Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Autosys-prosjektet Prekvalifisering Informasjonsmøte 15.04.2010 Dagsorden: 1. Velkommen. Formål og rammer for møtet. 2. Presentasjon av prosjektet og anskaffelsesprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Autosys-prosjektet Prekvalifisering Informasjonsmøte 15.04.2010 Dagsorden: 1. Velkommen. Formål og rammer for møtet. 2. Presentasjon av prosjektet og anskaffelsesprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Autosys-prosjektet Prekvalifisering Informasjonsmøte 15.04.2010 Dagsorden: 1. Velkommen. Formål og rammer for møtet. 2. Presentasjon av prosjektet og anskaffelsesprosessen 3. Spørsmål

2 Autosys: Nasjonalt Motorvogn- og førerkort-register Register over alle kjøretøy registrert i Norge, og alle førerkort utstedt i Norge. Inneholder også historikk. Kjernesystem for arbeidet på trafikant- og kjøretøyområdet (TK- området, 72 trafikkstasjoner) Skjermbilder for registrering av data til støtte for saksbehandlingen. Ajourføres dels ved trafikkstasjonene og dels direkte av bilbransjen Data fra Autosys er gjort direkte tilgjengelig for over 800 ulike eksterne interessenter, i tillegg til publikum. Over 7 mill. kjøretøy og over 3 mill. førerkort Nærmere 100 millioner transaksjoner årlig

3 Autosys med omgivelser Autosys SVV (trafikkstasjoner, Vegdir ++) Rapporter/ analyser/ statistikk Eksterne tilgangs-/ distribusjonstj. Eksterne online- brukere Spesielle partnere: TAD, Politi, TFF etc Kort- produsenter Eksterne data- leverand. (PKK etc) Oppdateringer Eksterne system-til- system kunder Eksterne spesial- bestillinger Nett-tjenester Mobile tjenester MinSide Andre TK-systemer

4

5 Autosys-prosjektet – kort historikk Utviklingen startet 2005 (Au2sys-prosjektet) Prosjektet stanset høsten 2007 Replanlagt og restartet: –Ekstern kvalitetssikring i henhold til Finansdept.-regime gjennomført, og godkjenning fra FIN/SD mars 2010 –Produksjonssetting av Autosys Enkeltgodkjenning av kjøretøy (basert på modul fra Au2sys-prosjektet) november 2009 –Konkurranse om utviklingsoppdraget forventes å starte sommeren 2010

6 Autosys-prosjektet: Overordnet hensikt Overordnet hensikt med prosjektet er å levere en IKT-løsning som erstatter dagens Autosys, og som imøtekommer de viktigste behovene, som: tilpasninger ved endringer i lovverk og andre formelle forhold IKT-støtte i myndighetsutøvelsen generell IKT-sikkerhet gode selvbetjenings- og brukertjenester høy datakvalitet

7 Autosys-prosjektet. Overordnete mål. Samfunnsmål: Sikker og effektiv forvaltning og myndighetsutøvelse på TK-området. Gode og effektive bruker-tjenester på TK-området, som også understøtter mål for døgnåpen forvaltning og elektronisk samhandling i offentlig sektor. Viktige effektmål: Økt tilgjengelighet og fleksibilitet Økt kvalitet og likebehandling Økt effektivitet og service Økt sikkerhet og robusthet Riktige tjenester i henhold til brukerens behov En sikrere, mer effektiv og reviderbar avgiftsinnkreving i TAD

8 Autosys-prosjektet: Rammer og føringer Dagens Autosys skal være i drift til nytt Autosys er ferdig utviklet Tilfredsstille Statens Økonomireglement mht sporing av avgiftstransaksjoner Oppfylle gjeldende krav til sikkerhet i forvaltningen Bygge på gjeldende sentrale retningslinjer for IKT-løsninger i offentlig sektor Benytte tjenesteorientert arkitektur med gjenbrukbare tjenester for etaten og for TK-området. Bygge på etatens arkitekturprinsipper. Inkluderer ikke tilpasning av tilgrensende systemer, og ikke driftsopplegg

9 Dagens situasjon og fremtidig målbilde – nytt Autosys Autosys Enkelt- godkjenning Funksjonalitet idagens Autosys DagensAutosys Sidesystemer TK-området Ø k.reglement Nye tjenester Autosys Enkelt- godkjenning Ø konomireglementet IKT-løsningforTK-området–nyttAutosys Side- systemer TK-området

10 Prosjektets karakteristika Størrelse: anslått ca 200.000 utviklingstimer Varighet: Totalt ca 4 år Mange eksterne grensesnitt Inneholder omfattende regelhåndtering Høyt transaksjonsvolum på løsningen Endringer av behovene underveis Skal inneholde datavarehusløsning

11 Anskaffelsesstrategi Prekvalifisering Konkurranse med forhandling PS2000 kontraktsstandard PS2000 vedlikeholdsavtale PS2000 rammeavtale videreutvikling

12 Kontraktsstrategi – kontraktsstruktur Nytt Autosys utlyses samlet i en totalkontrakt som er oppdelt i tre kontraktsdeler: –Leveranse 1 og 2 (kontraktsobjektet: anslagsvis 50 % av totalt omfang) –Leveransene 3 og 4. Inngår som 2 stk. opsjoner. –Forvaltningsavtale (vedlikeholdskontrakt om programvare og rammeavtale om utviklingstjenester). Disse inngår som opsjoner.

13 Prosjektets faser med tentative tidsangivelser Opsjon i kontrakten Opsjon i kontrakten Kontraktsobjekt

14 Prekvalifiseringsprosessen Formål: Å velge ut et mindre antall (3 – 5) kvalifiserte leverandører vi vil invitere til en Konkurranse med forhandlinger om utvikling av nytt Autosys. Kjennetegnes av: Det er leverandørene som vurderes – deres kapasitet, deres kompetanse, deres økonomi, deres erfaring

15 Nærmere om prekvalifiseringen: Krav til søkerne Obligatoriske og ufravikelige krav: Attest for innbetalt skatt og merverdiavgift HMS egenerklæring Andre kvalifikasjonskrav: Firmaattest Dokumentasjon av økonomisk og finansiell stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner og kapasitet, inkludert relevante prosjektreferanser Kvalitetssystem og systemutviklingsmetodikk Prioritering blant overtallige kvalifiserte: Etter en helhetlig vurdering av Andre kvalifikasjonskrav

16 Kompetanse og kapasitet

17 Anskaffelsesprosessen – tidsplan Utsendelse 26.03.10 Svar- frist 20.05.10 3 – 5 lev. Valgt medio juni Prekvalifisering Tilbudskonkurranse med forhandlinger Konk.grl sendt ut ca. 1.7. Leverandør og tilbud valgt, jan. 2011 Forhandlingsfasen: - presentasjon av tilbud - 3 – 4 forhandlings- runder Svar- frist: Ikke satt ennå Konkurransegrunnlaget vil åpne for egne forslag fra leverandørene på de fleste områdene


Laste ned ppt "Autosys-prosjektet Prekvalifisering Informasjonsmøte 15.04.2010 Dagsorden: 1. Velkommen. Formål og rammer for møtet. 2. Presentasjon av prosjektet og anskaffelsesprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google