Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling, Lillehammer 15.mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling, Lillehammer 15.mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling, Lillehammer 15.mars 2006

2 Samarbeidsprosjekter med Innovasjon Norge og SIVA Eksempelsamling Konferanse 11.-12.september Forprosjekt kulturbasert næringsutvikling Kunnskapsgrunnlagsprosjekter? Kurs for prosjektledere- og prosjektansvarlige?

3 Samlinger framover Kristiansand 30.-31.mai  FoU-miljøer (paralellsesjoner)  Følgeforskning/kurs framover/VRI  Innovasjon Norge: virkemidler i Norge og internasjonalisering  ”Ny” database  Institusjonell utvikling Konferanse i Trondheim 11.-12.september med IN og SIVA Ålesund 8.-9.november

4 Informasjonsarbeid Tre artikler skrevet hittil: SkogData, ProCaptura og om Kompetansemegling (intervju med Inger) Publiseres på Kompetansemeglingssidene, Forskningsrådets hovedside og fagsider der relevant Artikkel om SkogData plukket opp av LMD: http://odin.dep.no/lmd/norsk/tema/skog/nyheter/049051- 211650/dok-bn.html http://odin.dep.no/lmd/norsk/tema/skog/nyheter/049051- 211650/dok-bn.html Derfra til Skoginfo: http://skoginfo.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.pu blicOpenFolder;ID=99 http://skoginfo.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.pu blicOpenFolder;ID=99 Artikkel om Kompetansemegling plukket opp til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) sitt blad

5 Pilotutlysning innen MOBI Legges ut på Forskningsrådets hjemmesider 15.mars Tema 1: Universitetspiloter Tema 2: Næringsrettet design  Kunnskapsgrunnlagsprosjekter  Prosjekter med høgskole/universitet/vit.høgskole/kunsthøgsk i førersetet og evt andre miljøer med  Nettverk, tverrfaglighet, ”omvendt forskermobilitet”, læringsarenaer

6 Arbeidet med nytt program- Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) 1.april:divisjonsstyret vedta om nytt program opprettes fra høsten 2006 Programmet adressere følgende utfordringer:  Styrket FoU i og for regionene  Mobilisering til økt FoU-innsats i næringsliv og forvaltning  Styrke FoU-miljøenes forutsetninger for samspill Aktuelle programmer: nHS, Kompetansemegling, VS2010, Pilotsatsinger, Programmer og prosjekter rettet mot kompetansebygging og forskning i regionalt rettede FoU-institusjoner Forberedende møter i regionene fram til sommeren Programplanleggingsgruppe fram til sommeren Planlagt utlysning 1.11.2006 med frist 15.3.2007

7 Følgeforskning Rapport sendes ut for kommentering Endelig rapport diskuteres i programstyret 23.mai

8 Database Ny innloggingsmetode Per i dag:  Lagre ofte  Kopiere lengre tekster før lagrer ”Avtale” kommer per e-post Videreutviklingsprosjekt igangsatt Opplæring: Gi beskjed ved behov + blir kort sesjon i Kristiansand

9 Videreutviklet MOBI database  Forbedret brukervennlighet Enklere Bedre oversikt  Tidsplan

10 Ny skjermbildestruktur Bedrift, med reg av kontakt med bedriften Bedriftsprosjekt Koblinger / SkatteFUNN Ny bedrift Imp. Fra Market Select Eller gå til blank bedrift Bytt megler Rapport bestilling Bedriftsprosjektrapport Komplett bedriftsinfo utskrift Bedriftsprosjekt rapport Utskrift Prosjektliste. Bedriftsprosjekt avslutning

11 Bedriftsoversikt (Oppstart bilde) Filter Firmanavn ForetaksnrReg- ion FylkeMegler1. kontakt Siste kontakt Oppf. dato Bedrifts- prosjekt Prosjekt Status Skatte FUNN Annen kobling Videref ø res ValgFirmanavnForetaksnrReg- ion FylkeMegler1. kontakt Siste kontakt Oppf. dato Bedrifts- prosjekt Prosjekt Status Skatte FUNN Annen kobling Videref ø res Velg Legg til bedriftUtskrift Bedriftsliste Andre Rapporter

12 Fremdriftsplan IDAktivitetStart datoFerdig dato 1 Prosjektledelse oppf ø lging av endringer / tilpasninger av databasen 16.01.0607.04.06 2Kravspesifisering tilpasninger av database20.01.0627.01.06 3Gjennomgang og evaluering av kravspesifisering30.01.0603.02.06 4 Gjennomg å kravspesifikasjon med Software Innovation 06.02.0607.02.06 5Utarbeide endelig kravspesifikasjon for endringer08.02.0610.02.06 6Utvikle / endre MOBI Databasen06.03.0607.04.06 7Gjennomgang og test av funksjonalitet18.04.0625.04.06 9Justering av kode etter testing26.04.0628.04.06 10Test i pilotgruppe02.05.0619.05.06 11Oppdatere brukerdokumentasjon02.05.0619.05.06 12 Installere endret l ø sning, inkl. evt. konvertere data 22.05.0626.05.06 13System klart for bruk av Kompetansemeglerne29.05.06


Laste ned ppt "Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling, Lillehammer 15.mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google