Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frittstående informasjon for kontrollkomitéen Økonomistyring og regnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frittstående informasjon for kontrollkomitéen Økonomistyring og regnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frittstående informasjon for kontrollkomitéen Økonomistyring og regnskap

2 Formål Deltagerne skal etter gjennomgangen 1.ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser 2.ha god oversikt og forståelse for hvilke krav som stilles til kontrollkomiteen 3.kunne gjennomføre tilsyn av idrettslag som er tilstrekkelig og hensiktsmessig i forhold til lovkravene

3 Innhold 1.Krav til kontrollkomite 2.Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver 3.Sjekkliste 4.Kontrollkomiteens beretning

4 ₋Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. (Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-11-6) Kontrollkomité

5 ₋Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om. ₋Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt. ₋Påse at årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift. (Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-12) Ansvar – kontrollkomité

6 Oppgaver – kontrollkomité ₋Føre protokoll over sine forhandlinger ₋Avgi beretning til årsmøte/ting til hvert enkelt årsregnskap. (dvs hvert år) ₋Dersom kontrollkomiteen ønsker å ta opp noen forhold skal de sende nummererte brev til organisasjonsleddets styre og revisor. (Regnskaps –og revisjonsbestemmelser - § 2-12)

7 Sjekkliste– kontrollkomité -To stk som disponerer bankkonto -Se på avvik mellom regnskap og budsjett -Se på balanseposter -Lese revisjonsberetningen -Lese årsberetning -Avgi egen beretning

8 Kontrollkomité beretning mal - Bilde av malen som legges i ressursbank


Laste ned ppt "Frittstående informasjon for kontrollkomitéen Økonomistyring og regnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google