Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold

2 Innhold Min egen bakgrunn Hvorfor en EU-koordinator i Vestfold? Ambisjoner og mulighetsrom Hva kan en EU-koordinator bidra med? Aktiviteter Tanker om veien videre

3 Bakgrunn PhD biokjemi UiB og UiO Postdoc, Institutt for kreftforskning, RR Seniorrådgiver og koordinator Forskningsrådet EU-koordinator Vestfold

4 Styreleder Rolf Leistad4

5 EU koordinator Vestfold Spleiselag mellom Høyskolen og Fylkeskommunen Stillingen en del av: Høyskolens satsing på økt FoU-aktivitet både nasjonalt og internasjonalt VFKs strategi innen FoU og internasjonalisering En del av ‘’pakken’’ for innovasjon og næringsutvikling i regionen

6 Ambisjonene…. Større deltagelse i EUs 7. RP og andre EU- finansierte programmer fra forskningsmiljø ved høyskolen, næringslivet og offentlig sektor Styrket forskningsstrategisk og forskningsadministrativ kompetanse Økt kvalitet i søknader om midler Høyere kvalitet i den profesjonsrettede utdanningen

7 Bakteppe Svak næringsvekst Underdekning arbeidsplasser Lav andel med høy utdanning Høy andel utenfor arbeidsstyrken Fra tradisjonell til høyteknologisk industri Økt internasjonal konkurranse Manglende forskningsfinansiering

8 EU – prosjekter Vestfold (I) (nov. 2010) RP 7 Antall deltakereAntall koordinatorer Progr.omr.Progr.navnI søkte prosjekter I innstilte prosjekter Suksess- rate i % I søkte prosjekter I innstilte prosjekter CooperationHealth ICT Enviroment Transport Security SUM CapasitiesSME SIS SUM Sum alle

9 Kilde; Ecorda (EU-Kommisjonen) og Indikatorrapporten 2010 (NIFU STEP/Norges forskningsråd).

10 EU – prosjekter Vestfold (II) Interreg A og B prosjekter (Høyskoler, fylkeskommune, kommuner, bedrifter….) Vestfold: 9 innvilget Livslang læring – Comenius (2008 – 10) (Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyskoler) Vestfold: 15 innvilget Livslang læring – Leonardo da Vinci (2007 – 09) (Fag- og yrkesopplæring) Vestfold: 16 innvilget

11 Mulighetsrommet Sterke klynger Vellykket VRI Kunnskapsbygging prioritert Nært og godt samarbeid HiVe – VFK Velfungerende partnerskap Styrket infrastruktur

12 Campus Bakketeigen

13 Oslofjord Science and Innovation Park Et kunnskapssenter for regionen Et bindeledd mellom høyskolen og næringslivet En del av en Campus som har 5500 studie- og arbeidsplasser Nasjonale og internasjonale satsningsområder for HiVe vil bli bedre profilert Et moderne konferansesenter Styreleder Rolf Leistad

14 Hvordan kan en EU-koordinator bidra? Synliggjøre og mobilisere til EU-engasjement Informere og lage møteplasser for dialog Stimulere FoU-miljøer til å søke EU prosjekter og/eller engasjere seg i internasjonale nettverk Gi råd, tips og eventuelt hjelp i søknadsprosess og prosjektgjennomføring Bidra til samhandling og koordinering av FoU-arbeid og internasjonale aktiviteter i Vestfold med relevante aktører

15 Flere trinn på veien……

16 Aktiviteter Oppfølging av konkrete søknadshenvendelser Dialogmøter med fakulteter og reg. aktører Innspill til KD og EU kommisjonen om EUs 8. rammeprogram EU-seminar Vestfold Etablerte møterarenaer med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ORE Kontakt med næringsklynger og regionale aktører (Oslofjordfondet, OFA, NAV Eures, næringsforum etc.) EU prosjekt – og søknadsutviklingskurs for bedrifter

17 Tanker for fremtiden……. Etablere søknad / skrive kursing / tjeneste Etablere ‘’EU-plattform’’ med økt kapasitet og ressurser for søknadsprosess og prosjektgjennomføring Videreutvikle en EU-arena for FoU-apparatet i regionen på tvers av virkemidler EU portal/nettsider Etablere EU-fora for næringslivet ‘’Studieturer’’

18 18


Laste ned ppt "Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google