Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging. I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema: Levekår og livskvalitet Boliger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging. I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema: Levekår og livskvalitet Boliger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging

2

3 I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema: Levekår og livskvalitet Boliger og bomiljø Tilgang til natur- og friluftsliv Bærekraftig areaplanlegging Miljø Økonomi Mål om universell utforming

4 Baneheia - Foto: Per Svein Staalensen

5 Plantemaer / sektorer

6 Plan- og bygningsloven er den sentrale loven for samordnet, sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging i kommunene. Plandelen skal samordne kommunal og fylkeskommunal planlegging. Dekker i utgangspunktet alle sektorer, jf. § 3-6. Universell utforming er tatt med i plan- og bygningslovens formålsparagraf og flere andre steder i loven. Hensynet til at alle skal ha like muligheter skal være en grunnleggende premiss i planleggingen, beslutnings-prosessen og i den konkrete utformingen av tiltak. Plan- og bygningsloven (Plandel)

7 Det kommunale plansystemet

8 Universell utforming 2010 Område/knutepunkt, uu-soner i byer (MD 2009).

9 Universell utforming 2010 Tilgjengelighetskart for Bergen sentrum.

10 Utover plan- og bygningslovens bestemmelser, vil det bli utarbeidet Statlige planretningslinjer for universell utforming (SPRuu). Slike føringer og retningslinjer skal legges til grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven, § 6 – 2. Retningslinjene foreligger foreløpig (2010) bare som forslag Statlige planretningslinjer for uu

11 ”Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Norge universelt utformet 2025” har følgende mål: Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015. Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015. Regjeringens handlingsplan

12 Generelle krav krav som gjelder alle typer byggverk Tilgjengelig en standard der ikke alle krav til universell utforming gjelder. o Dimensjonering forr bruk av rullestol samt gitte krav til orientering. o Begrepet er kun knyttet til bygninger med boenheter Universell utforming innebærer at hovedløsningen kan brukes av flest mulig o Kravet omfatter alle forhold som påvirker brukbarheten av tiltaket o Begrepet er knyttet til byggverk for publikum og arbeidsbygning. Begrepsavklaringer

13 Ved Store Lungegårdsvann, Bergen - Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem


Laste ned ppt "Planlegging. I kommunene er målene formulert på ulike måter, men de fleste har mål som er knyttet til følgende tema: Levekår og livskvalitet Boliger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google