Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med rusplan Fagerlia vgs. Visjon: Kunnskap, mangfold og trivsel Verdigrunnlag: Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med rusplan Fagerlia vgs. Visjon: Kunnskap, mangfold og trivsel Verdigrunnlag: Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeid med rusplan Fagerlia vgs. Visjon: Kunnskap, mangfold og trivsel Verdigrunnlag: Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor likeverd, likestilling, toleranse og respekt for enkeltmennesket står sentralt.

3 Forebygging som innsatsområde Mål: å skape eit godt, trygt og inkluderande miljø gjennom positive tiltak der alle elevane blir sett og tatt vare på. å sikre eit trygt og rusfritt skolemiljø for alle.

4 Grunngjeving og føresetnader Liten andel elevar med rusproblematikk Rus og psykiske vanskar Elevar med utfordringar knytt til rus i familien? Mørketal? Viktig med universelle tiltak, ikkje berre «brannsløkking»

5 Tiltak/mål i handlingsplanen: 1.Få større kunnskap hos tilsette og elevgruppa om faresignal og teikn på rusbruk 2.Auke kompetansen om den vanskelege samtalen 3.Etablere tydelege rutinar og retningslinjer for å handtere bekymringsmeldingar 4.Implementering av Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring og Prosedyrer for rusarbeid

6 Tiltak Sjef i eget liv- mestringsgrupper h 2014- d.d Arbeidsseminar vår 2014 Kursing i «Tegn og symptomer» juni 2014 Halv plandag for pedagogisk personale h 2014 Deltaking på kurs i «Psykisk helse barn og unge» h 2014 (Utfordrende samtaler med barn og ungdom) Halv fagdag for elevar Vg1 og Vg2 juni 2015 Informasjon til elevar, føresette og tilsette ved skulestart Informasjon klassevis til alle elevar på Vg1 om rusplanen Videreføre informasjon til Vg2 og Vg3

7 Andre tiltak Fremje eit positivt skolemiljø; – FagerLove – Ta sjansen – Aktivitetsdag – Hybeltreff for hybelbuarar Tett på eleven – tettare oppfølging frå K-lærar, rådgjevarar og leiinga, regelmessige klasselærarråd Tettare kontakt med førebyggande tjeneste – Politi – Helsesøster – Helsevesen

8 Kva hjalp oss på vegen? Deltaking i arbeidsgruppa i arb.med rusplanen Samarbeid med KoRus og andre instansar Samarbeid med dei andre skulane Samarbeid med politiet, førebyggande eining Samarbeid med elevrådet Samarbeid på tvers av avdelingane

9 Kva gjorde arbeidet utfordrande? Knappheit på felles møtetid Arbeidspress i høve fag/kompetansemål Mange «utenomfaglege» aktivitetar og arrangement

10 Framleis ein veg å gå: Kompetanseheving og opplysing for elevar og tilsette: Et kontinuerlig arbeid som ikkje berre kan skje gjennom ein enkelt «happening» Auka kompetanse om «den vanskelege samtalen»; Rutiner for bekymringssamtale om rus, Øvelse, rollespel Kollegaveiledning

11 Takk for oss!


Laste ned ppt "Arbeid med rusplan Fagerlia vgs. Visjon: Kunnskap, mangfold og trivsel Verdigrunnlag: Fagerlia videregående skole skal være en inkluderende skole, hvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google