Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke vær så slem mot deg selv – medfølelse når livet blir vanskelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke vær så slem mot deg selv – medfølelse når livet blir vanskelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke vær så slem mot deg selv – medfølelse når livet blir vanskelig

2 Medfølelse ”En grunnleggende vennlighet med en dyp oppmerksomhet på ens egen og andre levende veseners lidelse, sammen med et ønske og en innsats for å lette denne lidelsen” (Paul Gilbert)

3 Medfølelse er samhørighetsfølelse Når vi har medfølelse med andre - vi kunne hatt det vondt på samme måte selv - vi er likestilte med den som lider Selvmedfølelse får oss til å se vår likhet med andre når vi har det vondt (i motsetning til selvmedlidenhet)

4 Medfølelse og menneskenatur Emosjonell sensitivitet og medfølelse har gitt evolusjonær gevinst, vi er ”født til å være gode” (Darcher Keltner) Medfølelse er knyttet til tilhørighetsystemet og nevrotransmitteren oxytocin Mennesker er egalitære, vi trives best når vi får lov å være likeverdige og jevnbyrdige (Peter Turchin) Å gi til andre og være del av fellesskap stimulerer meningsopplevelse og glede

5 Lidelse som eksistensiell realitet Tap og død Kroppens sårbarhet Ensomhet og atskillelse Overveldelse, traume Ufrihet

6 Medfølelse og narsissisme i møtet med lidelse Medfølelse koble seg på lidelse, vennlig med den lidende, anerkjenne det menneskelige koble seg på lidelse, vennlig med den lidende, anerkjenne det menneskelige Narsissisme koble seg av lidelse, være ekstraordinær, spesielt berettiget, beundret koble seg av lidelse, være ekstraordinær, spesielt berettiget, beundret Livsperfeksjonisme

7 Narsissistiske karaktertrekk i en normalpopulasjon (Twenge) Kjenne seg spesiell og ekstraordinær Like å være sentrum for oppmerksomhet Like å vise seg frem Oppleve at en har spesielle rettigheter som andre ikke har, og krav på en særskilt respekt Høy forventing om hva en skal få fra andre Like å ha autoritet over andre Ikke ville innordne seg i en gruppe fordi en ”er den en er” Manipulere andre for å nå mål Når slike trekk ikke korrigeres, og i noen grad også stimuleres, kan det være uttrykk for en narsissistisk dreining i kulturen.

8 Når narssisistiske verdier blir normative Du bør prøve å bli bedre enn andre Du bør like å vise deg frem og være sentrum for andre oppmerksomhet Ditt velvære avhenger av andres bekreftelse Lykke defineres som behag heller enn mening Autonome individ i nettverk foran reelle forpliktende fellesskap Fleksibilitet fremfor lojalitet En stor gruppe hovedsakelig ikke-narsissistiske individ faller utenfor, kjenner seg utilstrekkelige, mislykkede og skamfulle.

9 Livsperfeksjonisme Antakelsen om en komplett livspakke av vellykkethet: ekstraordinær og fleksibel karriere en engasjerende og utviklende fritid stort vennenettverk en sunn og pen kropp positiv selvfølelse og positive tanker positive følelser Gir sterk stimulans til den lille stemmen som forteller at ”ting burde vært annerledes akkurat nå”. Hindrer deg i å gi deg hen til ditt unike, ufullkomne og til tider ubehagelige liv.

10 Selvrespekt Vi vinner selvrespekt når vi handler i tråd med våre verdier når vi retter oss mot mål som vi selv har reflektert over og valgt når vi velger i tråd med hva vi selv og våre medmennesker trenger Livsperfeksjonismen tapper mennesker for selvrespekt, målene og verdiene er forhåndsdefinerte og ytre styrte Vi gjenvinner selvrespekt når vi står imot

11 3 komponenter i selv-medfølelse (Neff) Selv-vennlighet vs. selv-fordømmelse Felles menneskelighet vs. Isolasjon Mindfulness vs. overidentifisering

12 Vi trenger selv-medfølelse når vi: -Ikke får til det vi hadde håpet eller bestemt oss for -Kjenner oss avvist -Tabber oss ut -Blir overveldet -Oppdager begrensninger i oss selv -Opplever ubehagelige følelser -Henger etter med arbeidet

13 Selvmedfølelses-pause 1)Dette er et øyeblikk med lidelse ”Dette gjør vondt” 2) Lidelse er en del av livet ”Andre mennesker har det også vondt på denne måten iblant”. 3) La meg være vennlig med meg selv ”Hva trenger jeg å høre akkurat nå?”

14

15 Selv-evaluerende splittelse – kritisering og pressing av selvet Tenkning har form av indre dialog/samhandling Den indre samhandlingen er både konstruktiv og destruktiv. Den destruktive indre kritiker eller introjekt stimulerer maladaptive følelser: a)kjenne seg verdiløs og mislykket (skam) b) kjenne seg skjør og hjelpeløs (engstelse) (Greenberg & Paivio, 1997)

16 Den destruktivt skamproduserende indre kritiker -”Du er kun bra nok om du…” -”Du burde ikke føle slik” -”Du burde ikke tenke slik” -“Kroppen din er ikke god nok, du er stygg, feit etc” -”Du burde ikke bli syk, det er din feil, du…” -”Du klarer aldri å yte nok, du er lat, dum etc” - ”Du er den eneste som sliter med…” -… og du fortjener ikke å ha det bedre

17 Den angstproduserende indre kritiker -”Noe veldig galt kan skje dersom du ikke passer på…” -”Dersom du ikke lykkes med…, så…” -”Dersom du føler …, så vil det gå galt” -”Dersom du stikker deg frem, så …» -… og du fortjener ikke å ha det bedre.

18 Pasient og terapeut arbeider sammen for å avkrefte destruktiv selvkritikk på tre måter: Terapirelasjonen benyttes for å avkrefte destruktive antakelser – terapeutens medfølelse modellerer selvmedfølelsen. Pasienten benytter terapirelasjonen som en arena for økt oppmerksomhet og kunnskap om egne følelser og behov - prøve ut nye måter å forholde seg til seg selv. Pasienten tester de destruktive antakelser direkte i relasjon til terapeuten.

19 Prinsipper for arbeidet med destruktive selvkritikk Den indre kritiker trenger å kunne observeres/artikuleres for å endres. Utforske hvordan det er å bli ”angrepet” av den indre kritiserende stemmen, bygge opp selv-empati. Å kunne snakke tilbake til den indre kritiker, uttrykke behov, transformere den. Å få tilgang til alternative antakelser og følelser (selv- medfølelse).

20 Selvmedfølelse og psykisk helse God selvmedfølelse er knyttet til opplevelse av glede, optimisme og velvære (Neff, 2007) Ungdoms selvmedfølelse synes påvirket av foreldrenes medfølelse og støtte når de opplever vansker (Neff 2010) Studenter med god selvmedfølelse synes å være mindre redd for nederlag, mer mestringsorienterte og mindre prestasjonsorienterte (Neely et al. 2009) Studenter med god selvmedfølelse synes å kunne håndtere feedback, det å ”ikke være perfekt”, og å lære av feil (Leary et al. 2007) Selvmedfølelse synes å kunne øke positiv selvkontroll og emosjonsregulering (Diedrich, et al 2014).

21


Laste ned ppt "Ikke vær så slem mot deg selv – medfølelse når livet blir vanskelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google