Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga Besøk fra Høgskolen i Volda Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT, Avdeling for lærerutdanning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga Besøk fra Høgskolen i Volda Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT, Avdeling for lærerutdanning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga Besøk fra Høgskolen i Volda Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo

2 Fra separate IT-kurs til integrering av IKT l Studentevalueringer –IKT ble ikke sett som en del av profesjonsutdanninga –Lite motiverende for studentene, så ikke hvordan bruke IT i praksis –Lite motiverende for oss lærerne l Prosjekt ”Fleirfagleg 2000” – sammenheng og helhet i lærerutdanninga l Ny rammeplan for allmennlærerutdanning 2003 –Full integrering av IKT i de obligatoriske fagene –Utvikling av flerfagsdidaktikk med IKT

3 Utviklingsprosjektets bakgrunn I skolepraksis: Et gap mellom IKT kunnskap og ferdigheter hos lærerne og deres bruk av IKT som støtte i elevers læring l Hva kan lærerutdanningen gjøre for å endre på dette? l Mål: utvikle en flerfaglig utdanning med IKT Hensikten med utviklingsprosjektet er å: 1. Tette igjen/minske gapet mellom hva framtidige lærere skal gjøre i skolen, og hvordan vi i lærerutdanning bruker IKT som et verktøy for læring 2. Endre rollen til lærerutdanningens IKT-lærere fra teknisk støtte til didaktisk samtalepartner for hvordan bruke IKT som støtte i læringsprosesser

4 Hvordan? l Didaktiske samtaler med kollegaer i andre fag l Utvikling av ”årshjulet” – viktig redskap for å koordinere de ulike delene i den nye allmennlærerutdanningen

5 Alt organisert gjennom årshjulet l Hele allmennlærerutdanninga organisert I en matrise hvor IKT er knyttet til ulike temaer og fag l Matrisen for studieåret 2005/20062005/2006

6 Utgangspunktet for valg av temaer til IKT-integreringen l Basert på 30 studiepoengsenheten “IKT og læring 1” (IKT for lærere) med tre hovedområder: –Introduksjon I informasjonsteknologi (15 studiepoeng) –Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi (10 studiepoeng) –Informasjonsteknologi I samfunn og arbeidsliv (5 studiepoeng)

7 Organisering av IKT undervisning og veiledning l Tilpasset opplæring lagt opp som ”blended learning” l Benytter en kombinasjon av nettbaserte og mer tradisjonelle læringsmetoder –1: online; Nettbasert undervisningsmateriale (tekst, bilder, lyd, videoanimasjoner etc.) – elektronisk lærebok – teori- og oppgavefokus –1: 350 studenter; Forelesninger i IKT m/innspill fra andre fag – teorifokus –1: 40 studenter; Undervisning og veiledning klassevis – oppgavefokus

8 Elektronisk lærebok for hvert studentkull l Til hvert tema utviklet et nettbasert opplegg, dokumentasjon – både teori og oppgaveforkus l Et eksempel – A04 (2 årsstudenter i år): –1 år1 år –2 år2 år

9 Remediation ICT Norwegian Didaktik New didaktik Ex: - Peer review assessment in Norwegian Word processor: Track changes Insert comment Compare and Merge Documents Spelling and Grammar check LMS: Tool for writing in groups Discussion forum Chat Methologhy of writing, learn to write: Grammar Word and text composition Genre From symbol to sound Peer review assessment: Focus on process more than product, Vygotsky, learn by interaction Why collective learning? ICT as a tool for communication Original didaktik in Norwegian and ICT Digital text production relevant

10 Remediation ICT Mathematics Didaktik Digital didaktik Ex: Formula editor and painting tool in Mathematics Word processor: Insert objects Formula editor Painting tool: Create images Raster and vector graphic Image Size Editing images Visualization for kids Formula: Polynomial expressions ( ) Fractional expressions (1/4) The use of the sign equality (=) Figures: Painting graphs and figures Precise forms for expressions: A need to compose tasks for the pupils in school practice Work with symbol expressions Original didaktik in Mathematics and ICT Digital formula editor and digital painting tool relevant

11 Viktige komponenter for at vi har lykkes l Sterk fagenhet for IKT l Andre viktige miljøer (Fleirfagleg) l Forankring i personalet l Forankring i ledelsen l Bestemte fokus i ulike perioder –Få til avtaler (koordinere) –Evaluere og videreutvikle avtaler (didaktikk) –Formalisere avtalene i fag- og studieplaner (formalisere) –Remediere, utnytte ny teknologi (videreutvikle didaktikken)

12 Ytterpunkter: Hva mener studentene? "Jippi!!!!!!!! Jeg er så glad for nettbaserte opplegg - jeg prøver - det jeg ikke får til, det ordnes på lab. Hvis det er en avdeling som fungerer som den skal på HiO så må det være IKT!” "Har aldri deltatt på IKT, grunnen er at jeg allerede innehar kunnskapen som er nødvendig.” Utfordring: Faglærerne i de obligatoriske fagene må trekke sammenhenger for studentene mellom IKT og eget fag

13 Hva sier studentene… l IKT må inn som eget fag på felles timeplan Utfordring: At faglærere ikke flytter egen undervisning, turer og annet til tidspunktene for IKT-undervisning l Sammenhengen mellom IKT i ny alu og grunnskolepraksis må styrkes/synliggjøres Utfordring: Legge til rette for bruk av IKT i studentenes praksisperioder

14 Oppsummering – ”Transitions and boundary crossing” er krevende! Ny flerfagsdidaktikk med IKT l Først: en faglig undervisning – Nå: flerfagsdidaktikk utviklet gjennom kontinuerlig kommunikasjon mellom ulike fagenheter = kommunikasjon mellom ulike sosiale systemer i avdeling for lærerutdanning l Basert på de ulike fagenes fagplaner og praksis – krever ulik IKT integrering (hva og hvordan variere?) l Mye er vellykket, men forsatt store utviklingspotensialer l Nytt fokus: Integrering av det meningsbærende, semantiske nivået for å unngå at IKT blir redusert til et rent verktøyfag?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga Besøk fra Høgskolen i Volda Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT, Avdeling for lærerutdanning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google