Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.2016 1 Enslige mindreårige IMDi Vest ved Katrine Vidme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.2016 1 Enslige mindreårige IMDi Vest ved Katrine Vidme."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.09.2016 1 Enslige mindreårige IMDi Vest ved Katrine Vidme

2 24.09.2016 2 Hvem er de mellom 15 og 18 år? Nasjonalitet Afghanistan Eritrea Syria Somalia Kjønn Flest gutter (cirka 90 %) Enslige mindreårige fra 15 inntil 18 år bor på asylmottak for enslige mindreårige Norge som ett bosettingsområde

3 24.09.2016 3 Enslige mindreårige flyktninger - hva trenger de? Alle barn har ulike behov for omsorg og oppfølging. Fellesnevner: mangler omsorgsperson/-er. Behov for stabile og trygge rammer og voksenkontakt. Aktuelle bo- og omsorgsløsninger kan være Bofellesskap med fulltidsbemanning Bofellesskap uten fulltidsbemanning Hybel med tilsyn Vertsfamilier Barnevernsinstitusjon Herboende slekt Fosterhjem

4 24.09.2016 4 Samarbeid internt og eksternt til det beste for barn og unge Samarbeid mellom de ulike fagetatene i kommunen Barnevern Flyktningteneste NAV Skolesektor Boligkontor Kultur Bruk frivillige i kommunen; organisasjonsliv og ressurspersoner Samarbeid med erfarne kommuner (egne nettverk for kommuner som bosetter enslige mindreårige) Verge Søk råd IMDi, Bufetat, Utdanningsdirektoratet, KS og Husbanken m.fl.

5 Finansiering fra IMDi 24.09.2016 5 HvaBeløp* Integreringstilskudd717 400 kr fordelt over 5 år Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 207 000 kr (pr år inntil personen fyller 20 år) Tilskudd til opplæring i norsk (fra 16 år)ca. 129 600 kr fordelt over 3 år Særskilt tilskudd ved funksjonshemminger og atferdsvansker 181 000 (engangstilskudd), eller inntil 1 111 000 (kan gis årlig i inntil fem år) Ekstrautbetaling per enslig mindreårig som bosettes i 2016 100 000 kr per enslig mindreårig

6 24.09.2016 6 www.imdi.no  Tall og statistikk: Integreringen i NorgeIntegreringen i Norge


Laste ned ppt "24.09.2016 1 Enslige mindreårige IMDi Vest ved Katrine Vidme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google