Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frisklivssentral – samling Molde Fjordstuer 16.06 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frisklivssentral – samling Molde Fjordstuer 16.06 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frisklivssentral – samling Molde Fjordstuer 16.06 2011

2 Frisklivstilbudet i Molde Prosjekt organisert i Helsetjenesten Prosjektleder: Fysioterapeut Runhild Hauffen 25% Prosjektmedarbeider: Fysioterapeut Vivian Tornes 10% Styringsgruppe: Helsesjef, folkehelsekoordinator og prosjektleder

3 Innhold og organisering av tilbud Allerede eksisterende aktiviteter: Aktiv på dagtid HELT(avsluttet prosjekt) –Videreføres som selvhjelpsgruppe/ressursgruppe Selvhjelpsgrupper –Oppstart av flere grupper Deltakere på HELT igangsettere Endringsfokus: Røykeslutt

4 Psykisk helse –KiD (kurs i depresjonsmestring) –Individuelle timer med psykolog

5 Planlagte nye aktiviteter knyttet til frisklivssentralen Motiverende Samtale (leder i frisklivssentralen+ evt.psykolog) Bra Mat Kurs eller tilsvarende (utvikling av tilbud interkommunalt) Røykesluttkurs og informasjon rundt røykeslutt

6 Differensiert tilbud om fysisk aktivitet ut fra individuelle behov: –Gi informasjon/formidle kontakt til allerede eksisterende aktivitetstilbud Kartlegging+klargjøring av nivå (arbeidskrav/mestring) Evt. Bistå i utprøvingens startfase Treningskontakt –Utvikle egne tilbud om fysisk aktivitet i frisklivstilbudet –F.eks. faste gruppetilbud, eller utprøving av ulike aktiviteter –Utvikle et system for individuell oppfølging underveis

7 Forankring Frisklivstilbudet ses i sammenheng med rammer og retningslinjer i Samhandlingsreformen, og planlegges som en del av helsetjenestens tilbud i kommunen. Forankring i rådmannens ledergruppe gjennom helsesjef.

8 Bruk av tilskuddet Lønn prosjektleder 120.000 25% stilling 2011 Kompetanseheving 20.000 ( Bra mat –kurs, motiverende intervju/samtale, strukturkurs, hospitering/besøk hos etablerte FLSentraler) Annonsering/brosjyrer 10.000 Tildelte midler fra Fylkeskommunen 150.000

9 Forventninger til Fylkesmann/fylkeskommune Organisering og støtte til viktig kompetanse (gjerne arrangere) - Bra mat- kurs - MI Hva med treningsklær med Frisklivsprofil? Nettverkssamlinger rundt utvikling av FS Gjerne økonomisk tilskudd!

10 Veien videre Interkommunalt samarbeid: Om hva? Andre aktuelle samarbeidspartnere? - Idrettskretsen/Molde Idrettsråd, Astero, Friluftsrådet,Turistforeningen, andre Frivillige organisasjoner, NR Helseforetak, NAV,

11 Videreutvikling i forhold til: Barn, unge og barnefamilier i samarbeid med Barne- og familietjenesten, barnehagene og skolene


Laste ned ppt "Frisklivssentral – samling Molde Fjordstuer 16.06 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google