Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1 Oppvarming. Læringsmål Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du: 1.kunne beskrive sentrale kjennetegn ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1 Oppvarming. Læringsmål Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du: 1.kunne beskrive sentrale kjennetegn ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1 Oppvarming

2 Læringsmål Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du: 1.kunne beskrive sentrale kjennetegn ved investerings- og finansieringsprosjekter 2.kunne gi eksempler på spørsmål som dukker opp ved bruk av nåverdimetoden i en prosjektanalyse 3.kjenne oppbyggingen av lærebok og hjemmeside 4.ha oversikt over hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige i læreverket 5.ha forstått hvorfor du bør ha anskaffet deg en finanskalkulator og lært deg hvordan den fungerer 6.ha fått avklart om du har de forkunnskaper som trengs for å fortsette til kapittel 2

3 Klassifisering av prosjekter Investeringsprosjekt Realinvestering Finansinvestering Immateriell investering Finansieringsprosjekt Egenkapital Gjeld I oppgave 1H.1 på nettsiden kan du klassifisere noen av eksemplene foran og mange andre prosjekter i disse gruppene.oppgave 1H.1

4 Realinvesteringer i Norge Oppgave 1L.3 Tabell som viser brutto- investering i fast real- kapital etter art og hovednæring finner du på Statistisk Sentralbyrå sine nettsider.Statistisk Sentralbyrå

5 Prosjektanalyse trinn for trinn Last ned regnearketregnearket

6 Definisjon Prosjektanalysen gjør det mulig å sammenligne komplekse, fremtidige og usikre konsekvenser

7 Sentrale spørsmål i prosjektanalyse Hvordan finner du prosjektets kontantstrøm? (kapittel 2) Hvordan skal du ta hensyn til skatteregler, lånemuligheter og forventet prisutvikling for innsatsfaktorer og ferdigvarer? (kapittel 2) Hva betyr det at nåverdien er 788 000 kroner? Hvor stor nåverdi må et prosjekt ha for at det skal være akseptabelt? (kapitlene 3 og 4) Hvordan kan du sammenligne lønnsomheten i konkurrerende prosjektforslag? (kapitlene 3 og 4) Hvordan kan du ta hensyn til at prosjektets kontantstrøm er usikker? (kapitlene 6 og 7) Hvor kommer kapitalkostnaden fra? (kapittel 7) Hvilke muligheter har du for å skaffe kapital til dette prosjektet? (kapittel 8) Er prosjektanalyse bare nyttig før beslutning er fattet eller er faget også relevant i prosjektets driftsfase? (kapittel 9) Hvilke er de vanligste snubletrådene i praktisk prosjektanalyse? (kapittel 10)

8 Hjelpemidler - 1

9 Hjelpemidler - 2 DefinisjonerFormler

10 Hjelpemidler - 3

11 Gode arbeidsvaner Les pensum før og etter forelesningene Legg vekt på forståelse og oversikt! Bli ikke skremt av formlene Les eksemplene nøye for å forstå Regn oppgavene – flere ganger Bruk kalkulator og PC i eksempler og oppgaver Les – regn – les igjen – regn Forstå stoffet  lettere å huske formler Alt pensum blir ikke gjennomgått (begrenset tid) Gå for en god karakter!

12 Forkunnskaper Kostnad kontra utbetaling og inntekt kontra innbetaling (Oppgave 1H.2 og 1H.2) Dekningsbidrag og selvkost (Oppgave 1L.4 og 1H.3) Nullpunktomsetning, marginalkostnad og gjennomsnittskostnad (Oppgave 1H.4) Resultatregnskap og balanse (Oppgave 1H.6) Regnskap og budsjett Alternativprinsippet (Oppgave 1H.7) Beslutningshierarki (oppgave 1H.8) Investeringstyper (Oppgave 1H.1) Du kan også teste nivået på dine forkunnskaper ved flervalgstesten i oppgave 1H.10

13 Oppgave 1H.3 Fyll ut tallet som mangler i hver kolonne

14 INNTEKT/INNBETALING KOSTNAD/UTBETALING RESULTAT LIKVIDITET  RESULTAT +/- JUSTERINGER LIKVIDITET Resultat og likviditet

15 Eksempel 1.4 Sett navn på kurvene

16 Ulike kostnadsbegreper


Laste ned ppt "Kapittel 1 Oppvarming. Læringsmål Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du: 1.kunne beskrive sentrale kjennetegn ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google