Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Breimyra skole Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss – læring for livet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Breimyra skole Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss – læring for livet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Breimyra skole Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss – læring for livet

2 Breimyra skole 8. trinn Eva Knutsen Rolf Eide Hege Grønhaug Odd Morten Skår Halldis Furnes Lars Gytre Kari Foldøy Andersen

3 Breimyra skole 9. trinn Berit Kongsvik Tor Kristian Tøsdal Rayner Nygård Randi Sellevold Ingvild Øverli Torgeir Vinsand

4 Breimyra skole 10. trinn Jorunn Tjoflaat Synnøve Bjordal Hopland Lars Hauge Merete Solberg Kjellaug Hoddevik Erlend Alm Lerstad Nadia Magnus Lise Maria Flåm

5 Breimyra skole Ledelsen Rektor: Britt Fjeldstad Avd.leder 8. trinn: Lars Fredriksen Avd.leder 9. trinn: Håkon Jelstad Avd.leder 10. trinn: Annett Lyngtu

6 Breimyra skole Andre tilsatte: Aslaug Brosvik Annette Rysjedal Berit Lyngtu Vaktmester og renholdere er ansatt av byggets eier (Sognnes).

7 Breimyra skole Breimyra skole 2016 - 2017 9 klasser, 225 elever 3 klasser per trinn

8 Andre samarbeidspartnere Helsesøster: Hildegunn Kvåle Utekontakten i Bergen: Marte Nordal Westgård og Eirin Ask Nyheim Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Barnevernstjenesten i Åsane Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Politiet i Åsane, forebyggende avd. Breimyra skole

9 Vår hovedoppgave Skape trygghet og trivsel. Legge til rette for at elevene lærer. Løfte alle elever i alle fag. Elevene skal oppleve mestring. Breimyra skole

10 Lav terskel for å ta kontakt med skolen! Snakk positivt om skolen hjemme, er det noe du er usikker på eller lurer på tar du kontakt med oss.

11 Satsingsområder 2016-2017 Regning som grunnleggende ferdighet. Vurdering for læring. Fortsatt fokus på lesing og sosial kompetanse Breimyra skole

12 Ordensreglene Kommunale ordensregler, lokale tilleggsregler Alle elevene skriver under ordensreglene og avtale om bruk av bergensskolens digitale nett. https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/breimyra-skole Breimyra skole

13

14 Det psykososiale miljøet. Det er vårt ansvar å jobbe systematisk og aktivt for et godt læringsmiljø. Opplæringsloven sier at vi skal reagere, gripe inn, undersøke og iverksette tiltak (Opplæringsloven § 9a-3) Elever og foresatte kan be om tiltak (krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme) Skolen er forpliktet til å følge opp tiltak.

15 Digital fornuft og gode rammer

16 Foreldrepålogging It’s learning Foreldre kan logge seg på it’s learning for å sjekke fravær og ordens/oppførsels-anmerkninger Breimyra skole

17

18

19 Hva er FAU sine oppgaver? FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole legge til rette for positiv utvikling hos elevene skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Breimyra skole

20 Valg av medlemmer til FAU

21 Informasjon fra Yrkeslabyrinten Kort informasjon til 9. og 10. trinn om yrkesfaglige utdanningsprogram- Breimyra skole


Laste ned ppt "Breimyra skole Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss – læring for livet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google