Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-skole n - pilot Samling 1 12. november 2014. IA, 24.09.2016Side 2 IA-skolen – Pilot 2014 Mål for IA-skolen:  Bidra til økt handlingskompetanse og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-skole n - pilot Samling 1 12. november 2014. IA, 24.09.2016Side 2 IA-skolen – Pilot 2014 Mål for IA-skolen:  Bidra til økt handlingskompetanse og."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-skole n - pilot Samling 1 12. november 2014

2 IA, 24.09.2016Side 2 IA-skolen – Pilot 2014 Mål for IA-skolen:  Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser  Bidra til involvering og samarbeid mellom ledelsen og ansatte i IA-arbeidet

3 IA, 24.09.2016Side 3 IA-skolen – Pilot 2014 Samling 1 Helse- fremmende arbeidsplasser Jobb- engasjement som verktøy for å utvikle helse- fremmende arbeidsplasser Samling 3 Inkludering av personer med redusert funksjonsevne Arbeid og psykisk helse Samling 2 Helhetlig personal- oppfølging Samling 4 Utvikling av helse- fremmende arbeids-plasser Fra plan til handling Utv. arbeid i egen virksomhet Oppfølgings- møte med IA- rådgiver Utvikling og oppfølging av eget IA- og HMS-arbeid IA-avtalens hovedmål Systematisk og målrettet utviklingsarbeid i egen virksomhet IA-skole - samlinger Oppfølging i virksomheten

4 IA, 24.09.2016Side 4 IA-skole – mål for samlingene Hvordan sette IA/HMS arbeidet i sammenheng? Hvordan jobbe med systematisk utvikling av eget IA-arbeid? Hvordan utvikle jobbengasjement? Helsefremmende arbeidsplasser Jobbengasjement som verktøy for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser Hvordan inkludere arbeidstakere med redusert arbeidsevne? Hvordan møte ansatte med psykiske helseproblemer? Inkludering av personer med redusert funksjonsevne Arbeid og Psykisk helse Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge tilrette for medarbeidere i ulike livsfaser? Hvordan skape god kvalitet i sykefraværsarbeidet? Helhetlig personaloppfølging Hvordan utvikle helsefremmende arbeidsplasser? Hvordan gå fra plan til handling? Utvikling av helsefremmede arbeidsplasser Fra plan til handling

5 IA, 24.09.2016Side 5 Inkluderende arbeidsliv ”Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet” 1. Redusere sykefravær til 5,6 % 2. Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne 3. Øke avgangsalder med 12 mnd

6 IA, 24.09.2016Side 6 Helsefremmende Forebygging Skade Funksjonshinder Helserisiko Livskvalitet Opplevelse av sammenheng Engasjement Medbestemmelse Velbefinnende Friskfaktorer Kreativitet Helse Uhelse Sykdom Behandling/ Rehabilitering HMS Mestring

7 IA, 24.09.2016Side 7 Krav til arbeidsmiljøet (Arbeidsbetingelser) 1 Psykososiale Krav til: - ivaretakelse av integritet og verdighet - mulighet for kontakt og kommunikasjon ikke utsettes for: - trakassering og utilbørlig opptreden - vold, trusler og uheldige belastninger Virksomheten Menneskelige rammebetingelser 6 Samfunnsmessige rammebetingelser Politikk Lovverk Samfunnsøkonomi Arbeidsmarked 7 Helse- og velferdsmessige registreringer 5 Egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning 3 Fysiske og mekaniske Krav til: - bygnings- og utstyrsmessige forhold - inneklima - lysforhold - støyforhold - strålingsforhold - maskiner og annet arbeidsutstyr - lokaler - bruk av verneutstyr Ergonomiske Krav til: - utforming og innredning av arbeidsplassen - disponering av nødvendige hjelpemidler - tilrettelegging for variasjon i arbeidet - å unngå tunge løft - å unngå ensformig gjentakelsesarbei d - å unngå uheldig vibrasjon - å unngå ubekvem arbeidsstilling Kjemiske og biologiske Krav til: - tilrettelegging ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale - å erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare - rutiner og utstyr for å hindre/ motvirke helseskader - stoffkartotek - bruk av verneutstyr Organisatoriske Krav til: Arbeidets organisering Arbeidstilknytning Arbeidskontrakter Tilrettelegging (generell og individuell) Ledelse Arbeidstidsordninger Teknologi Omstilling Lønnssystemer Medvirkning Styringssystemer Faglig og personlig utvikling Selvbestemmelse Variasjon Informasjon og opplæring 2 HMS-arbeid og HMS- ressurser Krav til: - systematisk HMS- arbeid (internkontroll) på alle plan i virksomheten - bedriftshelse- tjeneste i bestemte bransjer -HMS-opplæring for ledere - verneombud - arbeidsmiljøutvalg 4 Arbeidsgivers og arbeidstakernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1 og 2 samt hvordan disse fungerer i praksis En arbeidsmiljømodell til bruk i tilsynet

8 IA, 24.09.2016Side 8 Per kom hjem til sønnen sin likevel Han falt ikke ned fra taket -og fikk ikke alvorlige hodeskader Arbeidsgiveren hans hadde sikret arbeidet -og Per hadde fått opplæring Per ble ikke en del av dødsstatistikken…

9 IA, 24.09.2016Side 9 Anne underviser klassen sin likevel Hun ble ikke syk av mobbing -og ble ikke liggende hjemme Arbeidsgiveren hennes hadde mobberutiner -og lederen brukte rutinene Anne ble ikke en del av sykefraværsstatistikken …

10 IA, 24.09.2016Side 10 Jan jobber som montør likevel -han ble ikke stresset og syk av omorganisering og nye arbeidsoppgaver Han hadde fått opplæring og mulighet til å mestre sin nye rolle - og sjefen ga han god oppfølging underveis Han ble ikke langtidssykmeldt likevel…

11 IA, 24.09.2016Side 11 Forebygging er tall som mangler i statistikken

12 IA, 24.09.2016Side 12 Hvordan jobbe målrettet med IA

13 IA, 24.09.2016Side 13 Hvorfor er arbeid viktig for deg?

14 IA, 24.09.2016Side 14 Olav sa ‘hoppla hei’ kvar gong han løfta på plass ei ny kasse. Eg heldt ut i elleve dagar før eg slo Sigmund Falch Redlight Setesdal Schibsted, 2010

15 IA, 24.09.2016Side 15 Får mer av det vi har oppmerksomhet på..

16 IA, 24.09.2016Side 16 Helsefremmende arbeidsplasser «Arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsplasser innebærer at man bør definere helse som noe mer, eller annet, enn kun fravær av sykdom. I tillegg bør en benytte arbeidstakermedvirkende settingstilnærminger der helsefremmende arbeid knyttes nært til virksomhetens produksjon.» Steffen Torp, Høgskolen i Vestfold Socialmedicinsk tidsskrift 6/2013

17 IA, 24.09.2016Side 17

18 IA, 24.09.2016Side 18 FORNØYD MISFORNØYD DEAKTIVERT AKTIVERT ARBEIDS- NARKOMAN ENGASJERT TILFREDS UTBRENT OPPRØRT ANSPENT SPENT GLAD TILFREDS ROLIG TRIST TRØTT Tilpasset fra Russell, 2003 ENTUSIASTISK AKTIVERT IRRITERT SINT NEDSTEMT APATISK AVSLAPPET FREDELIG

19 IA, 24.09.2016Side 19 Jobbengasjement  En relativt vedvarende positiv følelsesmessig tilstand som kjennetegnes ved; – Vitalitet (energisk, vilje til å yte, utholdenhet) – Entusiasme (dedikert, inspirert, involvert, stolthet) – Evne til fordypning (fullt oppslukt, tiden flyr, følelse av lykke)

20 IA, 24.09.2016Side 20 Jobbengasjement Hvordan..  Redusere belastende jobbkrav  Øke jobbressursene  Utvikle personlige ressurser  Skape motivasjonsklima – Fokus på læring, utvikling og samarbeid  Fokusere på personlige styrker

21 IA, 24.09.2016Side 21 Hvor engasjerte er medarbeiderne på din arbeidsplass? Hvordan kan dere jobbe for å forsterke jobbengasjementet?


Laste ned ppt "IA-skole n - pilot Samling 1 12. november 2014. IA, 24.09.2016Side 2 IA-skolen – Pilot 2014 Mål for IA-skolen:  Bidra til økt handlingskompetanse og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google