Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anna K. Buverud og Anja Gil Spilling Avdeling for fagstøtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anna K. Buverud og Anja Gil Spilling Avdeling for fagstøtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anna K. Buverud og Anja Gil Spilling Avdeling for fagstøtte

2 «Vi mener det er viktig at flyktningene tas i mot som hele mennesker og at de gis anledning til selvrealisering. Dette kan gi flyktningene håp om en bedre fremtid, og det vil sikre bedre integrering i vårt samfunn.» Ole Petter Ottersen, 2. oktober 2015

3 Hva er målet for akademisk dugnad på UiO?  Gi flyktninger som var i gang med et akademisk løp da de måtte forlate hjemlandet, en mulighet til å fortsette i Norge  Bidra til den offentlige debatten gjennom forskningsbasert informasjon om flyktningsituasjonen  Være en kanal for og koordinering av det samlede engasjementet på UiO: studenter, faglige ansatte, ledelse og administrasjon  Bidra til utveksling og utvikling av gode løsninger nasjonalt og internasjonalt – både innenfor og utenfor akademia

4 Åpne forelesninger: På Flukt Forskere ved Universitet i Oslo gå bak nyhetsbildet og inviterer til åpne kunnskaps- og dialogmøter. Dette drives av fakultetene selv – ledere, forskere og studenter. Rundt 30 arrangementer siden november Statsvitenskap, sosiologi, historie, psykologi, jus, medisin, utdanningsvitenskap, teologi, økonomi, menneskerettigheter, sosialantropologi osv. Flere av forelesningene er tilgjengelige på netttilgjengelige på nett

5 Informasjonsdag 1. desember 2015 – bredt samarbeid Informasjon til studenter (lenke)lenke Bokinnsamling (både fag og prosa) Studentforum UiO, HiOA, NMBU, AHO, MF, SIU, SO og NOKUT

6 Akademisk dugnad: Fase 2 Tre hovedspor:  Fortsatt «På flukt»  Akademisk praksis – i fagmiljøene  Akademisk nettverk – med studentene

7 Akademisk praksis Mål: Å hjelpe flyktninger med akademisk bakgrunn til å kvalifisere seg til videre studier eller akademisk virke Flyktninger med akademisk bakgrunn kan søke praksisplass ved UiO som del av Introduksjonsprogrammet (rett etter bosetting i Oslo-området) Foreløpig krav om minst én grad (kan endres) Utplassering i «eget» fagmiljø Individuelt tilpassede arbeidsoppgaver

8 Akademisk praksis, forts. Vi vurderer mulighet for kompletterende undervisning (eksamensrett etter individuell kompetansevurdering av GSK minus formelle språkkrav) …samt tilgang til UiOs egne norskkurs Pilotprosjekt med Oslo kommune Ønsker å lage et opplegg som kan adopteres av alle institusjoner og alle fylker

9 Akademisk nettverk Mål: Skape møteplasser for flyktninger med akademisk bakgrunn og egne studenter med sammenlignbar fagbakgrunn Samarbeid med HiOA Oppstart høst 2016 – basert på erfaringer med Studentmentorordningen (HiOA) og Studentforum (UiO) Lavterskel: Ingen krav til oppholdsstatus/Introduksjonsprogram

10 Andre tiltak: Utvikler MOOC (nettbasert undervisning) i norsk språk (Trinn A1) – og er interessert i nasjonalt samarbeid om kurs på øvrige trinn Aktivt samarbeid med andre norske institusjoner, bl.a. gjennom Universitets- og HøgskolerådetUniversitets- og Høgskolerådet Aktiv internasjonal deltagelse i arbeidet, blant annet gjennom Scholars at Risk og EAIEScholars at Risk EAIE

11 - Det finnes bare ett akademi: Det globale. - Jeg håper universiteter og høgskoler tar på seg et fjerde samfunnsoppdrag: Akademisk inkludering. - Norge kan være et internasjonalt laboratorium for de gode løsningene for integrering. (Sitater fra Ole Petter Ottersen. Ledelsens initiativ og driv er uvurdelig for å få dette til.)

12 uio.no/akademisk-dugnad


Laste ned ppt "Anna K. Buverud og Anja Gil Spilling Avdeling for fagstøtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google