Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR ASA Bring Express Norge AS Bring Express Molde AS Bring Express Ålesund AS Bring Warehousing AS

2 Formål Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, som er tilsluttet LO Stat og Landsorganisasjonen i Norge, har som formål å organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans, for å fremme medlemmenes felles interesser bl a lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser, kompetanseutvikling osv.

3 Medlemskap Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon. Medlemskap kan opprettholdes under permisjon Pensjonister beholder sitt medlemskap Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, kan ikke være medlemmer Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av medlemmer

4 Postkoms oppbygging Landsmøte Avholdes hvert 4. år Landsstyret 24 medlemmer + forbundsstyret Forbundsstyret 9 medlemmer 9 kretser 7 geografiske og 2 landsdekkende

5 Landsmøtet Postkoms høyeste myndighet Holdes hvert 4. år Består av landsstyret og valgte representanter fra kretsene Fastlegger politikken Vedtar prinsipprogram og vedtekter Fastsetter rammen for økonomi Velger landsstyret og forbundsstyret

6 Landsstyret Postkoms øverste myndighet i landsmøteperioden Møtes 2 ganger i året, eventuelt etter behov Består av 24 valgte representanter + forbundsstyret Vedtar arbeidsprogram Fastsette budsjett Vedta del B av vedtektene Godkjenne regnskap og årsrapport

7 Forbundsstyret Ivaretar den daglige ledelsen av Postkom Møtes ca. 1 gang i måneden Kontorer i Oslo, Møllergata 10 Velger forbundssekretærer og ansetter kontorpersonell Forbundsstyret består av: - Leder - 1.nestleder - 2.nestleder - 6 forbundsstyremedlemmer + 4 vara

8 Kretsene 9 kretser 7 geografiske 2 landsdekkende Avholder årsmøte Organisert med kretsstyre Årsmøtets oppgaver: Vedtar årlige handlingsplaner Vedtar intern organisering Foretar valg Behandler kretsens årsrapport

9 Postkomskolen modul 1 2008 Kretsene Representerer medlemmene overfor arbeidsgiver Internt i organisasjonen er kretsen ansvarlig for kursing, drift av feriehjem, faglig-politisk arbeid lokalt, arrangerer medlemsmøter/årsmøter, fellesfunksjoner m.m.

10 Postkomskolen modul 1 2008 Divisjonstillitsvalgte På divisjonsnivå i Logistikk og Post er det Divisjonstillitsvalgte som ivaretar partsforholdet På lokalt nivå er det kretsstyret som ivaretar partsforholdet, gjennom de som årsmøtet velger som distriktstillitsvalgte

11 Postkomskolen modul 1 2008 Divisjonstillitsvalgte Post Paul Magnus Gamlemshaug Divisjonstillitsvalgt i Distribusjonsnett Logistikk og Logistikktjenester Erling Wold Divisjonstillitsvalgt i Logistikk

12 Divisjonstillitsvalgte De divisjonstillitvalgte opptrer på vegne av forbundsstyret i partsforholdet i divisjonene Valg av divisjonstillitsvalgte med vara skjer i divisjonskonferanser hvert annet år.

13 Divisjonstillitsvalgt Kretsleder eller andre i kretsstyret De som er distriktstillitsvalgt Plasstillitsvalgt Konserndirektør Regionsdirektør Distriktssjef DL /enhetsleder Eksempel på partsforhold

14 Postkomskolen modul 1 2008 Avtaletillitsvalgte i bedriftene Postkom har også avtaletillitsvalgte i de øvrige bedriftene der vi organiserer arbeidstakerne Postkom organiserer arbeidstakere både i SPEKTER -bedrifter, men også i finanssektoren (FA)

15 Postkoms Medlemssenter Tlf: 815 21 011 (9-14) Svarer på spørsmål om forsikringer, ferietilbud og utdanningsstipend. Gjennom bookingsystemet på www.postkom.org er over 100 ferietilbud tilgjengelig.www.postkom.org


Laste ned ppt "1.2.1. Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Organiserer ca 20.500 hvorav ca 15.500 medlemmer er ansatte i følgende selskaper: Posten Norge A/S DnB NOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google