Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produkt av prosessen Intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er «sluttproduktet» Intensjonsavtalen har flere formål: –Formelle Gi kommunestyrene i de fem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produkt av prosessen Intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er «sluttproduktet» Intensjonsavtalen har flere formål: –Formelle Gi kommunestyrene i de fem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produkt av prosessen Intensjonsavtalen

2 Intensjonsavtalen er «sluttproduktet» Intensjonsavtalen har flere formål: –Formelle Gi kommunestyrene i de fem kommunen grunnlag til å ta en beslutning om retningsvalg (januar 2016) og endelig vedtak om man skal gå med i en ny kommune (mai/juni 2016) Grunnlag for innbyggerne til å ta stilling gjennom folkeavstemminger eller lignende Grunnlaget for å søke Stortinget om sammenslåing –Prosessuelle Avklare forventninger Utforske mulighetsrommet Bli kjent Sikre medvirkning og forankring Løse floker….

3 Hva skal den inneholde? Detaljeringsgrad må avklares i prosessen, men: –Grundig nok til at man får avklart de essensielle spørsmål for kommunestyret og befolkning –Overordnet nok til at man får fremdrift og løsning

4 Bevarings- eller utviklingsdokument? Fokus på langsiktighet og fremtid –Dette er «grunnloven» for en konstruksjon som (hvis den blir vedtatt) skal vare i 50 år fremover –Det eneste vi vet er at fremtiden (25 år) er dramatisk annerledes enn i dag

5 Bevarings- eller utviklingsdokument? Tro mot den prosessen man har lagt opp –Avtalen er ikke ferdig før man er ferdig med hele prosessen Det er helheten (dokumentet slik det foreligger til politisk behandling juni 2016) som er det avgjørende – ikke de enkelte avtalepunktene underveis. Viktig at det er dette som kommuniseres ut Et søkende og positivistisk perspektiv –selv om det vi nå jobber med kanskje ikke er dette man mener er det smarteste for egen kommune –Det enkelte kommunestyret sitter med all makt uansett (i alle fall til Stortinget måtte bestemme noe annet)

6

7 Prosess som begeistrer!

8 Perspektiver på prosessen: Er det: Motstridene interesser, mange mål, kamp, konflikt, allianser. –Sentrale forhandlingsverktøy blir da kontroll, beslutning, makt, rolleklarhet, grenseoppganger, etc Eller: Mange meninger, felles identitet, samme retning, meningsbrytning, nettverk, etc –Sentrale forhandlingsverktøy blir da tilrettelegging, veiledning, løsningsfokus, raushet, energigiver, etc

9 Seks prinsipper for positivt lederskap og organisasjoner som begeistrer 1.Det språket vi bruker, skaper den verden vi lever i –Hvordan kan vi skape en forståelse av verden og våre framtidsmuligheter slik at vi øker våre muligheter til konstruktiv forandring? 2.Å undersøke er samtidig å forandre  Det vi setter fokus på får vi mer av 3.Våre bilder av framtiden former våre handlinger i nåtiden –Felles ønske – og skape en tro på at det lar seg gjøre 4.Positive spørsmål skaper positiv forandring 5.Organisasjoner er fortellinger som vi kan fortelle på mange måter 6.Helhet får fram det beste i mennesker


Laste ned ppt "Produkt av prosessen Intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er «sluttproduktet» Intensjonsavtalen har flere formål: –Formelle Gi kommunestyrene i de fem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google