Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Innhold Min egen bakgrunn Hvorfor en EU-koordinator i Vestfold? Ambisjoner og mulighetsrom Hva kan en EU-koordinator bidra med? Aktiviteter Tanker om veien videre ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Bakgrunn PhD biokjemi UiB og UiO Postdoc, Institutt for kreftforskning, RR Seniorrådgiver og koordinator Forskningsrådet EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Styreleder Rolf Leistad4

5 EU koordinator Vestfold Spleiselag mellom Høyskolen og Fylkeskommunen Stillingen en del av: Høyskolens satsing på økt FoU-aktivitet både nasjonalt og internasjonalt VFKs strategi innen FoU og internasjonalisering En del av ‘’pakken’’ for innovasjon og næringsutvikling i regionen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Ambisjonene…. Større deltagelse i EUs 7. RP og andre EU- finansierte programmer fra forskningsmiljø ved høyskolen, næringslivet og offentlig sektor Styrket forskningsstrategisk og forskningsadministrativ kompetanse Økt kvalitet i søknader om midler Høyere kvalitet i den profesjonsrettede utdanningen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Bakteppe Svak næringsvekst Underdekning arbeidsplasser Lav andel med høy utdanning Høy andel utenfor arbeidsstyrken Fra tradisjonell til høyteknologisk industri Økt internasjonal konkurranse Manglende forskningsfinansiering ------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 EU – prosjekter Vestfold (I) (nov. 2010) RP 7 Antall deltakereAntall koordinatorer Progr.omr.Progr.navnI søkte prosjekter I innstilte prosjekter Suksess- rate i % I søkte prosjekter I innstilte prosjekter CooperationHealth ICT Enviroment Transport Security 1 24 3 12 2 0615106151 0 25 33 42 50 11111 SUM42133121 CapasitiesSME SIS 11 1 21831 SUM1221731 Sum alle54152852 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Kilde; Ecorda (EU-Kommisjonen) og Indikatorrapporten 2010 (NIFU STEP/Norges forskningsråd).

10 EU – prosjekter Vestfold (II) Interreg A og B prosjekter (Høyskoler, fylkeskommune, kommuner, bedrifter….) Vestfold: 9 innvilget Livslang læring – Comenius (2008 – 10) (Barnehager, grunnskoler, videregående skoler og høyskoler) Vestfold: 15 innvilget Livslang læring – Leonardo da Vinci (2007 – 09) (Fag- og yrkesopplæring) Vestfold: 16 innvilget ------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Mulighetsrommet Sterke klynger Vellykket VRI Kunnskapsbygging prioritert Nært og godt samarbeid HiVe – VFK Velfungerende partnerskap Styrket infrastruktur ------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Campus Bakketeigen

13 Oslofjord Science and Innovation Park Et kunnskapssenter for regionen Et bindeledd mellom høyskolen og næringslivet En del av en Campus som har 5500 studie- og arbeidsplasser Nasjonale og internasjonale satsningsområder for HiVe vil bli bedre profilert Et moderne konferansesenter Styreleder Rolf Leistad13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Hvordan kan en EU-koordinator bidra? Synliggjøre og mobilisere til EU-engasjement Informere og lage møteplasser for dialog Stimulere FoU-miljøer til å søke EU prosjekter og/eller engasjere seg i internasjonale nettverk Gi råd, tips og eventuelt hjelp i søknadsprosess og prosjektgjennomføring Bidra til samhandling og koordinering av FoU-arbeid og internasjonale aktiviteter i Vestfold med relevante aktører ------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Flere trinn på veien…….. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Aktiviteter Oppfølging av konkrete søknadshenvendelser Dialogmøter med fakulteter og reg. aktører Innspill til KD og EU kommisjonen om EUs 8. rammeprogram EU-seminar Vestfold Etablerte møterarenaer med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ORE Kontakt med næringsklynger og regionale aktører (Oslofjordfondet, OFA, NAV Eures, næringsforum etc.) EU prosjekt – og søknadsutviklingskurs for bedrifter ------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Tanker for fremtiden……. Etablere søknad / skrive kursing / tjeneste Etablere ‘’EU-plattform’’ med økt kapasitet og ressurser for søknadsprosess og prosjektgjennomføring Videreutvikle en EU-arena for FoU-apparatet i regionen på tvers av virkemidler EU portal/nettsider Etablere EU-fora for næringslivet ‘’Studieturer’’ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 18


Laste ned ppt "Vestfolds arbeid med EU-programmer Østlandssamarbeidet tirsdag 24. mai 2011 Thomas Slagsvold, EU-koordinator Vestfold ------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google