Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

2 Narcissus fortalt av Ovid Den vakre ynglingen som alle forelsker seg i Den vakre ynglingen som alle forelsker seg i Vil leve lenge “hvis han ikke oppdager seg selv” Vil leve lenge “hvis han ikke oppdager seg selv” Han er så stolt at ingen av de unge jentene eller guttene gjorde inntrykk på ham Han er så stolt at ingen av de unge jentene eller guttene gjorde inntrykk på ham Ekko så ham og ble brennende forelsket, men han avviste henne og følte seg kvalt av hennes armer rundt halsen hans Ekko så ham og ble brennende forelsket, men han avviste henne og følte seg kvalt av hennes armer rundt halsen hans Ekko trekker seg tilbake i skam og forsvinner fysisk, bare stemmen hennes er tilbake Ekko trekker seg tilbake i skam og forsvinner fysisk, bare stemmen hennes er tilbake

3 Ekko ser Narcissus

4 Narcissus ser speilbilde av seg selv og forelsker seg Trett av jakten finner han en bortgjemt dam som han legger seg ned for å drikke i Trett av jakten finner han en bortgjemt dam som han legger seg ned for å drikke i Da ser han et syn av en ungdommelig skikkelse som han ikke makter å slippe Da ser han et syn av en ungdommelig skikkelse som han ikke makter å slippe Uten å vite det forelsker han seg i seg selv og forsøker å fange speilbildet som da brytes i stykker Uten å vite det forelsker han seg i seg selv og forsøker å fange speilbildet som da brytes i stykker

5

6 Narcissus sørger over å ikke kunne virkeliggjøre kjærligheten Han ser bildet som også begjærer etter omfavnelse, men som forsvinner hver gang han nærmer seg dette Han ser bildet som også begjærer etter omfavnelse, men som forsvinner hver gang han nærmer seg dette Så oppdager han at det er ham selv og skjønner at han aldri kan få seg selv og ønsker å dø forenet i seg selv Så oppdager han at det er ham selv og skjønner at han aldri kan få seg selv og ønsker å dø forenet i seg selv Han gråter, da oppløses bildet, og senere da han risper seg opp og blør, forvandles bildet av ham selv og langsomt dør han utmattet Han gråter, da oppløses bildet, og senere da han risper seg opp og blør, forvandles bildet av ham selv og langsomt dør han utmattet Og i dammen vokser det opp en..... Og i dammen vokser det opp en.....

7

8 Hva er narsissisme? Mer vitenskaplig definert En evne til å opprettholde et positivt selvbilde gjennom en rekke selvregulerende prosesser som drives av behovet for å bli bekreftet og fremtrer gjerne som søken etter sosiale erfaringer som bidrar til å heve selvfølelsen En evne til å opprettholde et positivt selvbilde gjennom en rekke selvregulerende prosesser som drives av behovet for å bli bekreftet og fremtrer gjerne som søken etter sosiale erfaringer som bidrar til å heve selvfølelsen

9 Perfeksjonismen fungerer selvregulerende* Det ideelle selvbilde eller idealperson. Taper seg i verdi når de opplever at det ikke gir det ønskete resultatet Det ideelle selvbilde eller idealperson. Taper seg i verdi når de opplever at det ikke gir det ønskete resultatet Den atletiske illusjon. “Best i alt”. Den atletiske illusjon. “Best i alt”. Kosmetisk kirurgi. Kosmetisk kirurgi. *Dimaggio 2012

10 Historikk Klinisk rundt 1900 om auto-erotikk og seksuelle perversjoner Klinisk rundt 1900 om auto-erotikk og seksuelle perversjoner Freud (1911) om en vending av oppmerksomhet (libido) bort fra andre mennesker og over mot en selv Freud (1911) om en vending av oppmerksomhet (libido) bort fra andre mennesker og over mot en selv USA 1965-1980 engasjert narsissismedebatt (Kohut og Kernberg) som bidro til at NPF ble introdusert i DSM- III i 1980 (men ikke i ICD-systemet) USA 1965-1980 engasjert narsissismedebatt (Kohut og Kernberg) som bidro til at NPF ble introdusert i DSM- III i 1980 (men ikke i ICD-systemet)

11

12 Forekomst av narsissistisk PF PF diagnoseOslo % Schizotyp0,6 Schizoid1,6 Paranoid2,2 Antisosial0,6 Ustabil0,6 Narsissistisk0,8 Histrionisk1,9 Unnvikende5,0 Avhengig1,5 Tvangspreget1,9 Uspesifisert?

13 Forekomst i befolkningen av narsissistisk PF (NPF) forts Den gjennomsnittlige forekomsten i internasjonale studier er 1% Den gjennomsnittlige forekomsten i internasjonale studier er 1% Forekomsten varierer fra 0-6% Forekomsten varierer fra 0-6% Dette tyder på vansker med få til pålitelig diagnostikk av NPF til tross for bruk av strukturerte intervjuer Dette tyder på vansker med få til pålitelig diagnostikk av NPF til tross for bruk av strukturerte intervjuer

14

15 Narsissistisk PF kriterier Et gjennomgripende mønster av grandiositet (i fantasi eller adferd), behov for å bli beundret, og manglende empati, angitt ved minst fem av følgende kriterier: En grandios oppfatning av egen betydning (overdriver egne prestasjoner og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre uten at dette grunner seg på tilsvarende prestasjoner) En grandios oppfatning av egen betydning (overdriver egne prestasjoner og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre uten at dette grunner seg på tilsvarende prestasjoner) Overopptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, brillians, skjønnhet eller ideell kjærlighet Overopptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, brillians, skjønnhet eller ideell kjærlighet Tror at han/hun er ”spesiell” og unik og bare kan bli forstått av eller bør omgås mennesker (eller institusjoner) som er spesielle og har høy status Tror at han/hun er ”spesiell” og unik og bare kan bli forstått av eller bør omgås mennesker (eller institusjoner) som er spesielle og har høy status

16 Narsissistisk PF kriterier forts. Krever overdreven beundring Krever overdreven beundring Har en følelse av å være særlig berettiget, f.eks urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger Har en følelse av å være særlig berettiget, f.eks urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, f.eks søker fordeler gjennom andre for å nå egne mål Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, f.eks søker fordeler gjennom andre for å nå egne mål Mangler empati: Er ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov Mangler empati: Er ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov Er ofte misunnelig på andre og tror at andre også er misunnelig på en selv Er ofte misunnelig på andre og tror at andre også er misunnelig på en selv Viser arrogant, hovmodig adferd eller holdninger Viser arrogant, hovmodig adferd eller holdninger

17 Diagnostikk NPF Flere dårlig oversatte spørsmål i SCID-II. Her er bedre oversatte spørsmål: 1. Grandiositet: ”Er det slik at andre ofte ikke verdsetter dine helt spesielle talenter eller hva du har oppnådd?” 2. Grandiose fantasier: ” Fantaserer eller drømmer du mye om makt eller anerkjennelse som en dag vil bli deg til del?” 3. Er spesiell og unik. Her for mye vekt på ”å snakke med øverste sjefen”. Det andre spørsmålet er unøyaktig oversatt. Det skal være: ”Føler du at det er viktig å tilbringe tid med folk som er spesielle eller har innflytelse? Hvorfor det?”

18 Diagnostikk NPF forts 5. Berettiget: ”Føler du at du er en som fortjener spesiell behandling?” 6. Utnyttende i mellommenneskelige forhold: ”Forventer du at andre gjør det du ber dem om uten innsigelse, fordi du er den du er?” ”Synes du det ofte er nødvendig å tråkke noen på tærne for å oppnå det du vil?” ”Trenger du ofte å sette dine behov foran andres?” ”Trenger du ofte å sette dine behov foran andres?”

19 Diagnostikk NPF forts 7. Mangler empati. ”Er du ikke egentlig ikke særlig interessert i andres problemer eller følelser?” «Har du fått høre fra andre at de synes du ikke hører på dem eller bryr seg om følelsene deres?” 8. Misunnelig. ”Er du ofte misunnelig på andre?”

20 DSM-5 Narsissistisk PF 1 To eller fler av de følgende 4 områdene:  Identitet: Overdreven referanse til andre for å kunne definere seg selv og for å regulere seg selv; en overvurdering av seg selv som ytterligere kan forøkes eller reduseres, eller skifte mellom ekstremer. Emosjonell regulering avspeiler fluktuasjoner I selvfølelsen  Målrettethet: Målene blir fundert på hvorvidt en får anerkjennelse fra andre. Urimelig høye standarder for en selv for å kunne se på seg selv som eksepsjonell, eller for lave standarder for en selv på grunn av at en er berettiget. Ofte ikke erkjennelse av egne motiver.

21 DSM-5 Narsissistisk PF 2  Empati: Svekket evne til å oppfatte eller identifisere seg med andres følelser og behov. Overdrevet oppmerksom på andres reaksjoner, men bare de som har relevans for en selv. Overvurdering eller undervurdering av egen virkning på andre.  Nære relasjoner: Er I hovedsak overflatiske og tjener egen selvregulering. Begrenset gjensidighet på grunn av liten interesse for andres opplevelser. Egen vinning dominerer I forholdet.

22 DSM-5 Narsissistisk PF trekk  Begge av følgende patologiske personlighetstrekk innenfor Antagonisme:  Grandiositet: Følelse av å være brettiget, enten skjult eller åpent. Selvsentrert. Er overbevist om en selv er bedre enn andre. Nedsettende overfor andre.  Oppmerksomhetssøkende: Overdrevne forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet eller være I fokus for andres oppmerksomhet. Søker beundring.

23 Normal/sunn narsissisme Respekt for seg selv, egne behov og verdier Respekt for seg selv, egne behov og verdier Å henge sammen i og med seg selv (”self cohesion”) Å henge sammen i og med seg selv (”self cohesion”) Opptatthet av eget omdømme, ikke grandios og arrogant, men heller ikke selvutslettende Opptatthet av eget omdømme, ikke grandios og arrogant, men heller ikke selvutslettende Evne til å ha høye ambisjoner og høye mål og kunne forfølge disse på en målrettet måte - ikke på bekostning av andre Evne til å ha høye ambisjoner og høye mål og kunne forfølge disse på en målrettet måte - ikke på bekostning av andre Selvopptatthet bør være balansert av opptatthet og respekt for andre, evne til å fungere som tilknytningsperson, kunne samarbeide med andre og respektere normer og regler Selvopptatthet bør være balansert av opptatthet og respekt for andre, evne til å fungere som tilknytningsperson, kunne samarbeide med andre og respektere normer og regler

24 Grandios og sårbar patologisk narsissisme Grandios og sårbar patologisk narsissisme Arrogant, oppblåst, opptatt av suksess og makt, eksibisjonistisk, dominerende, krever beundring og spesielle rettigheter, mangler empati, missunnelig og utnyttende, legger skylden på andre Aggressiv Sensitiv, hemmet, sårbar, innadvendt og sosialt tilbaketrukket Selvbebreidende Skamfull Men under overflaten et grandiost selvbilde ”skap-narsissisme”

25

26

27 Breiviks vei til malign narsissisme? Hovedpoenger hos Aage Borchgrevink i boken om ABB: ”En norsk tragedie”: Hovedpoenger hos Aage Borchgrevink i boken om ABB: ”En norsk tragedie”: Tilknytingsskadd Tilknytingsskadd En indre kjerne av dødhet, omkranset av narsissistisk raseri, misunnelse og hevntrang En indre kjerne av dødhet, omkranset av narsissistisk raseri, misunnelse og hevntrang Går inn i ungdomsalder med personlig og sosialt handicap Går inn i ungdomsalder med personlig og sosialt handicap

28 Breiviks vei? Søker speiling i diverse ungdomsmiljøer, uten at han noensinne blir ”del av gjengen” Søker speiling i diverse ungdomsmiljøer, uten at han noensinne blir ”del av gjengen” Outsider som skal bli ”rik og berømt” og som devaluerer andre Outsider som skal bli ”rik og berømt” og som devaluerer andre Mislykkes i «ordinær» politikk (Frp) Mislykkes i «ordinær» politikk (Frp) ”Radikaliseres” av fascistisk og høyreekstremt tankegods som flyter omkring og søker nedslag i enkeltindivider ”Radikaliseres” av fascistisk og høyreekstremt tankegods som flyter omkring og søker nedslag i enkeltindivider Mislykkes i sine foretningsprosjekter som mye er bygd på løgn og bedrag (antisosialt) Mislykkes i sine foretningsprosjekter som mye er bygd på løgn og bedrag (antisosialt) Søker i stedet speiling i virtuelle rom Søker i stedet speiling i virtuelle rom Utvikler mer og mer en ”Avatar” (fiktiv) identitet som er løsrevet fra sosial korreksjon Utvikler mer og mer en ”Avatar” (fiktiv) identitet som er løsrevet fra sosial korreksjon Lever ut narsissismen og destruktiviteten i hemmelighet før den eksploderer 22.07.11. Lever ut narsissismen og destruktiviteten i hemmelighet før den eksploderer 22.07.11.

29 Kriteriene for narsissistisk PF Kriteriene ”fantasier om ubegrenset suksess” og ”krever overdreven beundring” er like høyt korrelert med histrionisk PF. Kriteriene ”fantasier om ubegrenset suksess” og ”krever overdreven beundring” er like høyt korrelert med histrionisk PF. Det antisosiale kriteriet ”viser ingen tegn på anger etter å ha såret eller skadet andre” har en høy faktorladning sammen med de andre narsissismekriteriene Det antisosiale kriteriet ”viser ingen tegn på anger etter å ha såret eller skadet andre” har en høy faktorladning sammen med de andre narsissismekriteriene Alle kriteriene er positivt forbundet med borderline PF og alle kriteriene er negativt forbundet med unnvikende PF Alle kriteriene er positivt forbundet med borderline PF og alle kriteriene er negativt forbundet med unnvikende PF Menn er oftere grandiose, drømmende om suksess, krevende overdreven beundring, føler seg berettiget og manglende empati. Menn er oftere grandiose, drømmende om suksess, krevende overdreven beundring, føler seg berettiget og manglende empati. Obs med samme sykehistorier er det en tendens til å gi kvinner borderline PF og menn narsissistisk PF. Obs med samme sykehistorier er det en tendens til å gi kvinner borderline PF og menn narsissistisk PF.

30 Narsissistisk PF Forekommer hyppigere hos menn. Arter narsissisme seg annerledes hos kvinner? Sml histrionisk PF Forekommer hyppigere hos menn. Arter narsissisme seg annerledes hos kvinner? Sml histrionisk PF Har som oftest et distansert tilknytningsmønster Har som oftest et distansert tilknytningsmønster Positivt forbundet med rusavhengighet, og muligens bipolar lidelse (som mange cluster B PF) og somatoform lidelse. Positivt forbundet med rusavhengighet, og muligens bipolar lidelse (som mange cluster B PF) og somatoform lidelse. Mulig negativt forbundet med sosial fobi Mulig negativt forbundet med sosial fobi Positivt forbundet med histrionisk, antisosial og borderline PF og negativt forbundet med unnvikende PF Positivt forbundet med histrionisk, antisosial og borderline PF og negativt forbundet med unnvikende PF


Laste ned ppt "Narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google