Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles saksbehandlingsplattform Leverandørmøte, fredag 14.01.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles saksbehandlingsplattform Leverandørmøte, fredag 14.01.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles saksbehandlingsplattform Leverandørmøte, fredag 14.01.11

2 Agenda Innledning og praktisk informasjon Om Helsedirektoratet og bakgrunn for anskaffelsen Om anskaffelsen Organisering og planer Spørsmål

3 Innledning og praktisk informasjon Formål: Presentere bakgrunn, behov og målsetning ift. anskaffelsen Satt av 2 timer – avslutter senest 14:00 Anledning til å stille spørsmål - eller sende spørsmål skriftlig ihht. kvalifikasjonsgrunnlaget Referat fra konferansen legges ut på Doffin

4 Agenda Innledning og praktisk informasjon Om Helsedirektoratet og bakgrunn for anskaffelsen Om anskaffelsen Organisering og planer Spørsmål

5 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Helserefusjon

6 Om Helserefusjonsområdet Helserefusjonsområdet Ansvaret for området ble overført fra NAV til Helsedirektoratet 1. jan 2009 Organisering og ansvar Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet Etablert ifbm. overføringen fra NAV til Helsedirektoratet Landsomfattende og regionsorganisert - ca. 650 årsverk Helsedirektoratet ivaretar strategisk styring NAV drifter IT-systemene som understøtter arbeidsprosessene Systemportefølje Strategi, målbilde og gjennomføringsplan etablert Gjennomføring i 2010-2014

7 Målbilde

8 Strategi: Stegvis utvikling Fullføre modernisering i eget driftsmiljø Modernisere fagsystemene Konsolidere systemporteføljen 1.Helhetlig løsning for saksbehandling og økonomistyring 2.Brukerorienterte portaler for innbyggere, behandlere og samarbeidspartnere 3.Løsninger for kontroll, analyse og statistikk med datavarehus 4.Felles løsninger for tilgangskontroll og dataregistre 5.Eget driftsmiljø i helsesektoren 6.IKT organisering inkl. systemeierskap og tjenesteleveranse

9 Veikart for realisering av strategi utarbeidet Et veikart for perioden 2011- 2014 er utarbeidet Omfatter mange områder i tillegg til arkiv- og saksbehandling: -Løsning for stønadsøkonomi -Datavarehus -Fellesløsninger for print/brev -Registerhåndtering -Med mer (Figur over IKT-veikart tatt bort, da denne ikke er endelig)

10 Agenda Innledning og praktisk informasjon Om Helsedirektoratet og bakgrunn for anskaffelsen Om anskaffelsen Organisering og planer Spørsmål

11 Helserefusjon - generell prosessmodell 2 Saksbehandling og utbetaling Oppgjørskrav Individuell søknad Klage/anke 2.1 Fremme krav / søknad 2.2 Motta og validere krav / søknad 2.3 Behandle sak 2.4 Vedta og sluttføre sak 3 Forvaltningsoppgaver 3.2 Forvalte fastlege- ordning 3.3 Forvalte pasient- formidling 3.4 Forvalte helsetrygdkort 3.5 Forvalte frikort 1 Informasjon og veiledning 4 Analyse, kontroll og oppfølging 3.1 Forvalte pris/produkt og registerdata 2.5 Utbetale 2.7 Innkreve 2.6 Bokføre/ rapportere Stønadsøkonomi

12 Hva er helserefusjon? Dekning av helseutgifter minus egenandel Refusjon til privatpersoner og behandlere +/- 24 MRD NOK utbetalt i 2009 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) forvalter området Folketrygdloven

13 Kontostreng, validering, betalingsinformasjon Sentral aktivitet som ny saksbehandlingsløsning må støtte Fremme krav Motta og validere krav Saks- behandle#1 Saks- behandle#2 AvgjøreUtbetaleBokføre Altinn Selv- betjenings- løsninger Scanning og tolkning Register- oppslag Registrering/ komplettering Distribusjon Arbeidsflyt Auto- matisering Relevante kilder/oppslag Innhente informasjon fra andre Sette saken videre Kontere Attestere Verifisere sak ved behov Anvisning Brev- produksjon Kalkulering av refusjon Valutakurs Eventuelle fradrag (trekk) Arkivere Produksjon av utbetalings- oppdrag Overføring til bank Bokføring av transaksjoner Vedlikehold av kontostreng Betalings- informasjon

14 Felles behov – felles løsning Flere fagområder har kartlagt behov knyttet til saksbehandlingsstøtte Stort overlapp i forhold til behov Ønske om - og behov for å konsolidere og standardisere Felles løsning og felles implementering

15 Felles behov  standardisering og gjenbruk ”Flere fellesfunksjoner innenfor de ulike fagområdene. Funksjonene etableres én gang og gjenbrukes for alle fagområdene og inngå i en felles plattform. Det skal anskaffes en hyllevare slik at standard funksjonalitet kan etableres raskt.”

16 Agenda Innledning og praktisk informasjon Om Helsedirektoratet og bakgrunn for anskaffelsen Om anskaffelsen Organisering og planer Spørsmål

17 Et felles prosjekt (eSAKS) med ansvar for implementering av saksbehandlingsløsning for alle fagområder Prosjektet prioriterer, beslutter og innfører Et ”fabrikk-konsept” der man implementerer fagområder løpende ihht. en felles, standardisert gjennomføringsmodell Felles behov  felles gjennomføring

18 20102011 NovDesJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes Integrasjon mot NAV for relevante registre og løsninger som ikke er overført Avtaleinngåelse med Altinn Etablere skjema og tjenester på Altinn Integrere med IDporten Løpende etablering/revidering av skjema og tjenester på Altinn eSAKS - Gjennomføringsplan 2010 – 2011 Konkurranse/Valg av løsning og leverandør Spesifisere og konfigurere felles plattform Akseptansetest Felles plattform Produksjonssetting Felles plattform Kartlegging av fellesfunksjoner Fremtidige arbeidsprosesser - tilrettelegge for smart saksbehandling Etablere løsninger for første fagområde i henhold til prioritering Løsningen baseres på kartlagte arbeidsprosesser og gjenbruk av allerede utviklede komponenter. Definere bruk av Altinn i totalløsningern Vurdere/beslutte ny økonomiløsningEtablere grunnmur økonomiløsning integrert med felles plattform Prosjektledelse og delprosjektledelse - Planlegging, økonomistyring, risikohåndtering, rapportering, gevinstrealisering og ressursallokering - Leverandørkoordinering - Overlevering til linje, kompetanseoverføring Fellesaktiviteter - Produktopplæring, utrulling av løsninger, system- og akseptansetestrutiner, dokumentasjon, infrastruktur og miljøer Fellesløsninger -Sikkerhet, utskrift, registertjenester - Driftsleverandør - Lokal og/eller Norsk Helsenett Pre- kvalifisering UTKAST

19 Tentativ fremdriftsplan - konkurranse MilepælDato Kunngjøring konkurranse22. desember 2010 Leverandørkonferanse14. januar 2011, kl 12-14 Publisering av referat fra leverandørkonferanse17. Januar 2011 Frist for spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget17. januar 2011 kl. 12:00 Søknadsfrist25. januar 2011 kl. 12:00 Meddelelse om utvelgelse til å deltaUke 5 KlagefristUke 7 Utsendelse av konkurransegrunnlagPrimo februar 2011 TilbudsfristUltimo mars 2011 EvalueringApril 2011 Innstilling på tildelingMai 2011 Klagefrist og kontraktsigneringMai 2011 Oppstart etableringUmiddelbart etter signering

20 Agenda Innledning og praktisk informasjon Om Helsedirektoratet og bakgrunn for anskaffelsen Om anskaffelsen Organisering og planer Spørsmål …også mulig å sende spørsmål skriftlig ihht. kvalifikasjonsgrunnlaget: E-post: postmottak@helsedirektoratet.nopostmottak@helsedirektoratet.no Post: Helsedirektoratet, Postboks 7000, St. Olavs plass, 0130 OSLO Att: Hanna Meland Innen 17. januar kl 12:00 ?


Laste ned ppt "Felles saksbehandlingsplattform Leverandørmøte, fredag 14.01.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google