Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til Norsk WebDewey

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til Norsk WebDewey"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til Norsk WebDewey

2 Disposisjon Innhold i Norsk WebDewey Grensesnitt i Norsk WebDewey

3 Innhold i Norsk WebDewey
Kontinuerlige oppdateringer Bygde numre Forkortelsesangivelser Nasjonale kommentarer Personlige og institusjonelle kommentarer Mer informasjon knyttet til registertermer Tilmappede termer Lenke til kataloger Lenker til hjelpemidler +

4 Kontinuerlige oppdateringer (1)
WebDewey er kontinuerlig oppdatert for å reflektere ny kunnskap og endringer i kunnskapsbildet vårt

5 Kontinuerlige oppdateringer (2)
Dette betyr også muligheten for å raskt rette opp eventuelle feil i WebDewey * *Feilmeldinger kan sendes til

6 Bygde numre Bygde numre blir lagret i WebDewey og merket med ikoner
Bygd nummer delt med alle i Norge (kan brukes i sluttbrukerverktøy) Bygd nummer delt med alle i institusjonen Bygd nummer delt med ingen

7 Forkortelsesangivelser
Skråstrek viser logisk sted å forkorte nummeret til hylleoppsetting (basert på Abridged DDC15) 704.9 til hylleoppsett, mens hele nummeret utnyttes i gjenfinning

8 Nasjonale kommentarer
Nasjonale kommentarer fra NB brukes til å utdype noter eller gi nyttig informasjon om begrepene i en klasse Nasjonale kommentarer kan bare redigeres av WebDewey-redaksjonen

9 Personlige og institusjonelle kommentarer
Alle kan lagre kommentarer knyttet til en deweyklasse og velge å dele disse med andre i institusjonen Alle kommentarer er søkbare og kan skjules i innstillinger

10 Registertermer (1) Mange flere registertermer, også knyttet til bygde numre Alle registertermer kan utnyttes i sluttbrukerverktøy

11 Registertermer (2) Registertermer har henvisninger til andre registertermer

12 Registertermer (3) Registertermer er koblet til den underliggende engelske termen, hvilket muliggjør søk på engelsk Også mulig å søke på engelske termer i sluttbrukerverktøy

13 Tilmappede termer (1) WebDewey inkluderer emneord fra eksterne systemer, som er koblet til deweyklasser Humord, Realfagstermer, MeSH i ferd med å bli mappet; BS-emner allerede koblet

14 Tilmappede termer (2) Tilmappede BS-emner på både bokmål og nynorsk
Begge deler søkbare i WebDewey

15 Tilmappede termer (3) DDK5-numre vises sammen med tilmappede BS-emner
Dette eksempelet viser at Vikingtiden i Norge ble klassifisert i i DDK5.

16 Lenke til kataloger Koblinger til bibliotekkataloger gjør at man kan sjekke hva slags dokumenter som er klassifisert med hvert klassenummer

17 Lenker til hjelpemidler
Lenker til eksterne hjelpemidler på hver side i WebDewey ...Ordforklaringer Anbefalinger Opplæringsressurser EDUG Classify.oclc.org…

18 Grensesnitt i Norsk WebDewey

19 Søk Man kan søke etter deweynumre eller termer i klassebetegnelser, noter, registertermer og tilmappede emner. Registertermer kan søkes på norsk eller på engelsk. BS-emner kan søkes på bokmål eller på nynorsk.

20 Avansert søk Med avansert søk kan man avgrense etter søkeindeks samt lage boolske søk.

21 Trefflisten i søk Trefflisten i søk er ordnet numerisk. Ikoner angir om treffet er et bygd nummer eller en manualinnførsel.

22 Bla gjennom Man kan bla gjennom deweynumre eller registertermer og tilmappede emner. Dette kan være en nyttig måte å få oversikten over hvordan emner kan være spredt i Dewey.

23 Trefflisten i bla gjennom
Trefflisten i bla gjennom er ordnet numerisk når man blar etter deweynumre og alfabetisk når man blar etter registertermer eller tilmappede emneord.

24 Kommentarer Man kan søke etter personlige, institusjonelle og nasjonale kommentarer fra forsiden, samt legge til nye kommentarer knyttet til bestemte klasser.

25 Innstillinger I innstillinger kan hver bruker tilpasse WebDewey-grensesnittet etter behov. Her kan man velge å vise eller skjule kommentarer og forkortelser, samt legge til egne kataloger.

26 Dewey-tjenester På hver side finner man nyttige lenker til eksterne ressurser til hjelp i klassifiseringsarbeidet.

27 Klassevisning Hver klasse inneholder bokser med diverse informasjon knyttet til klassen: hierarki, noter, kommentarer, registertermer, tilmappede emner.

28 Toppmeny I tillegg til søk, avansert søk, bla gjennom og kommentarer (som finnes på hver side), kan man her se den underliggende MARC-koden samt klikke seg videre til eksterne kataloger.

29 Hierarki Klassenummer vises i med overordnede og underordnede klasser, inkludert bygde numre.

30 Noter og kommentarer Eventuelle noter og kommentarer vises i egen boks. Henvisninger til andre numre er lenkbare.

31 Historikk I historikk-boksen kan man se hvordan deweynummeret har endret seg over tid.

32 Nummerbyggingsmodulen
Med nummerbyggingsmodulen får man hjelp til å tilføye sifre fra hjelpetabeller og spesielle hjelpetabeller. Man kan lagre bygde numre med registertermer og foreslå å dele dem nasjonalt.

33 Registertermer og tilmappede emner
Man kan klikke på registertermer for å se den opprinnelige engelske termen. BS-emner vises med tilknyttede DDK5-numre.

34 Kontaktinformasjon Henvendelser om klassifikasjonspørsmål kan sendes Henvendelser om WebDewey-verktøyet og oversettelser kan sendes Henvendelser om lisenser, brukernavn og passord til WebDewey kan sendes


Laste ned ppt "Introduksjon til Norsk WebDewey"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google