Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta 6 april 2016 Helsefremmende samarbeid mellom barnehage og helsestasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta 6 april 2016 Helsefremmende samarbeid mellom barnehage og helsestasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta 6 april 2016 Helsefremmende samarbeid mellom barnehage og helsestasjon.

2 Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 2 24.09.2016 Årlige samarbeidsmøter mellom barnehagene og helsestasjonen. Styrere og pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager har årlige møter med helsestasjonen. Møtedato for neste møte avtales på samarbeidsmøte. Barnehagene og helsestasjonen har annen hvert år ansvarlig for det faglige innholdet.

3 Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 3 24.09.2016 Gjennomgang av referat fra forrige møte. Runde rundt bordet. Hvordan er situasjonen i barnehagene og på helsestasjonen? Utfordringer? Tema av felles interesse. Vi har invitert andre som har mer kunnskap om teamene til å ha et innlegg for oss. Struktur for møtene.

4 Hvilke tema har vi diskutert? Blant annet: Kosthold. Ved ernæringsfysiolog/helsesøster. Fysisk aktivitet. Ved fysioterapeut. Infeksjoner. Ved fastlege. Flerkulturelle familier. Ved medarbeider fra flykninge- og innvandrer kontoret. Premature. Hvordan skjerme de i barnehagene? Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 4 24.09.2016

5 Fortsatt: Temaer til diskusjon. Barna har lange dager i barnehagen selv om mor er hjemme i barselpermisjon. Psykisk helse for sped og småbarn. Ved Psykolog. Vi har hatt disse møtene i over 20 år. Mange temaer har vært oppe til diskusjon. Noen er gjengangere. Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 5 24.09.2016

6 Undervisning i barnehager om kosthold. Jeg har erfart at det er fornuftig at både personalet og foreldre er tilstede. Hvilke utfordringer er det den aktuelle barnehagen? Kosekultur? Feiringer av bursdager og andre begivenheter. Sier personalet ifra når barn har med usunn mat gjentatte ganger i matboksen? Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 6 24.09.2016

7 Personlige erfaringer med undervisning og samtaler med foreldre om kosthold. Det er tre ting jeg vil belyse Kunnskap om kosthold Grensesetting. Tidsklemma Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 7 24.09.2016

8 Kosthold Kosthold er et tema som taes opp på alle konsultasjonene på helsestasjonen. Sjekke kunnskapsnivået for man gir kostråd. Det er store forskjeller i befolkningen. Hvem bestemmer kostholdet i familien? I forhold til flerkulturelle familier. Hva spiste de før de kom til Norge? Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 8 24.09.2016

9 Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 9 24.09.2016 Kosthold som tema på helsestasjonen. Hvis motiverte foreldre kan man vi med veiledning få foreldre til å gjøre endringer slik at kostholdet til barnet evt. familien blir bedre. Hvis umotiverte foreldre eller foreldre som ikke makter å gjøre endringer til det beste for barnet, har vi erfart at det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

10 Tverrfaglig samarbeid rundt barns kosthold Samarbeidsmøter med foreldre, barnehageansatte og helsesøster om kosthold. Samarbeid med tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten tar kontakt med helsestasjonen når de oppdager mye tannråte hos barn. Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 10 24.09.2016

11 Grensesetting Dårlige kostvaner kan skyldes et grensesettingsproblem. Slitne foreldre, masete og sultne unger. Hva har man i skapene i hjemmet? En måte å trøste barn på, er å gi mat og drikke. Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 11 24.09.2016

12 Tidsklemma Aktivitet dominerer mye av tiden. Virker som rammene rundt måltidene er mindre viktige i dag, enn tidligere. Økende tendens til at vi spiser foran TV eller vi holder på med data/mobil. Uheldig for samspillet i familien. Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 12 24.09.2016

13 Tverrfaglig samarbeid Vi har de samme barna både på helsestasjonen, i barnehagene og tannhelsetjeneste. Vi bør spesielt samarbeide mer rundt i sårbare barna som kanskje har dårlig omsorg hjemme og dårlig kosthold. Kosthold bør være også et tema på ansvarsgrupper i forhold til funksjonshemmede barn. Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 13 24.09.2016

14 Takk for meg! Helsesøster/familiterapeut Eli Kjesbu 14 24.09.2016


Laste ned ppt "Alta 6 april 2016 Helsefremmende samarbeid mellom barnehage og helsestasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google