Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av universitetslektorer ved UiT Utvidet ledermøte 24.8.2016, sak 74-16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av universitetslektorer ved UiT Utvidet ledermøte 24.8.2016, sak 74-16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av universitetslektorer ved UiT Utvidet ledermøte 24.8.2016, sak 74-16

2 Stillingsstruktur ved universitetene 2015 (DBH) 2015, årsverkUniv.lektorFørstelektorFørsteaman.ProfessorDosent UiO136,248,1421,5786,62,0 UiB76,48,7343,5525,91,0 NTNU146,318,5429,1661,16,9 UIT260,970,2369,4292,315,0

3 Årsverk universitetslektorer 2012-2015, universitetene ( DBH)

4 Andel universitetslektorer av undervisnings- og forskerstillinger 2015, universitetene (DBH, uten stipendiater og postdok) Forholdstall årsverk UiT 261/1168 NTNU 146/1523 UiO 136/1738 UiB 77/1155

5 Utvikling ved UiT Andel universitetslektorer av undervisnings- og forskerstillinger 2009-2016 (DBH/Paga) Forholdstall i årsverk 2016: 352/1355 (per 20.8.2016) 2015: 261/1168 2014: 255/1123 2013: 200/984 2012: 181/944 2011: 179/925 2010: 163/872 2009: 163/841

6 Universitetslektorer ved UiT per 20.8.2016 (Paga) 352 årsverk (502 ansatte) univ.lektorer per 20.8.2016 38 % av univ.lektorer < 51 % stillingsandel (45 åv) 62 % av univ.lektorer > 50 % stillingsandel (307 åv) Økt med 91 årsverk fra 1.11.2015 Fordeling campus: 208 årsverk campus Tromsø 42 årsverk campus Harstad 41 årsverk campus Narvik 61 årsverk campus i Finnmark Bistillinger: 115 ansatte univ.lektorer i bistilling (B) 106 ansatte univ.lektorer i bistilling er ved Helsefak, jf samarbeidsavtale med Helse Nord (har stillinger ved UNN) Faste universitetslektorer: 272 fast ansatte univ.lektorer ved UiT, hvorav 94 Helsefak, 57 HSL-fak, 22 IRS-fak, 36 IVT-fak, 14 BFE- fak, 18 Kunstfak Annet: 85 % av univ.lektorer er finansiert over grunnbudsjett Snittalder 48,6 år Snitt lønnstrinn 62,8 19 univ.lektorer er i permisjon u/lønn (ikke med i tallgrunnlag, og rapporteres ikke) 40 univ.lektorer er på timelønn (ikke med i tallgrunnlag, og rapporteres ikke)

7 Utvikling og fordeling av universitetslektorer i årsverk per fakultet 2009-2015 (DBH) 2009201020112012201320142015 Helsefak6664747684104 Jurfak66797911 Kunstfak15 131416 14 BFE-fak44569811 HSL-fak53555357587073 IRS-fak0000025 NT-fak141324162321 Helsefak: 57,5 % økning, med 38 årsverk fra 2009 til 2015 HSL-fak: 37,7 % økning, med 20 årsverk fra 2009 til 2015

8 Antall vit. stillinger lyst ut 2015-2016 i ulike kategorier (univ.lektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent, professor) (ikke stip., postdok, forsker)

9 Søkertall: et oversiktsbilde, og hvordan søkertall er for utlyste stillinger ved ILP, IHO, IIS

10 Oppsummert: UiT har langt flere universitetslektorer enn andre breddeuniversiteter, og andelen øker Mulige drivere: –Svak tilgang på førstestillingskompetanse –Ivareta gode masterstudenter –Økonomi: lavere avlønning og høyere andel undervisning Er dette en ønsket utvikling, og hvordan styre? Mulige negative konsekvenser for: –Forskningsbasert undervisning –Kvalitet på undervisning –FoU-innsats, særlig i profesjonsfagene Mulige tiltak: –Fortsette som nå, dvs. la fagmiljø og fakultet avgjøre hvilke stillinger som skal lyses ut –Kreve klarere strategiske og rekrutteringsmessige begrunnelser i enkeltsaker, og følge opp –Felles styring/godkjenning av utlysning av faste universitetslektorstillinger –Karriere-/kompetanseutvikling for universitetslektorer – kreve karriereplan og følge opp –…–…


Laste ned ppt "Bruk av universitetslektorer ved UiT Utvidet ledermøte 24.8.2016, sak 74-16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google