Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørselstap hos barn Forelesning høstsemester 2008 Overlege Susan Yousef ØNH, St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørselstap hos barn Forelesning høstsemester 2008 Overlege Susan Yousef ØNH, St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hørselstap hos barn Forelesning høstsemester 2008 Overlege Susan Yousef ØNH, St. Olavs Hospital

2 Hørselstap hos barn Hørselstap = hørselsterskel større enn 20 dB. Gradering: 1. 20-40 dB lett 2. 40-60 dB moderat 3. 60-80 dB sterk 4. 80-95 dB alvorlig 5. 100 dB døvhet

3 Hørselstap hos barn Klassifisering: 1. Conduktiv 2. Sensorinevral 3. Processerings feil

4 Hørselstap hos barn Epidemiologi: ”Hearing loss is the most common sensory deficit in humans.”(Gürtler/Lalwani) Utgangspunkt: Lite data -> WHO-divisjon for døvhet og hørselstap siden 1991 -> Internasjonale studier -> Nyfødtscreening

5 Hørselstap hos barn Hvorfor utredning ? Ingen hørsel = ingen / forskinket utvikling av: 1. Talespråk ”I begynnelse var ordet.” 2. Cognisjon ”Cogito, ergo sum” 3. Emosjon 4. Sosial adferd 5. Motorikk Utelukke syndrom

6 Hørselstap hos barn Mangel på hørsel = mangel på stimmulans til det auditive cortex Histopathologisk resultat: Synapsedehiscens

7 Hørselstap hos barn Diagnostikk- og terapimål: 1. Hørselsrehabilitering så tidlig som mulig innen de første 6 levemåneder 2. Finne og behandle de barna der hørselstapet er del av et syndrom

8 Hørselstap hos barn Audiologisk diagnostikk: 1. Nyfødtscreening Målet er å finne de 3 av 1000 nyfødte med signifikant permanent bilateral hørselstap

9 Hørselstap hos barn Audiologisk diagnostikk (fortsettelse): 1. Hørselsscreening ved primærheletjenesten (småbarns-,4-årsktr., skolestart) 2. Ved mistanke fra foreldre 3. Ved forskinket språkutvikling 4. Forskinket psykomotorisk utvikling 5. Ved ototoksisk chemot. 6. Etter meningitt, CMV-infeksjon

10 Hørselstap hos barn Milepæler ved hørselsutvikling AlderMilepæler < 3 mnd.Bli stille ved lyd 6 mnd.Snu seg etter lyd 9 mnd.Reagerer på eget navn; aper etter lyder 12 mnd.1. meningsfulle ord 18 mnd.Følger enkle instruks, reagerer rask på lyd 24 mnd.20 ord hos monolinguale barn

11 Hørselstap hos barn Audiopedagog Åshild Spjøtvoll informerer om audiologisk nyfødtscreening, Auditory processing disorder, auditorisk nevropati

12 Hørselstap hos barn Oppfølgende audiologisk diagnostikk: 1. Mål: Finne grunnlaget for terapivalget 2. Grad av tap: lett døv 3. Type tap: conduktiv sensorinevralt 4. uni- bilateralt 5. stabil varierende progressiv

13 Hørselstap hos barn Utredning av årsaken: Mål: 1. Gi en prognose for høretapet 2. Finne barn med syndrom 3. Risikovurdering for neste graviditet

14 Hørselstap hos barn Årsaker: 1. Prenatale 2. Perinatale 3. Postnatale

15 Hørselstap hos barn Årsaker Prenatal: 1. Hereditære 2. Teratogene kjemikalier, ioniserende stråling 3. Maternale systemsykdommer 4. (diabetes mellitus, hypothyreoidose)

16 Hørselstap hos barn Hereditært: 1. 18-20% autosomal dominant 2. 75-80% autosomal recessiv (Halvparten av de autosomale er syndromrelatert) 1. 6% heterosomal 2. 1-2% mitochondrial

17 Hørselstap hos barn Eksempler for Syndromer: 1. Usher: progressiv sensorinevralt høretap, retinitis pigmentosa, epilepsi 2. Pendret: alvorlig sensorinevralt høretap, thyroxinsyntesefeil-> hypothyreose 3. Jervell-Lange-Nielsen: døvhet, lang QT-tid i EKG 4. Nevrofibromatose type II: tumores langs n.vestibulocochhhlearis

18 Hørselstap hos barn Perinatale risikofaktorer: 1. Fødselsvekt < 1500g, prematur født 2. Congenitale craniofaciale anomalier 3. In utero infeksjoner 4. Hyperbilirubinæmia med transfusjonsbehov 5. APGAR < 5 etter et minutt og < 7 etter fem minutt

19 |Hørselstap hos barn Postnatale: 1. Recidiverende/ chronisk serøs eller purulent otitis media 2. Meningitis 3. Cholesteatoma 4. Ototoxiske medikamenter (antibiotika, chemoterapeutica) 5. Trauma

20 Hørselstap hos barn Utredning: 1. ØNH-undersøkelse 2. Audiologiske tests 3. Henvisning til pediater, oftalmolog, genetiker

21 Hørselstap hos barn

22 Diagnostikk: 1. Blodprøver: Hb, TSH, fritt-T4,glucose; Virusantistoffer( CMV, Rubella, Toxoplasmose,...); DNA av hele familien 2. Urinstix 3. EKG 4. Øyeundersøkelse 5. CT-tinningben 6. Nevropsykologiske, logopediske tests

23 Hørselstap hos barn Terapi: 1. Audiologisk: høreapparat-, hjelpemiddeltilpassing 2. Operativ: Trommehinnedrensinnleggelse, cholesteatomfjerning, mastoidektomi, Cochleaimplantat, tympanoplastikk 3. Støtteapparat: Barne- og Familietjeneste, fylkesaudiopedagog, (Møller) kompetansesenter for hørselshemmede 4. Søke hjelpestønad fra trygdeetaten

24 Hørselstap hos barn Oppfølging: 1. Etter kirurgi: hver 3.-12. mnd. 2. Etter audiologisk behandling: hver 6.mnd i førskolealder, hver 12.mnd i skolealder

25 Høretap hos barn Konklusjon: tidlig Viktig er tidlig start av diagnostikk og behandling


Laste ned ppt "Hørselstap hos barn Forelesning høstsemester 2008 Overlege Susan Yousef ØNH, St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google