Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 SINTEFs: Strategi og satsinger innen vareproduserende industri, med fokus på etableringen av SINTEF Raufoss Manufacturing AS BIAs vareproduksjonsdager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 SINTEFs: Strategi og satsinger innen vareproduserende industri, med fokus på etableringen av SINTEF Raufoss Manufacturing AS BIAs vareproduksjonsdager."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 SINTEFs: Strategi og satsinger innen vareproduserende industri, med fokus på etableringen av SINTEF Raufoss Manufacturing AS BIAs vareproduksjonsdager 2008 Sundvolden Hotel 5.nov. 2008 DSE, 2008-10-29

2 2 Mange enheter i SINTEF har vareproduserende industri som betydelig kundegruppe (figuren viser bare et utvalg av dem) EnergiMarin AM&K M AK B&K Bygn. P&PL L NP Fored. tek Bø r kunne samvirke av og til Bør samvirke ofte IØ SiPå MiNa OM&D AHM S&E SMR MRB P&P IKT Material og kjemi Energi Samfunn Bygg Holding Keramer Metaller Automatisering og anvendt kybernetikk Automatisert prod. av byggvarer og bygg Produktivitet og ledelse Logistikk Innovasjon Fiskeforedlings- teknolgi Industriell økonomi Sikkerhet og pålitelighet Sensorer Optiske målesystemer og dataanalyse HMS Plast og kompositt SINTEF Raufoss Manufacturing Forretnings -utvikling Produktutvikling Produksjon Transport Forming og bearbeiding Testing, karakt. beregning, simul. Bedrifts- utvikling Flere virkemidler for flerfaglig, forsterket innsats, slik som: SFI NORMAN (Norwegian Manufacturing Future) Gemini senter for avansert robotikk Norwegian Center of Expertice - Raufoss Prosjektbaserte industrikonsortier

3 3 Mange enheter i SINTEF har vareproduserende industri som betydelig kundegruppe (figuren viser bare et utvalg av dem) Spesiell satsing på ”Manufacturing”, med SINTEF Raufoss Manufacturing AS som spydspiss. EnergiMarin AM&K M AK B&K Bygn. P&PL L NP Fored. tek Bø r kunne samvirke av og til Bør samvirke ofte IØ SiPå MiNa OM&D AHM S&E SMR MRB P&P IKT Material og kjemi Energi Samfunn Bygg Holding Keramer Metaller Automatiesering og kybernetikk Automatisert prod. av byggvarer og bygg Produktivitet og ledelse Logistikk Innovasjon Fiskeforedlings- teknolgi Industriell økonomi Sikkerhet og pålitelighet Sensorer Optiske målesystemer og dataanalyse HMS Plast og kompositt Forretnings -utvikling Produktutvikling Produksjon Transport Forming og bearbeiding Testing, karakt. beregning, simul. Bedrifts- utvikling SINTEF Raufoss Manufacturing

4 44 ”Manufacturing” ”Manufacturing” (fabrikasjon) er integrasjon av mange elementer i en helhetlig og optimal produksjon av varer. Det omfatter hele kjeden av industriprosesser knyttet til: Produktet (funksjonsdefinisjon, materialvalg, design, etc.). Produksjonsprosessene (forming, bearbeiding og sammensetning). Fabrikken (integrasjonen av prosessene, håndteringen av råstoffer og produkter, menneskene, etc.). Dette krever både fagkunnskap innen et bredt spektrum av fag innenfor material- teknikk, produksjonsteknikk og teknologiledelse, og bransjekunnskap knyttet til varene som skal tilvirkes.

5 5 5 Vi mener at: Industriproduksjon fortsatt må være en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Automatisert fabrikasjon er i seg selv kunnskapskrevende, og andre kunnskapsintensive virksomheter som teknologi- og produktutvikling krever kunnskap om og håndlag med produksjon. Kunnskap og original teknologi kan gjøre industriproduksjon sterkt konkurransedyktig også i Norge. Visjon Kunnskap skal gjøre vareproduksjon i Norge lønnsomt, bærekraftig og av høyeste kvalitet SINTEFs næringspolitiske syn

6 6 6 SINTEF kan sammen med NTNU og strategiske industripartnere bidra vesentlig til å gjøre dette mulig. SINTEF Raufoss Manufacturing skal være spydspissen i våre virkemidler. Ambisjon

7 7 7 Utfordringen for europeisk vareproduksjon

8 8 SINTEF Raufoss Manufacturing AS Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon SIVA (22,2%) Testing og Verifikasjon Prototyper Pilotproduksjon Material- teknologi Simulering beregninger Produksjons- teknologi Produksjons logistikk Virksomhetsområder SINTEF (50,1%) Eierstruktur

9 99 SINTEF Raufoss Manufacturings særpreg Selskapet skal være et forskningsbasert engineeringselskap. Det betyr at: Vår kompetanse skal fornyes gjennom egen forskning og forskningsoppdrag, og forskningsressursene i SINTEF-konsernet forøvrig og hos samarbeidspartnerne våre. Vi skal engasjere oss i utvikling av fremtidens manufacturing-teknologi som ansees viktig for norsk industri. Vårt spesiale skal være produksjonsnære oppgaver, og vi skal levere resultater som industrien kan ta i bruk direkte Selskapet skal arbeide nært til kunden. Det betyr at: Vi skal jobbe mest mulig integrert i kundenes utviklingsteam, og at vi også i visse tilfeller kan påta oss å lede slike team. Vi oftest skal bli brukt på oppgaver og prosjekter som har kort (<1 år) og mellomlangt (noen år) industrielt tidsperspektiv, og som er knyttet til konkrete utviklingsprosesser, produkter og produksjonsprosesser hos kundene våre. Selskapet skal samarbeide med universitetser og høyskoler for å bidra til at industrien løser sine grunnforsknings- og rekrutteringsbehov. Det betyr at: NTNU og HiG er strategiske partnere for oss.

10 10 Selskapet skal ta et overordnet regionalt ansvar i ”Innlandet”. Det betyr at: Vi skal være en proaktiv initiativtaker, pådriver og hjelper i regional næringsutvikling Kundene i regionen skal oppleve oss som en del av SINTEFs totale ressurser. Selskapet skal ta et overordnet nasjonalt ansvar. Det betyr at: Vi skal være et nasjonalt kompetansesenter for manufacturing og materials engineering rettet mot vareproduserende industri. Aluminium Stuctures Raufoss Water&Gas Aluminium Profiler

11 11 Selskapets kjerneprosesser KUNDE- PROSESSEN Strategisk grunnforskning, anvendt forskning og ”forecast”-studier Forskningsbasert kunnskap SAMVIRKE-PROSESSEN (SMR-SINTEF-NTNU-HiG) KOMPETANSE- OG TEKNOLOGI- UTVIKLINGS- PROSESSEN Industrierfaring, bedrifts- og bransjekunnskap Leveransene Testing / verifikasjon, prototyper og pilotproduksjon Produksjonsorganisering og -ledelse Automatisert produksjon / fabrikkdesign Produkt- og prosessdesign Materials engineering Drift og vedlikehold, ”help desk” Nettverks- og prosjektledelse OPPDRAGS|PROSESSENEOPPDRAGS|PROSESSENE Oppdrags- muligheter Relevans i forskning MARKET PULL - PROSESSEN STØTTE-PROSESSENE LEDELSES-PROSESSENE TECHNOLOGY PUSH - PROSESSEN Forskningsbasert kunnskap og nye teknologimuligheter

12 12 Et par konkrete eksempler på hva vi driver med

13 13 Høyfaste aluminiumlegeringer er et av norsk materialteknologis mest vellykte områder. Konsepter utviklet og vitenskapelige pionerarbeider utført i 1960-70 årene. Industrielle gjennombrudd i 1970-80 årene. Stor betydning for bl.a. Raufoss-industrien (milliardindustri på støtfangere, rakettrør, etc.) Den tradisjonelle legeringen - en AlZnMg-legering (AA7278) - får konkurranse fra enda bedre legeringer utviklet utenlands. SINTEF Raufoss Manufacturing, NAMMO og Hydro Aluminium starter utvikling av en ny ultrahøyfast legering - AA7090. Status per idag: En legering i verdensklasse. Bedre kombinasjon av produksjons- og bruksegenskaper. Mer formbar, ulike formealternativer Meget stor styrke, uten å tape duktilitet Gode korrosjonsegenskaper Industrialisering pågår Norge fortsatt ”world class” i høyfast aluminium Produkter

14 14 Norsk industri har også lange tradisjoner som ledende innen design, ytelse og pålitelighet når det gjelder aluminiumbaserte komponenter f.eks. til bilindustrien. Oppgaven nå er å utvikle og industrialisere neste generasjon tilvirknings-prosesser, produksjonssystemer og modelleringsverktøy. I et slikt prosjekt - ALUPART - er målet: 50% reduksjon i ressurs- og tidsforbruk under utviklingsprosessen 50% reduksjon i bruk av fysiske prototyper for verifisering 50% redusksjon i ramp-up kostnader (ved produksjonsoppstart) på nye produkter 30% lavere produksjonskostnader 30% omsetningsvekst, hvorav 70% skal være innen produktområder med nye tilvirkningsprosesser 20% bedre produktytelse En ”case” i dette prosjektet er en helt ny type aluminiumfelger for FUNDO Wheels: Helt ny design Nye produksjonsløsninger Og fortsatt ”world class” i aluminiumprodukter Prosesser

15 15 Hjulbane eksponert for statiske laster: Plastisk bearbeidet materiale er optimalt Hjulskive eksponert for dynamiske laster: Støpt materiale er optimalt Større designfrihet Design for produksjon Design for funksjon Større stylingmulighet Bedre materialegenskaper Designet for støpbarhet Ny Gammel (helstøpt)

16 16 Globaliseringen av næringslivet har medført store flyttinger av produksjon til lavkostland og regimer med lite kontroll. Det får i økende grad konsekvenser for selskapenes renommé. Fremtidens produksjon av kvalitetsprodukter må skje i høyt automatiserte og trygge fabrikker. Da vil norske fabrikker i mange tilfeller kunne være konkurransedyktige. Den store utfordringen: Konkurransedyktige norske fabrikker Fabrikker


Laste ned ppt "11 SINTEFs: Strategi og satsinger innen vareproduserende industri, med fokus på etableringen av SINTEF Raufoss Manufacturing AS BIAs vareproduksjonsdager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google