Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap - hva og for hvem MS-forbundets lederkonferanse 7. september 2015 Øyvind Aas, manager i Audit Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap - hva og for hvem MS-forbundets lederkonferanse 7. september 2015 Øyvind Aas, manager i Audit Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap - hva og for hvem MS-forbundets lederkonferanse 7. september 2015 Øyvind Aas, manager i Audit Oslo

2 1 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Hva er regnskap Presentasjon av historiske data knyttet til økonomiske forhold Resultat Oppstilling over inntekter og kostnader Balanse Oppstilling over eiendeler, egenkapital og gjeld

3 2 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Hvem bruker regnskapet? Og til hva? Foreningens medlemmer Vil vite om inntekter og hva pengene er brukt til MS-forbundet Bruker tall fra regnskapet til søknad om momskompensasjon Bruker tall fra regnskapet til andre søknader Lotteri- og Stiftelsestilsynet Administrerer momskompensasjonsordningen og kan kreve innsyn i regnskapene med grunnlagsmateriale.

4 3 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Resultat Skal vise inntekter og kostnader - både årets og fjorårets Inntekter og kostnader vises brutto Eks: inntekter og kostnader til et arrangement vises hver for seg Brutto driftskostnader er grunnlaget for momskompensasjon Fradrag for kostnader som dekkes av egenandel Fradrag for kostnader som ikke har med den frivillige virksomheten å gjøre Per i dag like mange oppsett som det er lokallag

5 4 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Balanse Vise oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital Alle forhold som endrer verdier i balansen skal ha en motpost i resultatet To års tall i balansen gjør det mulig for medlemmene å være sikre på at kun tall fra resultatet har påvirket balansen

6 5 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Regnskapsføring Valgt kasserer fører normalt regnskapet Papirbaserte bøker? ■OK hvis det føres med blekk Excel eller regneark ■Tillatt, men ikke anbefalt – det er for lett å endre opplysninger Regnskapsprogram ■Det finnes enkle program for føring av foreningsregnskap ■Eks. Matrix (www.matrix.no) – Har en etableringskostnad på ca 1.500 og en månedskostnad på kr. 69,-. Ingen ekstra kostnader per transaksjon eller tilsvarende.www.matrix.no

7 6 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Revisjon? JA Lurt for å unngå at medlemmer blir mistenksomme Trygt for kasserer at noen andre har gått gjennom Krav for å få tilgang til ordningen om momskompensasjon Det er ikke krav om å benytte autoriserte revisorer – intern retningslinje om to uavhengige revisorer hvis ikke autorisert Velges av foreningen Bør gjennomgå alle bilagene ■Er kostnadene naturlig relatert til driften av foreningen ■Private kostnader ■Er alle inntektene kommet med? Revisjonsberetning er forbeholdt de autoriserte – valgt revisor bør beskrive hva hun/han har gjort ved revisjon og en konklusjon.

8 7 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Gode regnskapsrutiner Bilag med kvalitet (originalkvitteringer) Godkjenning av kostnader (anvisning) Ajour med regnskapsføring Dokumentert bankavstemming (kan være så enkelt som haker på bankutskrift) Balansen skal signeres av lokallagets styre Skader ikke om også resultatet signeres. Revisor bør lage en egen konklusjon som følger regnskapet

9 8 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Maler for resultat og balanse Per i dag like mange presentasjoner som det er lokallag Ingen er feil, men mulighet for forskjellig tolkning Effektivisere rapportering til MS-forbundet Sikrer at alle rapporterer med samme forståelse Gjør det lettere å etterkontrollere opplysningene som sendes inn

10 9 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inntekter 20142013 Inntekter Medlemsinntekter - ikke egenandeler11 Overføringer fra MS-forbundet sentralt Kontingent11 Lotteri11 Sosiale tiltak11 Offentlig tilskudd Kommuner11 Fylkeskommuner11 Helseforetak11 Momskompensasjon11 Andre tilskudd11 Egenandeler11 Gaver11 Andre inntekter11 Sum inntekter12

11 10 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Kostnader Drift av foreningen Kontorrekvisita11 Godtgjørelser11 Kjøp av småutstyr11 Møtekostnader (servering m.v.)11 Turer / sosiale arrangementer med egenandel11 Gaver / bidrag11 Andre kostnader11 Sum driftskostnader77 Driftsresultat55 Renteinntekter22 Rentekostnader Finansresultat11 Årsresultat66

12 11 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Balanse 31.12.201431.12.2013 Eiendeler Utstyr00 Fordringer på MS-forbundet00 Fordringer på andre00 Kasse / bank1610 Sum eiendeler1610 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1. januar104 Årets resultat66 Egenkapital 31. desember1610 Gjeld til MS-forbundet00 Gjeld til andre00 Sum gjeld00 Sum egenkapital og gjeld1610

13 © 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Regnskap - hva og for hvem MS-forbundets lederkonferanse 7. september 2015 Øyvind Aas, manager i Audit Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google