekter Fastsetter rammen for økonomi Velger landsstyret og forbundsstyret

6 Landsstyret Postkoms øverste myndighet i landsmøteperioden Møtes 2 ganger i året, eventuelt etter behov Består av 24 valgte representanter + forbundsstyret Vedtar arbeidsprogram Fastsette budsjett Vedta del B av vedtektene Godkjenne regnskap og årsrapport

7 Forbundsstyret Ivaretar den daglige ledelsen av Postkom Møtes ca. 1 gang i måneden Kontorer i Oslo, Møllergata 10 Velger forbundssekretærer og ansetter kontorpersonell Forbundsstyret består av: - Leder - 1.nestleder - 2.nestleder - 6 forbundsstyremedlemmer + 4 vara

8 Kretsene 9 kretser 7 geografiske 2 landsdekkende Avholder årsmøte Organisert med kretsstyre Årsmøtets oppgaver: Vedtar årlige handlingsplaner Vedtar intern organisering Foretar valg Behandler kretsens årsrapport

9 Postkomskolen modul Kretsene Representerer medlemmene overfor arbeidsgiver Internt i organisasjonen er kretsen ansvarlig for kursing, drift av feriehjem, faglig-politisk arbeid lokalt, arrangerer medlemsmøter/årsmøter, fellesfunksjoner m.m.

10 Postkomskolen modul Divisjonstillitsvalgte På divisjonsnivå i Logistikk og Post er det Divisjonstillitsvalgte som ivaretar partsforholdet På lokalt nivå er det kretsstyret som ivaretar partsforholdet, gjennom de som årsmøtet velger som distriktstillitsvalgte

11 Postkomskolen modul Divisjonstillitsvalgte Post Paul Magnus Gamlemshaug Divisjonstillitsvalgt i Distribusjonsnett Logistikk og Logistikktjenester Erling Wold Divisjonstillitsvalgt i Logistikk

12 Divisjonstillitsvalgte De divisjonstillitvalgte opptrer på vegne av forbundsstyret i partsforholdet i divisjonene Valg av divisjonstillitsvalgte med vara skjer i divisjonskonferanser hvert annet år.

13 Divisjonstillitsvalgt Kretsleder eller andre i kretsstyret De som er distriktstillitsvalgt Plasstillitsvalgt Konserndirektør Regionsdirektør Distriktssjef DL /enhetsleder Eksempel på partsforhold

14 Postkomskolen modul Avtaletillitsvalgte i bedriftene Postkom har også avtaletillitsvalgte i de øvrige bedriftene der vi organiserer arbeidstakerne Postkom organiserer arbeidstakere både i SPEKTER -bedrifter, men også i finanssektoren (FA)

15 Postkoms Medlemssenter Tlf: (9-14) Svarer på spørsmål om forsikringer, ferietilbud og utdanningsstipend. Gjennom bookingsystemet på er over 100 ferietilbud tilgjengelig.www.postkom.org


Laste ned ppt "1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google