Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Småskala landbruksproduksjon sett fra fylkesmannens ståsted Landbruksdirektør Thor Bjønnes Samling for Norsk Kommunalteknisk forening Quality Hotel, Sarpsborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Småskala landbruksproduksjon sett fra fylkesmannens ståsted Landbruksdirektør Thor Bjønnes Samling for Norsk Kommunalteknisk forening Quality Hotel, Sarpsborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Småskala landbruksproduksjon sett fra fylkesmannens ståsted Landbruksdirektør Thor Bjønnes Samling for Norsk Kommunalteknisk forening Quality Hotel, Sarpsborg 19. mai 2006

2 Overføringer til jordbruk og import av næringsmidler

3 Utvikling antall gårdsbruk

4 Antall jordbruksbedrifter i Østfold 1969-2005 Kilde: SSB

5 Antall jordbruksbedrifter i Østfold etter størrelse, 1969-2005 Kilde: SSB

6 Jordbruket i Østfold Arealbruk 2005 (daa) Korn630 000 Grovfôr105 000 Potet 6 800 Grønnsaker 4 500 Frukt/bær 2 400 Kilde: SLF

7 Hvorfor Landbruk Pluss? Landbruk – mer enn landbruk Landbruket kan ikke lenger holde liv i bygdene alene –125 000 aktive gårdsbruk i Norge i 1979 – ca. 50 000 i 2005 Ressursene er der fortsatt; landbrukets -, bygdenes -, naturens - og menneskelige ressurser Varer og tjenester fra det norske landbruket og norske bygder til morgendagens marked og forbrukere Internasjonale prosesser; WTO, EU/EØS Nødvendig å modernisere landbrukspolitikken

8

9 Næringsutvikling ift kommuneplan Nasjonal satsing på næringsutvikling i landbruket ↓ Plan- og bygningsloven begrenser ↓ Dispensasjonsbehandling i kommunen

10 Veileder: - legge til rette for Landbruk Pluss i kommunal saksbehandling - gode og effektive saksbehandlingsrutiner -oversikt over tiltak innefor/utenfor LNF-områder -bidra til at kommunene avklarer og tilrettelegger for Landbruk Pluss-tiltak Finnes på: - www.planlegging.no - www.landbruk.dep.no

11 Saksgang - for søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven

12 Muligheter for Østfold Betydelig nærmarked Areal, klima og infrastruktur gir muligheter Produktutvikling → ”nye produkter” Matolje (raps m.v.) og proteinrike fôrvekster Voksende marked for hobbyhest Foredlingsmuligheter, eks. skog Produksjon av tjenester til nærmarkedene (eks. ”Inn på tunet”)

13 Satsingsområder… - Strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

14 Mat og foredling

15

16

17 Melk og storfe

18

19

20 Skog, trevirke og bioenergi

21

22 Landbruksbasert reiseliv

23

24 Inn på tunet

25 forts. Inn på tunet

26 Slutt


Laste ned ppt "Småskala landbruksproduksjon sett fra fylkesmannens ståsted Landbruksdirektør Thor Bjønnes Samling for Norsk Kommunalteknisk forening Quality Hotel, Sarpsborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google