Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannlatingsforstyrrelser etter hjerneslag - en prospektiv studie 2/10-07 Pettersen R, Wyller TB *, Stien R †, Saxby BK #, Haig Y, Nakstad PH § * Geriatrisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannlatingsforstyrrelser etter hjerneslag - en prospektiv studie 2/10-07 Pettersen R, Wyller TB *, Stien R †, Saxby BK #, Haig Y, Nakstad PH § * Geriatrisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannlatingsforstyrrelser etter hjerneslag - en prospektiv studie 2/10-07 Pettersen R, Wyller TB *, Stien R †, Saxby BK #, Haig Y, Nakstad PH § * Geriatrisk avdeling UUS † Neurologisk avdeling UUS § Nevroradiologisk avdeling UUS # Cognitive Drug Research Ltd, Goring-on-Thames, UK

2 Hva vet vi? Forekomst: opptil 60% i akuttfasen Forekomst: opptil 60% i akuttfasen Ca. en tredjedel har fortsatt problemer etter 3-6 mnd. Ca. en tredjedel har fortsatt problemer etter 3-6 mnd. Inkontinens er kartlagt mest Inkontinens er kartlagt mest –Kronisk fase: dobbelt så ofte inkontinens hos slagpasienter enn hos personer uten gjennomgått slag –Neg. psykososiale følger –Urininkontinens i tidlig fase etter slag er en sterk negativ prognostisk faktor –er den mest robuste prediktor for dårlig funksjonsevne –er den mest robuste prediktor for dårlig funksjonsevne Meijer L et al. Clin Rehabil 2003 –Ingen effektiv behandling –Ingen effektiv behandling Thomas L et al. Cochrane Datab Syst Rev 2005 Brittain K Stroke 2000

3 Skjær i sjøen Svært få studier har skilt mellom pre- eksisterende og direkte slagrelatert inkontinens Svært få studier har skilt mellom pre- eksisterende og direkte slagrelatert inkontinens Noen urodynamiske resultater, mest retrospektive; prospektive resultater ikke entydig Noen urodynamiske resultater, mest retrospektive; prospektive resultater ikke entydig Ingen kliniske data Ingen kliniske data Nesten ingen data på andre vannlatingsproblemer og deres ev. prognostiske betydning Nesten ingen data på andre vannlatingsproblemer og deres ev. prognostiske betydning

4 208 patients: follow-up data after 1 year Slagenheten (akutt + rehab), UUS oktober 02 – mars 05

5 URISTROKE- kohorten 315 pasienter med klinisk sikker akutt slagdiagnose 315 pasienter med klinisk sikker akutt slagdiagnose –Median alder 78 år, 53% kvinner –Våkne, klinisk stabile, i stand til å kommunisere Omfattende kartlegging innen 10 dager etter sykdomsstartOmfattende kartlegging innen 10 dager etter sykdomsstart –Komorbiditet –pre-og poststroke kognitiv status –Pre- og poststroke pADL, pre-stroke iADL –Blæresymptomer pre-og poststroke Metoder: Metoder: Journalgjennomgang, OCSP, CT caput, medikamentbruk Journalgjennomgang, OCSP, CT caput, medikamentbruk Pasientintervju m/Barthel Pasientintervju m/Barthel Komparentintervju m/IQCODE og NEADL Komparentintervju m/IQCODE og NEADL Barthel Index, 5 m gangtest, MMS, SINIS, klokketest, TMT-A Barthel Index, 5 m gangtest, MMS, SINIS, klokketest, TMT-A Resturin, vannlatings-observasjonsskjema, miksjonsliste, urinanalyse Resturin, vannlatings-observasjonsskjema, miksjonsliste, urinanalyse Klassifisering av vannlatingssymptomer i henhold til ICS’ retningslinjer Klassifisering av vannlatingssymptomer i henhold til ICS’ retningslinjer Pas. subjektive vurdering av nye symptomer Pas. subjektive vurdering av nye symptomer retrospektiv

6 Vannlatingsforstyrrelser før slaget (N= 315) 54% 30% 12% 4%

7 Nye VLF etter slag, N= 78 9 4 27 38 * Initial retensjon: 29

8 235 patients 80 patients with pre-existing UI, no change Study I 235 p Study II 65 p Study III 235 p Study IV 185 p CDR substudy: 110 p 315 patients with confirmed stroke 65 UI 170 cont

9 Studie I Hvilke faktorer predikerer død og/eller sykehjem etter 3 måneder? FaktorORCI Større slag (PACS/TACS) 3.6 1.4 - 9.0 Dårlig gangfunksjon 8.2 2.6 – 26.2 Urge – UI IA – UI 2.427.5 0.8 – 7.3 7.0 – 108.2

10 Studie II Slagrelatert UI: kliniske trekk 27 med klassiske urge- symptomer 27 med klassiske urge- symptomer –Hyppig vannlating med sterk vannlatingstrang før lekkasje, full oppmerksomhet på problemet, føler seg brydd/plaget 38 med delvis eller helt manglende oppmerksomhet på at blæren vil tømmes 38 med delvis eller helt manglende oppmerksomhet på at blæren vil tømmes –16 har (nesten) ingen forvarsel før de er våte, subjektivt lite plaget –22 benekter at de har et nytt problem, kan forstå det etter grundig forklaring, men benekter igjen ved neste korsvei = anosognosi Urodynamisk u.s. hos 4 Alle hadde fasisk detrusor overaktivitet med sterk trang Urodynamisk u.s. hos 7 4 terminal detrusor overaktivitet, svak blærefølelse 2 normale, 1 med uretratrykk rundt 0 og kontinuerlig lekkasje. Ingen blærefølelse

11 Studie II: forløp etter 1 år Retensjon: kun 2 pasienter varige problemer Retensjon: kun 2 pasienter varige problemer Kontinent: 12 av 170 døde (7%) Kontinent: 12 av 170 døde (7%) 9 på sykehjem (5%) 9 på sykehjem (5%) Urge-UI: 1 av 27 død (4%) Urge-UI: 1 av 27 død (4%) 3 på sykehjem (11%) 3 på sykehjem (11%) 13 tørre 13 tørre IA-UI: 13 av 38 døde (34%) IA-UI: 13 av 38 døde (34%) 21 på sykehjem (84%) 21 på sykehjem (84%) 2 tørre 2 tørre NS

12 235 patients - 170 continent - 27 incident urge-UI - 38 incident IA-UI CDR battery available for 118 patients - 1 technical problems - 5 bad vision - 2 refused testing →110 patients tested - 80 continent - 13 urge-UI - 17 IA-UI 208 patients re-assessed after 1 year - 157 continent - 26 urge-UI - 25 IA-UI 1 lost to follow-up 26 died - 12 continent - 1 urge-UI - 13 IA-UI 175 at home - 148 continent → 4 urge-UI - 23 urge-UI → 12 dry - 4 IA-UI → 2 dry 33 in nursing-homes - 9 continent - 3 urge-UI→ 1 dry - 21 IA-UI → none dry 315 patients with acute stroke 80 patients with pre-stroke incontinence Studie III Oppmerksomhet og 1 års prognose

13 Picture presentationA series of 20 pictures is presented on the screen at the rate of one every 3 seconds for the patient to remember Simple Reaction Time (average, in ms) The patient has to press the YES response button as quickly as possible every time the word YES appears on the screen. 30 stimuli with varying inter-stimulus interval Digit Vigilance Task: Reaction Time (average, in ms) Accuracy (%) A target digit is constantly displayed to the right of the screen centre. A series of digits is presented in the centre of the screen at a rate of 120 per minute. The patient has to press the YES button as quickly as possible every time the digit matches the target digit. Choice Reaction Task: Reaction Time (average, in ms) Accuracy(%) Either the word YES or NO is presented on the screen. The patient has to press the corresponding button as quickly as possible. 30 stimuli, random sequence, varying inter- stimulus interval Spatial Working Memory Reaction Task Reaction Time (average, in ms) Accuracy (%) A drawing of a house is presented on the screen with 4 of its 9 (3x3) windows lit. The patient memorizes the position of the lit windows. For each of the subsequent presentations of the house, he/she has to decide whether or not the one window which is lit, was also lit in the original presentation, by pressing the YES or NO button as quickly as possible. Picture Recognition Task Reaction Time (average, in ms) Accuracy (%) The original pictures plus 20 distractor pictures are randomly presented on the screen. For each picture the patient has to decide whether or not it is recognized as being from the original series by pressing the YES or NO button as quickly as possible. CDR testbatteri ”Power of Attention” ”Continuity of attention” ”Speed of memory” Simpson PM et al. 1991 Harrington F et al. 2000 Rowan E et al. 2005 Molloy S et al. 2006

14 Factor Continent, n=80 (49 men, 53 DH) Median IQR UUI, n=13 (8 men, 9 DH) Median IQR IA-UI, n=17 (10 men, 11 DH) Median IQR Continent vs. UUI UUI vs. IA-UI P value * Power of Attention (s) 1.61.4 - 1.92.11.9 - 2.5 3.92.2 - 6.0<.001.008 Speed of Memory (s) 4.33.7 - 5.96.95.8 - 8.9 13.810.4 - 16.3<.001 Continuity of Attention (% accuracy) 94.590.6 - 98.490.075.9 - 97.0 58.442.8 - 77.8.07.002 CDR resultater i henhold til kontinensstatus, N =110 DH = dominant hånd brukt i testen, IQR = interkvartil range, s = sekunder * Mann-Whitney test

15 VariablesUnadjusted OR (CI) Adjusted Model A1 with separate UI categories OR (CI) Adjusted Model A2 with combined UI category OR (CI) Age > 803.2 (1.8-6.0)2.4 (1.0-5.6)2.3 (1.0-5.0) Female gender0.9 (0.5-1.7) Living alone1.7 (1.0-3.2)1.1 (0.3-2.3)1.2 (0.5-2.9) Former stroke1.9 (1.0-3.5)1.4 (0.5-3.4)0.9 (0.4-2.2) Total/partial anterior stroke syndrome 4.4 (2.3-8.4)1.4 (0.5-4.4)0.9 (0.3-2.6) Poor pre-stroke instrumental ADL function (NEADL< 52 p) 4.6 (2.4-8.7)2.6 (1.0-6.6)2.6 (1.1-6.0) Mental impairment pre-stroke (IQCODE > 3.31) 4.4 (2.1-9.3)1.0 (0.3-3.4)1.9 (0.7-4.8) Barthel Index score < 9 on admission 13.5 (6.5-28.0)3.9 (1.3-11.8)4.8 (1.8-12.7) Stroke-related neurocognitive impairment (SINIS < 54 p) 11.5 (4.7-28.2)3.9 (1.4-10.7)4.7 (1.6-13.8) Continent Urge- incontinence IA- incontinence Reference 1.3 (0.4-4.1) 64.8 (20.8-201.4)13.4 (3.4-52.4) Continent vs. incontinent10.7 (5.4-21.0) 3.0 (1.1-7.6) Modell A: Risikofaktorer for død eller sykehjem etter 1 år, N = 235

16 VariablesUnadjusted OR (CI) Adjusted model B1 with separate UI categories OR (CI) Adjusted model B2 with combined UI category OR (CI) Age > 803.3 (1.3-8.3)2.1 (0.6-7.4)1.9 (0.6-6.0) Poor pre-stroke instrumental ADL function (NEADL<52 p) 4.5 (1.6-13.1)3.1 (0.8-12.3)4.1 (1.1-14.8) Barthel Index score < 9 on admission 8.9 (3.1-25.9)3.9 (0.8-18.5)5.1 (1.5-17.8) Neurocognitive impairment (SINIS < 54 p) on admission 13.4 (3.7- 48.6)7.0 (1.7-28.5)6.9 (1.7-28.4) Power of Attention8.3 (2.6-26.3)1.2 (0.2-7.0)0.9 (0.2-5.1) Speed of Memory Processes5.4 (1.9-15.9)1.8 (0.4-7.6)1.9 (0.5-6.9) Continuity of Attention6.6 (2.3-19.4)1.6 (0.4-7.1) 3.3 (1.0-11.8) Continent Urge-UI IA-UI Reference 0.6 (0.1-5.0) 32.7 (8.0-134.1)15.7 (3.6-69.7) Continence vs. incontinence7.0 (2.6-18.6)1.1 (0.3-4.8) Modell B: Risikofaktorer for død eller sykehjem etter 1 år Signifikante variabler fra Modell A + CDR- faktorer, N = 110

17 VariablesN (%)Continent (N=131) Urge-type UI (N=23) IA-type UI (N=31) Clinical stroke syndromes: Right anterior circulation stroke Left anterior circulation stroke Brainstem/cerebellum 88 (48) 80 (43) 17 (9) 53 63 15 12 9 2 23 * 8 0 Ischemic strokes Hemorrhagic strokes 165 (89) 20 (11) 115 16 22 1 28 3 Time to CT ≤ 24 h Time to CT > 24 h 95 (51) 90 (49) 63 68 13 10 19 12 Old lesions Visible new lesions 64 (35) 102 (55) 44 71 8989 12 22 * New supratentorial lesions: Frontal lobe Parietal lobe Temporal lobe Occipital lobe Basal ganglia (BG) Frontoparietal lobes Frontotemporal lobes Parietotemporal lobes Parietooccipital lobes Temporooccipital lobes BG + parietal lobe BG + frontal lobe BG + temporal lobe BG + parietal + other lobes 95 (51) 7 21 1 5 23 11 3 2 1 5 3 5 67 6 16 1 5 17 5 3 2 1 4 1 712001000010110712001000010110 21 0 3 0 5 6 * 0 1 4 * P≤ 0.01 * χ 2 test Studie IV: CT- lesjoner og kontinensstatus (N =185)

18 Variables23 urge-type UI vs. 131 continent OR (CI) 31 IA-type UI vs. 131 continent OR (CI) Urge-type UI vs. IA-type UI OR (CI) WMLscore right frontal > 11.5 (0.6-3.8) 2.9 * (1.3-6.4) 1.9 (0.6-5.6) WMLscore left frontal > 12.2 † (0.9-5.3) 3.3 * (1.5-7.3) 1.5 (0.5-4.5) WMLscore right parietal ≥ 11.5 (0.6-3.6) 4.7 * (2.0-11.0) 3.2 # (1.0-9.8) WMLscore left parietal ≥ 11.8 (0.7-4.5) 4.8 * (2.0-11.6) 2.6 (0.8-8.3) WMLscore right BG ≥ 10.7 (0.3-2.0) 2.3 # (1.0-5.0) 3.0 (0.9-9.7) WMLscore left BG ≥ 11.9 (0.8-4.7) 2.6 # (1.2-5.8) 1.4 (0.5-4.1) WML total score right > 31.2 (0.4-3.0) 3.7 * (1.6-8.2) 3.2 # (1.0-9.9) WML total score left > 31.9 (0.8-4.7) 3.0 * (1.3-6.6) 1.2 (0.4-4.2) WML total score > 32.4 # (1.0-6.1) 3.7 * (1.6-8.9) 1.5 (0.5-5.0) All analyses made by means of the Chi Square test. Variables dichotomized by their median * P <0.01, #P <0.05, †P= 0.08. OR= Odds Ratio, CI= 95% Confidence Interval, UI= urinary incontinence, IA= impaired awareness, BG= basal ganglia WML og kontinensstatus (Wahlund LO et al. Stroke 2001)

19 VariablesUnadjusted OR (CI)Adjusted OR (CI)P value Age > 80 years2.8 (1.2-6.2)2.2 (0.9-6.0)0.08 Male gender0.9 (0.4-2.0)- Right-sided new lesions2.3 (0.8-6.5)- Any old lesion: Frontal Parietal Basal ganglia 1.2 (0.4-3.7) 2.8 (0.3-22.2) 1.1 (0.3-3.6) ------ New lesion: volume > 0.4 cm 3* 2.1 (0.9-4.7)2.1 (0.4-11.4) New lesion: Any frontal involvement New lesion: Any parietal involvement New lesion: Any basal ganglia involvement 2.1 (0.8-5.7) 2.9 (1.3-6.6) 3.1 (1.3-7.4) - 1.8 (0.6-5.5) 2.9 (1.1-7.9)0.002 New lesion in ≥ 2 lobes or regions3.6 (1.5-8.3)4.3 (1.5-11.7)0.005 Total stroke lesion volume (new+old) > 1.5 cm 3* 3.5 (1.5-8.4)2.5 (0.8-7.2) White matter lesions total score > 3 * 3.7 (1.5-9.0)5.8 (2.1-15.7)0.001 Kliniske og nevroradiologiske faktorer assosiert med IA-UI Bivariate and multivariate analysis. OR= odds ratio, CI= 95% confidence interval *dichotomized by the median

20 Konklusjoner Det finnes to kliniske UI typer etter slag, urge-UI og UI med svekket oppmerksomhet (IA-UI) Det finnes to kliniske UI typer etter slag, urge-UI og UI med svekket oppmerksomhet (IA-UI) Oppmerksomheten er enten nedsatt eller mangler helt (anosognosi) Oppmerksomheten er enten nedsatt eller mangler helt (anosognosi) Bare IA-UI er sterkt assosiert med dårlig prognose Bare IA-UI er sterkt assosiert med dårlig prognose Inkontinente pasienter reagerer langsommere enn kontinente, men IA-UI pasienter er dårligst Inkontinente pasienter reagerer langsommere enn kontinente, men IA-UI pasienter er dårligst Pasienter med IA-UI har mer omfattende cerebrovaskulær skade, både kortikalt og subkortikalt, sammenlignet med kontinente og urge-pasienter Pasienter med IA-UI har mer omfattende cerebrovaskulær skade, både kortikalt og subkortikalt, sammenlignet med kontinente og urge-pasienter De oppviser derfor større svikt i eksekutive funksjoner De oppviser derfor større svikt i eksekutive funksjoner Tidlig, intensiv og blærefokusert trening kan være en mulig behandlingsform hos inkontinente pasienter som forstår sitt nye symptom Tidlig, intensiv og blærefokusert trening kan være en mulig behandlingsform hos inkontinente pasienter som forstår sitt nye symptom

21 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


Laste ned ppt "Vannlatingsforstyrrelser etter hjerneslag - en prospektiv studie 2/10-07 Pettersen R, Wyller TB *, Stien R †, Saxby BK #, Haig Y, Nakstad PH § * Geriatrisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google