Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jakten på tidstyvene i forvaltningen Miljøseminaret i Florø 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jakten på tidstyvene i forvaltningen Miljøseminaret i Florø 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jakten på tidstyvene i forvaltningen Miljøseminaret i Florø 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid

2 Disposisjon Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid – FAKS Fylkeskommunen som samfunnsutvikler Søknadsbehandling og tidsbruk Før og nå Hvordan jobber fylkeskommunene for å sikre samordning og likebehandling på tvers av fylkesgrensene?

3 Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland (med Vest-Agder)

4 Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid- FAKS Hovedprosjektet skal utvikle, styrke og effektivisere fylkeskommunenes akvakulturfagmiljø ved å legge bedre til rette for kompetanseutveksling, samordning og likebehandling på tvers av fylkesgrensene.

5 Fylkeskommunen som samfunnsutvikler Fylkeskommunene er både tildelingsmyndighet etter akvakulturloven, regional utviklingsaktør og regional planmyndighet. Fylkeskommunene har derfor en viktig rolle i det videre arbeidet med å legge til rette for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringa. Som folkevalgt organ er fylkeskommunen også en viktig premissgiver for den videre utviklingen av næringen gjennom ulike strategier, planer og tiltak.

6 Marin Strategi Trøndelag 2015-2018 Partnerskapet Fiskarlaget Midt-Norge Midtnorsk havbrukslag Fiskeridirektoratet region midt Fylkesmannsembetet Mattilsynet Region Midt Innovasjon Norge SINTEF Fiskeri og havbruk Kystkommunene i Sør-Trøndelag Kystkommunene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune

7 Kystplan Troms

8 Et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene i Troms om en helhetlig og samordnet arealplanlegging i sjøområdene Initiert og finansiert med om lag 10 millioner kroner av Troms fylkeskommune med utgangspunkt i vederlagsmiddlene fra 2009. Havbruksnæringen har som følge av de nye planene fått tilgang til nye og større lokaliteter -dette danner et godt utgangspunkt for å realisere det potensialet som Troms har for fortsatt vekst og utvikling innen oppdrett av laks og ørret.

9 Kystplan Troms har også Bidratt til et ikke ubetydelig kompetanseløft på arealplanlegging i sjø for kommuner, fylkeskommunen og sektormyndigheter. Ny og detaljert kunnskap om strømforhold, temperatur og salinitet i sjøområdene i Troms Enklere tilgang til digitale plandata og planer Økt innsyn og medvirkning i planprosessene gjennom digital plandialog

10

11 22 uker

12

13 Hvordan går det egentlig? Tidsbruk i behandlingen av akvakultursøknader 21 uker (gjennomsnitt for perioden 2012-2015)

14 TRØNDELAGSMODELLEN

15 Trøndelagsmodellen Prosjekt «Ny forvaltningsmodell havbruk» 2003-2005 Fiskeridirektoratet region Trøndelag fikk delegert vedtakskompetanse etter regelverket til Mattilsynet Kystverket Fylkesmannen Bakgrunn for prosjektet: «Lang saksbehandlingstid og (..)» «Opptelling viste en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca 20 måneder»

16

17 Trøndelagsmodellen -resultater

18 Tidsbruk -før og nå

19 Da kan vi vel bare… Foto: keikon.com

20

21

22 Takk for oppmerksomheten! Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS


Laste ned ppt "Jakten på tidstyvene i forvaltningen Miljøseminaret i Florø 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google