Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FSTL årsmøte 31. mai 2011 UNION Scene, Drammen AQUANOAH AS Presentasjon bekjempelse av Legionella i tappevannsanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FSTL årsmøte 31. mai 2011 UNION Scene, Drammen AQUANOAH AS Presentasjon bekjempelse av Legionella i tappevannsanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 FSTL årsmøte 31. mai 2011 UNION Scene, Drammen AQUANOAH AS Presentasjon bekjempelse av Legionella i tappevannsanlegg

2 Historikk ATECA ble grunnlagt i 2001. Første installasjon i 2002: Dental Clinic, Sluiter. Sykehus og helseinstitusjoner, hoteller, sportsanlegg, fengsler, badeanlegg og skip. ATECA har mer enn 100 installasjoner i Holland/Tyskland og Norge, samt i flere skip. Aquanoah ble General Agent 2007, med rettigheter for Norge og Sverige. Elektronikk-samarbeide med Engineering Research Center AS (ERC) på Langhus (aksjonær).

3 Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern - Nytt kapittel 3a – erstatter midlertidig forskrift Bassengbadforskriften - Nye bestemmelser om legionella Annet lovverk - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven - Arbeidsmljøloven Forebygging av legionellasmitte – en veiledning - www.fhi.no/legionellaveileder

4 Forskrift om mljørettet helsenvern kapittel 3a Omfatter ”alle” innretninger som kan spre legionellainfiserte aerosoler. Funksjonskrav - Virksomheter skal planlegges, bygges, drives og avvikles slik at innretning og tilhørende prosesser gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella. Krav om regelmessig ettersyn og internkontroll. Skal fastsettes rutiner basert på risikovurdering.

5 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu Krav om rutiner for renhold og desinfeksjon av dusj- og sanitæranlegg. Melding til kommunen –Ved nyanlegg og endringer eksisterende –Vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet –For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og driftsbetingelser, herunder modell/type.

6 Andre reguleringer og bestemmelser for vern mot legionellasmitte. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. -Vanntemperatur (>60°C) -Materialbruk -Drift og vedlikehold Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen - Krav til blant annet risikovurdering, vernetiltak, opplæring og informasjon.

7 Veiledningens hensikt Nytt kapittel 3a i forskrift om miljørettet helsevern, gir funksjonskrav. Veiledningen gir råd om hvordan oppfylle funksjonskravene Skal dekke alle anlegg som omfattes av forskriften.

8 HISTORIEN OM KOBBER/SØLV IONISERING Kobber og sølv har blitt brukt i flere hundre år I vannbehandlng. Vikingene og Nomadefolk i Asia brukte kobber og sølvmynter i drikkevannet på lange reiser. Først i de senere år er det blitt vitenskapelig dokumentert hvordan prosessene fungerer, og det ble mulig å designe et effektivt produkt. Et av disse produktene er ICA systemet.

9 MAX (μg/ltr) Vi bruker (μg/ltr) Copper1000200-400 Silver10020-40 Tilsetninger!

10 Prosess Ved å kjøre likestrøm gjennom kopper og sølv elektroder som er nedsenket i vann, blir positiv ladede metalliske kopper og sølv ioner frigjort i vannet. Hvis en har en vannstrøm mellom elektrodene, vil de metalliske ionene flyte inn i vannstrømmen før den når den motsatte elektroden. Når disse positive ionene er i vannsystemet, vil de bli dratt mot negative ladede partikler, så som legionella, e-coli og andre bakterier.

11 ICA-SYSTEMET Elektrode celler Electronics Vannmåler

12 Vannmåler sender et signal (flow ltr/min) til elektronikken. Avhengig av flow, justerer elektronikken elektrolysen slik at riktig mengde ioner frigjøres i forhold til den vannmengde som passerer.

13 ICA-SYSTEMET Electrode cells Electronics Flow meter

14 ICA-SYSTEMET Elektrode cells Electronics Flow meter

15 ELEKTRONIKK Den viktigste funksjon i elektronikken er å tilsette tilstrekkelige ioner til en variabel vannstrøm/flow. LCD/Touch skjermen har følgende funksjoner: Vise instillinger og vann- flow Foreta systemjusteringer Online monitoring GPRS ICA-website

16 Fordeler: ICA-system gir trygghet/garanti for et legionella fritt anlegg. Energi spares Vannforbruk går ned, ingen gjennomspyling. Arbeidstid spares. Biofilmen på innsiden av rørene forsvinner. Utslipp av tungmetaller reduseres, dokumentert. Sertifisert vannkvalitet kontinuerlig. Fjerner risiko, i stedet for å kontrollere risiko. Fjernkontroll (GPRS)

17 Godkjennelser: European Guidelines for the Control and Prevention of Legionnaire's Disease (januar 2005) WHO Guidelines for drikkevann Folkehelseinstituttet. Veiledning forebygging av legionellasmitte Folkehelseinstituttets anbefaling 19.12.08 Mattilsynets godkjennelse 06.10.2010

18 ICA-KONTROLL PLAN Risko analyser ICA-control plan –ICA-systemet –Logbok –Vann-analyser & service ICA-kontrollplan ble utviklet i samarbeid med VROM and KIWA.

19 ICA-WEBSITE

20 Vannanalyser Det eneste bevis for et legionella/bakterie- fritt anlegg. Analyse-sertifikatene omhandler følgende analyser: –Legionella inkl. Zerocount. –Kimtall (22°C/37°C) –Kobber/sølv konsentrasjoner Andre analyser kan bestilles.

21 Fordeler: ICA-systemet gir et legionellafritt miljø. Fjerner bakterieveksten og bio-filmen i rør. Dokumentert status v/analyse + historikk. Reduserer: energikostnadene vannforbruk arbeidskostnader utslipp av tungmetaller Støtte energiøkonomiserting - Enova Fjerner risiko i stedet for å kontrollere risiko.


Laste ned ppt "FSTL årsmøte 31. mai 2011 UNION Scene, Drammen AQUANOAH AS Presentasjon bekjempelse av Legionella i tappevannsanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google