Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT, Auto-stud-reg Semesteret våren 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT, Auto-stud-reg Semesteret våren 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT, Auto-stud-reg Semesteret våren 2000

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Agenda Bygging av studentbrukere på Platon/Arken Modifisering av eksisterende brukere på Platon Sperring av brukere Sletting av brukere Kurs for nye PCvakter Nett fra Studentbyene Velkommen-CD

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvem får brukernavn Alle studenter oppmeldt til fag og med fakultetsopptak kan bli registrert som brukere av Universitetets nettverk. FS er autorativ når det gjelder å definere studenter. Student må ha (for å få og for å beholde): –En semesterregistrering –En eksamensoppmelding, men planlagt eksamen behøver ikke være dette semesteret. –Emne for eksamensoppmeldingen må være i et emne som hører inn under et studieprogram som studenten har opptak til. Innvilget permisjon kvalifiserer ikke til å få/beholde brukernavn.

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Struktur i dag

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: jus, hf, mn, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 4 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (II) I tillegg: div-l1 –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (når de ble flyttet med ’move_platon’ i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres. ansatt1 –Terminalstuevakter, PCstuevakter, Orakler, Juritekansatte. Dvs løsarbeidende studenter som fungerer i 1. linje brukerstøtte.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Profiler Tidligere så definerte vi profiler ut fra grupper av emner, dette har vi nå gått bort i fra og baserer oss i stedet på aktivt studieprogram. Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (I) Bygger ny bruker, kun når studenten ikke har noen annen fra før av. Må ”trigges” Merk: Mens vi for alle andre kurs snakker om eksamensmelding, så må vi for "trigger- kursene" (SVKONTO, MNKONTO, JURKONTO, JUTACCOUNT) forholde oss til undervisningsmeldinger. Dette fordi disse kursene ikke er eksamens-emner. Til å sjekke om en student er meldt til et av disse emnene brukes en sjekk mot tabellen fs.student_pa_undervisningsparti. For JUS, MN og SV er triggingen en oppmelding til ’JURKONTO’; ’MNKONTO’ eller ’SVKONTO’.

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (II) For TF og UV bygges alle med lovlige emner Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter. Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere. Bygging av brukere for høsten 1999 avsluttes 1. november Start: Onsdag 06.01.00 (dvs. natt til torsdag) Avslutt: Vil bli en permanent aktivitet.

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere På sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] –Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis ’-p’ brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker –Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fødselsnummer til. Filen skal inneholde et fødselsnummer per linje.

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering av eksisterende brukere Brukere på Platon vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og netgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og netgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister (Kommer senere)

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Efter fristen for eksamensoppmelding ca 14 dager efter fristen: –Brukere meldes ut av filgrupper og netgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut.

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase I: Bygge, åpne, innmelde Hva: –Bygge nye brukere –Åpne sperrede brukere (Pågår hver natt) –Melde inn i filgrupper og nettgrupper Start: Natt til torsdag 7 jan 00 Frekvens: Hver natt Avsluttes: Aldri.

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kontroll av at folk har gjennomført basisopplæring Alle som bygges på Platon må gjennomføre basisopplæring som bla skal innbefatte at brukeren er innom web-siden: –https://www.uio.no/cgi-bin/usit/ureg2000/velkommen.cgi. Studenten vil på kurs få utdelt et ark bestående av: –Ett brukernavn –Ett passord (for brukernavnet) –Ett passord for adgang til web-siden. Nye studentbrukere som ikke er innom denne siden vil bli slettet uten forvarsel mot slutten av semesteret.

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase II: Flytte brukere, endre SKO Hva: –Flytting av brukere mellom diskene på platon –Endringer av SKO Hvem: Brukere på platon som ved dette semesterets registreringer har flyttet seg til et nytt fakultet eller studienivå. Start: Natt til tirsdag 18 jan 00 Frekvens: Hver uke, natt til tirsdag Avsluttes: 21 mar 00

16 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase III: Flytte, endre SKO, ut av filgrupper og nettgrupper, sperre, slette Hva: –Flytting av brukere mellom disker på platon –Ending av SKO –Melde ut av filgrupper og nettgrupper som ikke lengre er med i brukerens profil –Sperre brukere som nå ikke har noen gyldig grunn til å ha brukernavn –Slette brukernavn som ble sperret sist semester, og som ikke er blitt gjennåpnet. Gjøres i løpet av uke 14 (3-9 april)

17 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Manuell flytting av studentbrukere move_platon (bofh), ‘move platon’ (bofh2) –Krever i dag at man "eier" både fra og til disk. »USIT ser på om det er mulig å lettepå dette kravet slik at det holder å eie til-disk for å kunne kjøre denne kommandoen. Dette vil i så hensende kun gjelde brukere av typen 'S' (Studenter). –Alle Student-IT ansvarlige med brukere på platon skal eie 'pendig1' på platon.

18 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO HF I dag ligger det 582 brukere på platon som kun er HF studenter, av disse er 86 hovedfagsstudenter. Disse skal ikke få adgang til HF sine maskiner og må derfor ut av netgruppene de har fått. Det må på et senere møte bli avklart hva status disse studentene skal ha.

19 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter ”Initiert-kvote” (NY) –Hvor mange sider brukeren får i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) –Hvis matcher flere: velger den som gir størst ”Uke kvote” –Hvor mange sider brukeren får hver uke (natt til lørdag, bør vel flyttes til natt til fredag) –Hvis matcher flere: Får summen

20 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote (II) ”Max akkumulert” –max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote –Hvis matcher flere: Får summen ”Max semester kvote (NY) –Max antall en bruker får skrive i løpet av semesteret –Hvis matcher flere: Får summen

21 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter (III) Quota-file med direktiver En linje per direktiv Format: Betingelse –ng - Netgruppe –fg - Filgruppe –k- Emnekode –s - Aktivt studieprogram

22 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kurs for nye PCvakter Første kursdag er: ?? Send påmeldinger til Steinar.Skogheim@usit.uio.no Kurset blir tilsvarende det som tidligere har blitt holdt.

23 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Nett fra Studentbyene Samskipnaden i Oslo har bygget ut sitt studentbynett. I løpet av høsten vil følgende byer/hus være aktivisert. –Fjellbirkeland (496 punkter) –Vestgrensen (235 punkter) –Blokk 10, Kringsjå studentby (252 punkter) –Blokk 1, Sogn studentby (144 punkter) –Ullevål (84 punkter) I tillegg er Blindern studentheim kablet slik at man får 220 punkter der også

24 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Velkommen-CD USIT vil dele ut en CD til alle nye studenter (opplag på 10000 eks Kun PC) Inneholder –Info om UiO –Bruk av hjemmemaskin (via modem, ISDN, fastlinje) –Programvare –Opplæring Programvaren –NetsacapeFTP –EudoraPassordbytteprogram –SmartSuiteF-prot (F-secure) –SSH (F-Secure)Zip-program (WinZio)

25 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Basis-opplæring Utkast produsert av USIT kan finnes på http://www.usit.uio.no/it/kurs/ Her finner du en Word-fil som kan brukes som hefte og en PowerPoit-fil med tilhørende foiler. USITs krav til opplæringen er at man går gjennom IT-reglementet og gjør rede for dette. Opp til det enkelte fakultet å lage sitt eget opplegg.


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Studenter og IT, Auto-stud-reg Semesteret våren 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google