Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ERP i Troms Kraft Beskrivelse prosjektfaser og overordnede prosesser 2009-06-16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ERP i Troms Kraft Beskrivelse prosjektfaser og overordnede prosesser 2009-06-16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ERP i Troms Kraft Beskrivelse prosjektfaser og overordnede prosesser 2009-06-16

2 For en vellykket realisering må målet med respektive faser avklares 1) Hensikten med planleggingsfasen er å sikre en realistisk plan som møter bedriftens krav, mål og forventninger 2a) I analysefasen designes fremtidige forretningsprosesser og funksjonelle og tekniske krav detaljeres og prioriteres 3a) I designfasen ferdigstilles et detaljert design av applikasjon og teknisk arkitektur for å møte de foretningsmessige kravene 2b) I analysen kartlegges også innvirkning på organisasjon og behov til opplæring og støtte for å kunne ta i bruk den nye løsningen 4a) I utviklingsfasen bygges løsning og teknisk arkitektur etableres 5a) I testfasen gjennomføres flere typer av test for å sikre at utviklet løsning oppfyller funksjonelle og tekniske krav 3b) Under design defineres roller og planer for opplæring og forendringsledelse 4b) Materiell for opplæring, ferdighetsstøtte og kommunikasjon tas frem parallelt med at applikasjonen utvikles 5b) Før utrulling vil materiell for opplæring og ferdighetsstøtte testes på slutbrukere 6) Opplæring og ferdighetsstøtte er kritiske aktiviteter i utrullingsfasen, i tillegg til teknisk migrering

3 4 Bygg, drift og vedlikehold Systemadministrasjon Støtteprosesser (HMS, HR, økonomi, innkjøp) Arbeidsflyt 4.1 Avdekke, analysere og planlegge behov Masterdata vedlikehold 4.2 Forespørsel / bestilling 4.3 Utførelse 4.4 Overtakelse / overlevering 4.1.1 Interne behov/krav 4.1.2 Eksterne behov/krav 4.1.3 Analyse, planlegging & beslutning 4.2.4 Evaluere tilbud 4.2.5 Foreta anskaffelse 4.2.2 Motta og besvare forespørsel 4.2.3 Estimere arbeidet 4.3.1 Prioritere og planlegge arbeidet 4.3.2 Utføre arbeidet 4.4.1 Avslutte arbeidet 4.3.3 Lager/logistikk 4.4.2 Dokumentasjon 4.4.3 Håndtere avvik 4.4.5 Videre oppfølging 4.2.1 Utarbeide og sende forespørsel 4.3.4 Oppfølging / rapportering

4 1 Økonomi og regnskap Arbeidsflyt System administrasjon Masterdata vedlikehold 1.1 Regnskap 1.3 Virksomhetsstyring 1.3.1 Operasjonaliserte mål og KPIer 1.3.2 Planlegging, budsjettering og prognostisering 1.3.3 Rapportering og analyser 1.1.3 Investering 1.1.1 Innkjøp 1.1.2 Inntekter 1.2 Internrevisjon og kontroll 1.2.1 Internkontroll 1.2.4 Likviditetsstyring 1.2.4 Skatteplanlegging og rapportering 1.2.1 Internhandel 1.2.3 Investeringskontroll og oppfølgning 1.1.4 Lønn, reiser og utlegg 1.1.5 Konsolidering og periodeavslutning

5 2 Innkjøp Systemadministrasjon Arbeidsflyt 2.1 Investeringer og reinvesteringer 2.2 Kontraktsinngåelse 2.3 Bestilling 2.4 Mottak 2.1.1 Vurder investeringsbehov 2.1.2 Gjennomfør utredning/ forprosjekt 2.2.1 Behov / kravspesifikasjon 2.1.3 Gjennomfør og dokumenter investeringsanalyse 2.1.4 Kontroller og behandle investeringsforslag 2.2.3 Konkurransegrunnlag / forespørsel 2.2.4 Evaluer tilbud 2.3.1 Opprett innkjøps- anmodning / rekvisisjon 2.3.2 Godkjenn innkjøpsanmodning 2.3.3 Opprett og send innkjøpsordre 2.4.1 Motta/registrer ordrebekreftelse 2.4.2 Registrer varemottak 2.4.3 Følg opp avvik mot leverandør 2.4.5 Fakturamottak (øk) 2.2.2 Gjennomfør leverandørundersøkelse 2.1.5 Behandle overskridelser av budsjett for investering Masterdata innkjøp 2.2.5 Inngå kontrakt 2.3.4 Utlegg 2.4.6 Kontroller faktura mot Innkjøpsordre Leverandør Produkt/pris Fullmaktstruktur/roller (øk)Annet

6 3 HR System administrasjon Masterdata vedlikehold Arbeidsflyt 3.1 HR Lønn 3.2 Operativ HR – Tjenester, admin. og støtte 3.3 Strategisk HR 3.1.3 Honorar / Særskilte lønnsbetalinger 3.1.1 Timeregistrering 3.1.2 Reiser og utlegg 3.1.4 Utbetaling av lønn 3.2.5 Lønnssamtale 3.2.1 Personaladministrasjon 3.2.2 Rekruttering 3.3.1 Planlegging og gjennomføring av kompetansestrategi 3.2.4 utviklingssamtale - karriereutvikling 3.2.6 Avslutning av arbeidsforhold 3.2.3 Mottak av ansatt 3.3.2 Organisasjonsutvikling


Laste ned ppt "Prosjekt ERP i Troms Kraft Beskrivelse prosjektfaser og overordnede prosesser 2009-06-16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google