Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Vindkraft i Nordland – Samfunnsutvikling, næringsutvikling, kompetanseutvikling og miljøsatsing Edel Storelvmo Regiondirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Vindkraft i Nordland – Samfunnsutvikling, næringsutvikling, kompetanseutvikling og miljøsatsing Edel Storelvmo Regiondirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Vindkraft i Nordland – Samfunnsutvikling, næringsutvikling, kompetanseutvikling og miljøsatsing Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

2 Næringslivets klimaerklæring Prinsipper og grunnholdninger: Næringslivet skal utvikle løsninger i samarbeid med FoU-miljøer og myndigheter Tiltakene må ha global effekt, være kunnskapsbaserte og kostnadseffektive Alle parter har sine roller og må bidra Næringslivet Myndighetene Forbrukerne og allmennheten

3 Fakta-og policydokumenter Juni 2008 Energiproduksjon og -bruk i Norge Energibruk i bygg Fornybar energi Luftfart I løpet av 2008/2009 Utslippsreduksjon i prosessindustri Energibruk og –produksjon, inkl. fornybar –videreføring Energieffektivisering/-ledelse Infrastruktur for fangst og lagring av CO2 Energi i bygg –videreføring Transport –flere Bilbeskatning Ny industri basert på fornybar energi Skogtiltak

4 NHO NORDLAND Fornybar energi – viktig forretningsområde ( Vannkraft, vindkraft, sol, tidevann, havstrømmer…)  1207 medlemsbedrifter  Mange medlemmer med konkrete planer om etablering av vindmøllekraftverk  Mange medlemmer med interesse for leveranser til vindkraftprosjekter  Mange medlemmer med muligheter for å ta del i ringvirkninger

5 Vind er en fornybar naturressurs som gir grunnlag for verdiskaping – direkte og gjennom ringvirkninger Vind kan gi nytt næringsgrunnlag i avfolkningstruede områder

6 6 En av verdens raskest voksende industrier Den globale vindkraftkapasiteten økte med 30 % i 2008, og verdens vindkraftindustri har nå en samlet verdi tilsvarende 325 mrd. kr. Norge har store og gode vindressurser. Status vindkraft på verdensbasis: 120 GW installert vindkraft ca. 0,4 GW i Norge 332 GW installert innen 2013 36,5 milliarder Euro investert i 2008 400.000 ansatte Ca 120 000 vindmøller Nasjonale mål og EU sitt fornybardirektiv må bety økt satsing og raskere beslutningsprosesser i Norge!

7 7 Ringvirkninger I anleggsfasen Betongfundamenter Infrastruktur Kabler (jord, sjø, luft) Delproduksjon til vindmøllene I driftsfasen Installasjon og drift av turbiner, linjer og transformatorer Land- og sjøtransport av personell og materiell Kost og losji Handel og service Avfallshåndtering Muligheter for et bredt spekter av bedrifter

8 8 Industrielle kompetansebaserte muligheter  Komplekse operasjoner  Design  Engineering  Konstruksjon av fundamenter  Tilgjengelighet til turbin  System for overvåking og kontroll  Generator/drift system  Vedlikeholdssystem  Testing og tilpassing  Kabling og kobling  Ising  Matrialer  Blad  Robuste løsninger

9 I tillegg kommer:  Metereologi  Modellering  Statistikk og matematikk for overvåking og optimalisering av kraftverkets drift  Datainnsamling  Produksjonskontroll og kraftmegling  Aerodynamiske laster  Simulering  Varsling av vær, vind og last Kompetansearbeidsplasser! NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 9

10 10 Muligheter – elektrifisering av oljeutvinning

11 Ledende MIT-professor (Richard Lester) om olje og gassklyngen i Norge.

12

13 13 Nå haster det Vinden vil alltid være der, men…  Hvor lenge vil vindkraftutbyggerne vente?  Andre regioner og andre nasjoner distanserer oss – vi taper mulighetene til kompetanseutvikling på området  Våre bedrifter får ikke muligheten til å delta som leverandører til vindkraftindustrien  En naturgitt mulighet som kan bli redningen for noen lokaldamfunn  Balansert med vindkraft kan dette være et svar på langsiktige avtaler om industrikraft  Våre ambisjoner i global klimasammenheng blir mer og mer urealistiske

14 14 Takk for oppmerksomheten! Nordland – i front på fornybar energi! Unike mulighet for kombinasjonen vannkraft/vindkraft!


Laste ned ppt "NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Vindkraft i Nordland – Samfunnsutvikling, næringsutvikling, kompetanseutvikling og miljøsatsing Edel Storelvmo Regiondirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google