Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mening, læring og dialog i møter med kunst Palmyre Pierroux, Postdoc, UiO Samtaler med barn og unge om kunst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mening, læring og dialog i møter med kunst Palmyre Pierroux, Postdoc, UiO Samtaler med barn og unge om kunst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mening, læring og dialog i møter med kunst Palmyre Pierroux, Postdoc, UiO Samtaler med barn og unge om kunst

2 Organisering Noen læringsbegreper 2 formidlingsteorier Forskningsproblemet Video Diskusjon Analysen, resultater

3 Sosiokulturelle perspektiver Vygotsky (psykolog) 'kultur-historisk' tenkning Menneskes utvikling skjer ved å første delta sosialt i kollektive aktiviteter Semiotiske, sosiale og kulturelle 'redskaper' (som språk) medierer menneskes aktiviteter og aksjoner...derfor er dialog en 'nødvendighet' for læring!

4 Læring og 'scaffolding' "All the greatest achievements of mind have been beyond the power of unaided individual" Charles S. Peirce (1839– 1914) Scaffolding: når en person får støtte av en annen med mer kunnskap til å mestre en oppgave hun ellers ikke ville kunne klare alene (zpd) uten hjelp

5 Mestring... og det å gjøre mening til sin egen Læring trenger motstand for å teste ut ideer, tolkninger, og meninger for koherens og relevans.

6 Epistemologier i formidlingsbegreper Persepsjon, sansene - formalisme Informasjon - kontekstualisme

7 Forskningsproblemet Hvordan gj ø r formalisme og kontekstualisme seg relevante i meningsdannende prosesser p å omvisninger?

8 To formidlingsstrategier Formalisme: Visual Thinking Strategy (VTS) med Philip Yenawine Kontekstualisme: Kunsthistorie med Danielle Rice

9

10 Diskusjon: hvor ligger 'mening' i de to formidlingsstrategiene?

11 Funn: analysen ved 'koding' Formalisme: tolkninger er basert prim æ rt p å elevenes beskrivelser og analyser. Omvisere ber om 'forklaring' og om 'utdypning av svaret' Kontekstualisme: elevenes tolkninger og analyser er basert p å informasjon fra omviseren. Omvisere 'gir og ber om informasjon' og 'omforulerer elevenes svar Det finnes en sammenheng mellom 'teori' og diskursivt praksis i alle dataene

12 Funn: diskursanalyse (i sekvens) Formalisme elevene 'eier' tolkningene omvisingen st ø tter deres identitet som meningsprodusenter i en museumskontekst. MEN... elevenes 'hverdags' kunnskap blir ikke utviklet ved mestring av 'vitenskapelige begreper' Kontekstualisme tolkningsprosess er grunnet i kunsthistorisk informasjon som omviseren forteller om. MEN... elevene kan ogs å nekter tolkninger fordi de ikke 'eier' meningen


Laste ned ppt "Mening, læring og dialog i møter med kunst Palmyre Pierroux, Postdoc, UiO Samtaler med barn og unge om kunst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google