Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen – prosjekt leder BIM som nytteverktøy til forvaltning i hele byggets levetid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen – prosjekt leder BIM som nytteverktøy til forvaltning i hele byggets levetid."— Utskrift av presentasjonen:

1 St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen – prosjekt leder BIM som nytteverktøy til forvaltning i hele byggets levetid

2

3 FDVU BIM i en boks? Uheldig vis, BIM er ikke å få kjøpt i en boks!! Organisasjon Systemer og metoder Bygninger Strategi Penger

4 BIM – hva er det egentlig? Bygningsdeler Rom – bygg elementer Etasje – gulv, tak Fløy Bygg - prosjekt KunnskapssenterFløy 1U101421.01.K05421.01.014DørLampeGulvbelegg02Fløy 2U10102nn Produkt nedbrytningsstruktur - PBS Fag og systemer

5 Objekter og egenskaper i PBS Egenskaper om objektene:  H x B x D  dB  Farge  Materialegenskaper  Vekt, egenvekt  Brannegenskaper  Kapasiteter  Effekt .... ...

6 LifeCycle BIM har som mål å: Utvikle neste generasjon FDVU-system basert på BIM modellserver, og beskrive metodikker og erfaringer ved ” BIMifisering ” av eksisterende eiendomsmasse.

7 Modellserver Arealadm.ProsjektstryingLCCArbeidsordreBenchmarking St. Olav KSAHL02402503233RørosØstmTillerU1U2K01K02 DB kjerne PBS / IFC

8 Hvorfor velge modellserver? Som byggeier krever vi full kontroll over egene data og effektiv real- time tilgang gjennom åpne standarder. Filer lagret i en katalogstruktur gir ikke tilstrekkelig validering, kontroll, fleksibilitet og sikkerhet som en komplett 3D databse. Vi trenger muligheten for å:  Strukturere data i mange views  Lage en virksomhetsmodell fra sub modeller  Knytte forskjellige aspektstrukturer / klassifikasjoner / PBS  Koble og å berike data med versjonskontroll  Samhandle med entreprenører og rådgivere gjennom ett sikkret grensesnitt  Incorporate IDM og IFD som en del av infromasjonsbehandlingen  Ha en bygning, en modell og ingen løse IFC filer

9 Modellserver og LifeCycle BIM

10 Prosjektorganisering Styringsgruppe Arbeidsgruppe Arealadministrasjon Prosjektledelse Prosjektgruppe Utvikling Arbeidsgruppe FDVU Referansegruppe Innovasjon Norge REFERANSEGRUPPE Helse Nord HRF Helse Vest HRF Helse Sør-Øst HRF Helse Midt-Norge HRF Statsbygg NTNU

11 Eiendomsmodul Leieavtale Prisregulering Rapporter/Lister Scenarier FDVU Arbeidsordre/prosjekt Tilstandsanalyse Periodisk vedlikehold Energi Virksomhets- funksjoner Eksterne prosjekt- medarbeidere Spørring regionalt/nasjonalt Kjernevirksomheten online Rom Avtale Prisblad Rom Leietaker Fremleie Endringslog g Prisblad Prisliste Global reg. Scenario Avtale

12 Eiendomsmodul Leieavtale Prisregulering Rapporter/Lister Scenarier FDVU Arbeidsordre/prosjekt Tilstandsanalyse Periodisk vedlikehold Energi Virksomhets- funksjoner Eksterne prosjekt- medarbeidere Spørring regionalt/nasjonalt Kjernevirksomheten online BTA NTA Type yttervegg Type innervegg NTA- hentes fra foot print Space Utleie 190cm NS 3940 Areal- og volumberegning av alle typer bygninger

13 Eiendomsmodul - modell server

14 Choose among available rooms, (with filtering) and add them to the agreement Rental agreement Shown in the viewer (or with filtering) Rooms in agreement

15 Klassifikasjonssystem i BIM Classification systems in health care constitute a framework for systematically identifying and classifying of hospital area functionality and capacity. The classification will be important for daily management and operations, decision-making for design of projects, strategic planning and national surveys.

16 Distribution of functions in wings and floors The picture illustrates all partial functions in a local hospital. The different functions are color coded. Their distribution on wings and floors throughout the facility is in this way clearly visualized. Main functions

17 Arbeidsseddel Eiendomsmodul Leieavtale Prisregulering Rapporter/Lister Scenarier FDVU Arbeidsseddel/prosjekt Tilstandsanalyse NS3424 Periodisk vedlikehold Energi NS3701 Virksomhets- funksjoner Eksterne prosjekt- medarbeidere Spørring regionalt/nasjonalt Kjernevirksomheten online Bestiller Service

18 Hovedleveranser i prosjektet Eiendomsmodul Leieavtale Prisregulering Rapporter/Lister Scenarier FDVU Arbeidsseddel/prosjekt Tilstandsanalyse NS3424 Periodisk vedlikehold Energi NS3701 Virksomhets- funksjoner Eksterne prosjekt- medarbeidere Spørring regionalt/nasjonalt Kjernevirksomheten online DAK ProsjektlederEntreprenør

19 Arbeidsordre

20 Prosjektoppfølging

21 Konfigurerbare metoder for sjekking 1408 47

22 Apps. I bruk

23

24 BIM Collaboration Format (BCF) Daily operation of BIM requires close and effective integration with CAD. Tekla Structures, Solibri Model Checker and DDS Architect have developed such a XML scheme, called BCF, to encode messages that inform a software package of issues found in the BIM model by another software tool. BCF will provide a much improved work flow as well as a reduction in the transfer of large BIM files over the internet. Round-trips between applications are crucial. DDS-CAD BIM-server IFC & XML

25 Metodikk for BIMifisering Utvikle en metodikk for BIMifisering av eksisterende bygg ved å:  Dokumentere kostnader ved BIMifisering av eksisterende bygg.  Beskrive erfaringer ved å BIMifisere forskjellige typer bygg og fag.  Beskrive fremgangsmetode for kvalitetssikring og ”vasking” av BIM-data.  Beskrive verktøy brukt ved BIMifisering av eksisterende bygg.

26 Metodikk for BIMifisering ~ 700 000m 2 Helse Midt-Norge BIM’es – Hvordan gjøres det? Vi har valgt å gruppere digital dokumentasjon av bygg inn i fire kategorier: A. bygg utviklet som BIM B. bygg tegnet i 3D, men ikke som BIM C. bygg tegnet i 2D ink. fag og delvis FDV D. bygg tegnet i 2D, bare med polygoner i planet og uten FDV BTA Ca 350 000m 2

27 A - Bygg utviklet som BIM  17.600 m²

28 B - Bygg tegnet i 3D, men ikke som BIM  Nidaros DPS – 7 650m 2 Architect Property Electro HVAC

29 C & D - Bygg tegnet i 2D, bare med polygoner  Øya Revmatismehuset- 4 625m 2

30 Trinnvis innføring av FDVU BIM  Målsetning om hva en ønsker å oppnå  Opplæring  Lage en plan for innføring  Hvilke områder og bygg  Type leietager og driftsansvar  Krav til oppdatering av bygningsmodell  Lage BIM av eksisterende bygg  Utvikle og tilpasse systemet til eget bruk  Kontrollere BIM/IFC modell i modellserver  Rammeavtaler må ha tydelige leveransekrav til BIM

31 Sikkre rettighetene til BIM Sykehusets byggeier må sikre alle legale rettigheter til det arbeid som gjøres i alle nye BIM prosjekt, for å være i stand til å gjenbruke biblioteker, funksjonelle og tekniske løsninger i organisasjonen og i andre regionale sykehusbygg.

32 BIM Model - Now BIM FFE  All Furniture Fixtures and Equipment scheduled  FFE moved, modified or deleted – anywhere, everywhere  FFE tracked against briefed data  FFE in image are the scheduled items – no duplication, no fudging Albury Wodonga Cancer Centre 2013

33 BIM & Games Gaming Technology for Health Facility Design  Simulate occupant behaviour in the event of a building evacuation, identify potential problems and find solutions  Analyse occupant movement around a building; discover potential bottlenecks, check movement between spaces, interrogate layout  Account for real-life human behaviour when they move around or evacuate a building  Ensure everybody gets out quickly and safely in an emergency

34 BIM & Way finding indoor mapping Google Glass

35 OpenBIM - Joint Statement SITAT:

36 Oppsummering  BIM legger til rette for nye og smartere måter for en kost effektiv forvaltning gjennom hele byggets livssyklus.  BIM kan og vil bli en gevinst for sykehuseierne og de som jobber der, men vi må ha et helhetssyn i tankene for å optimalisere utbytte.  BIM er fremdeles under sterk utvikling 1970 2000 2013 BIM - en revolusjon evolusjon

37 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen – prosjekt leder BIM som nytteverktøy til forvaltning i hele byggets levetid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google