Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5

2 2 Tilstedeværelse på campus De aller fleste studentene i utvalget er på campus flere ganger i uka. På Haraldsplass og NTNU sier en meget høy andel at de er der tilnærmet daglig. HiNesna er svært avvikende, med en høy andel som i liten grad er på campus.

3 3 Tilstedeværelse på campus Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

4 4 Tilstedeværelse på campus

5 5 Bruk av fasiliteter

6 6 De neste sidene viser andelen som bruker ulike fasiliteter hhv. Minst 2 ganger per uke og minst i løpet av semesteret i undergrupper på NTNU.

7 7 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom

8 8 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

9 9 PC-rom/Datasal

10 10 Trådløstnett

11 11 Grupperom

12 12 Bibliotek

13 13 Laboratorium/Øvingsrom/Praksisrom

14 14 Kantine/kafe

15 15 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder)

16 16 Bønnerom/ rom for tro og tanke (eller stillerom)

17 17 Tilfredshet med fasilitetene på studiet Basen for tilfredshetsspørsmålene er de som bruker fasilitetene i løpet av semesteret. 22% av NTNU-studentene som bruker lesesalsplass er misfornøyde med lesesalsplass/studentarbeidsplass. Ellers er det lite direkte misnøye med fasilitetene. Det trådløse nettet og biblioteket er fasilitetene med høyest brukertilfredshet.

18 18 De neste sidene viser tilfredsheten med ulike fasiliteter i undergrupper, blant de som bruker dem i løpet av semesteret, i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Resultatene for andre læresteder er vist som referanse. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar. Videre vises årsaker bak misnøye med fasiliteter. Basen er de som er meget misfornøyd eller misfornøyd med den enkelte fasilitet.

19 19 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom

20 20 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

21 21 PC-rom/Datasal

22 22 Trådløstnett

23 23 Grupperom

24 24 Bibliotek

25 25 Laboratorium/Andre øvelsesrom

26 26 Kantine/kafe

27 27 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder)

28 28 Bønnerom/ rom for tro og tanke (eller stillerom)

29 29 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom

30 30 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

31 31 PC-rom/Datasal

32 32 Grupperom

33 33 Kantine/kafe

34 34 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder)

35 35 Læringsutbytte 7

36 36 Læringsutbytte Egenstudier, innleveringer/øvinger og uformelle samtaler med andre studenter er aktivitetene flest sier at de lærer mye av. 16% av NTNU-studentene mener at de lærer lite av forelesningene, og 14% at de lærer lite av gruppearbeid i regi av studiestedet.

37 37 De neste sidene opplevd læringsutbytte i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Resultatene for andre læresteder er først vist som referanse. Deretter vises resultater for undergrupper på NTNU. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar.

38 38 Læringsutbytte Universitetene UiO NTNU UiS UMB

39 39 Læringsutbytte Høgskolene HiH HiNesna Haraldspl.

40 40 Forelesninger Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

41 41 Forelesninger 97

42 42 Samtaler/diskusjoner med faglærere Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

43 43 Samtaler/diskusjoner med faglærere

44 44 Gruppearbeid i regi av studiestedet Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

45 45 Gruppearbeid i regi av studiestedet

46 46 Innlevering/øvinger Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

47 47 Innlevering/øvinger

48 48 Gruppearbeid organisert av studentene selv Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

49 49 Gruppearbeid organisert av studentene selv

50 50 Feltarbeid/ekskursjoner Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

51 51 Feltarbeid/ekskursjoner

52 52 Laboratoriearbeid eller annen praktisk øving Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

53 53 Laboratoriearbeid eller annen praktisk øving

54 54 Praksis

55 55 Praksis

56 56 Egenstudier Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

57 57 Egenstudier

58 58 Uformelle samtaler med andre studenter Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år)

59 59 Uformelle samtaler med andre studenter

60 60 Oppfatning av vurderingsform 18% av studentene synes at deres kompetanse i liten grad måles på en god og hensiktsmessig måte. Denne andelen er høyest på HiNesna, og relativt høy på HiH og UiO.

61 61 Bachelor = Bachelor-, profesjons- eller lærerutdanning (3 eller 4 år) Int. M./prof. = Integrert masterprogram eller profesjonsutdanning (5 eller 6 år) Master = Masterprogram (2 eller 1 ½ år) Annet = Årsstudium/årsenhet, Enkeltemne, Høgskolekandidatutdanning (2 år), Utvekslingsprogram (1/2 år eller mer), Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) Oppfatning av vurderingsform


Laste ned ppt "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google