Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalde kulturlandskap i Jordbruket. Erfaringer, utfordringer og resultater fra fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal. Nettverkssamling Lista 26-28.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalde kulturlandskap i Jordbruket. Erfaringer, utfordringer og resultater fra fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal. Nettverkssamling Lista 26-28."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalde kulturlandskap i Jordbruket. Erfaringer, utfordringer og resultater fra fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal. Nettverkssamling Lista 26-28 august Kari M Jenstad, grunneier

2 Tilskudd: -Beitedyr

3

4 Tilskudd: - Skjøtsel av slåttemark.

5 Tilskudd: - Innkjøp av utstyr. Viktig bidrag for å lette arbeidet. Investeringen er ofte ikke lønnsom i seg selv uten bidrag.

6 Tilskudd: - Restaurering av bygninger. Norsk Kulturminnefond er i tillegg involvert i mange av prosjektene som rådgiver og med økonomisk tilskudd. Bidragene har vært viktig for ivaretakelse av eldre, verneverdige bygninger. I tillegg er bidragene viktig for å få en god, fagmessig utførelse med riktige materialer.

7 Utfordringer Beitedyr Det er gitt tilskudd for å stimulere bruk av utmarksbeite og direkte tilskudd (240’) til sauefjøs på Røymoen. I disse dager har de som driver gården startet tidlig sanking av sin buskap og tapene er enorme. Det er jervskader, og i flere av flokkene mangler 50% av lamma. Rovviltnemda i Midt Norge vedtok i fjor at områdene i Øvre Sunndal ikke skulle ha uttak av jerv. Det innebærer også at det ikke kan tas ut skadedyr. Situasjonen er alvorlig, og driverne står nå med et anlegg som er bygd for 250 vinterfora sau, en gjeld på 2,5 mill og med et rovdyrproblem som gjør at de kanskje ikke kan fortsette. Vi stiller spørsmål om hvordan slikt kan skje i et område som er prioritert pga eksisterende kulturlandskapsverdier? Hvor er samhandlingen mellom departementene?

8 Bilder tatt lørdag 23/8-2013……

9 Utfordringer Skjøtsel av slåttemark i Svisdalen/ Sveen -Svært bratt og uframkommelig. Ikke kapasitet til å slå alt -Store arealer - Arbeidskrevende, tilskuddet dekker ikke behov for innleid arbeidskraft. Begrenset hvor mye som kan gjøres på dugnad. - Graset blir kjørt bort, ikke tatt vare på. Igjen mangel på arbeidskraft.

10 Utfordringer restaurering av bygninger - Finne fagfolk til å få utført arbeidet - Beregne og kalkulere prosjektene - Likegyldig eier - Å gjennomføre prosjektene til normert tid. - Å utføre arbeidet fagmessig er tidkrevende og kostbart. - Uforutsatte kostnader dukker opp…

11 Resultatet: -Ivaretar artsrike slåtteenger i Svisdalen, på Jenstad og på Røymoen ved å slå graset. En del blir kjørt bort, noe blir presset til høy. - Restaurering av mange verdifulle bygninger. Tunet i Svøu står nå for tur. Det er et stort prosjekt. - Seterdalene, spesielt Grøvudalen er levende med setring og beitebruk. - Det ble satset på sauenæring, og framtida er usikker.

12

13

14


Laste ned ppt "Utvalde kulturlandskap i Jordbruket. Erfaringer, utfordringer og resultater fra fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal. Nettverkssamling Lista 26-28."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google