Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kontaktmøte Vg2 9.9. 2015. Program TidAktivitet 18.00-18.45 / 19.00-19.45 Informasjon/presentasjon v/rektor + rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kontaktmøte Vg2 9.9. 2015. Program TidAktivitet 18.00-18.45 / 19.00-19.45 Informasjon/presentasjon v/rektor + rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kontaktmøte Vg2 9.9. 2015

2 Program www.rosenvilde.vgs.no TidAktivitet 18.00-18.45 / 19.00-19.45 Informasjon/presentasjon v/rektor + rådgiver 18.45-19.45 / 19.45-20.45 Kontaktlærerne informerer foresatte i klasserommene

3 Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HO) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon (MK) Påbygging til generell studiekompetanse (PB) Studiespesialisering m/formgiving (SF) Studiespesialisering (ST)

4 LEDELSEN Rektor: Terje Bentzen Ass.rektor: Eva Mitusch Avd.leder RM/HS: Ingunn Lyngstad Avd.leder MK/SF: Annikken Falkbu Avd.leder ST/PB: Anders Lindhjem-Godal Avd.leder elevtjenester:Terje Horneland Adm.leder: Anna Kvinnsland Driftsleder: Arne Aalrust www.rosenvilde.vgs.no

5 Avdeling for elevtjenester Leder for elevtjenesten: Terje Horneland Rådgivere: Tove Handeland John Olav G. Saxlund Helsesøster: Lise Ramfjord (på skolen hver dag) Spes.ped.koordinator: Anne Bjåland PPT: Rosaria Ulsnæs og Linda Skåra Kontaktinfo på hjemmesiden/tjenester for elever

6 Visjon: Kreativ og fremtidsrettet Temaprofil: Miljø, mangfold og muligheter Verdier: Solidaritet Utvikling og vekst Likeverd og respekt Tilhørighet og identitet Rosenvilde - forankring

7 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER 2015-16

8 Læringskulturen på Rosenvilde Mål: Elever som realiserer sitt potensial Elevmedvirkning Lagarbeid Utdannelse og dannelse

9 Satsingsområder på Rosenvilde Vurdering for læring Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter Lærings- strategier Yrkesretting og relevans

10 ” Tett på”; forebygge fravær Melde fra samme dag v/fravær Melde fra til faglærer/kontaktlærer hvis eleven må gå fra skolen i løpet av dagen; jf. reglement Hvis økende fravær: ”Tett på”-skjema; samtale med kontaktlærer om fravær (kartlegging) og oppfølging. Skjema sendes hjem (også for myndige elever etter avtale fra forventningssamtale) Samarbeid med foresatte Stort fravær kan føre til «Ikke vurdering» (IV) i fag

11 VURDERING Underveisvurdering: All vurdering fram til sluttvurdering, gis løpende, skal være læringsfremmende og skal bidra til å informere og motivere elevene, egenvurdering er en del av underveisvurderingen Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurdering når standpunktkarakter skal settes Foresatte blir til umyndige elever blir invitert til samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår (26.10. eller etter avtale) Eleven får halvårsvurdering i januar, som blir supplert av veiledning fra faglærer hvordan man kan øke kompetansen sin i faget Til sommeren settes det enten standpunktkarakter eller det gis halvårsvurdering med og uten karakter

12 VURDERING forts. Karakterskalaen for halvårsvurdering og standpunktkarakterer er 1-6, faget er bestått hvis man får 2 eller bedre Sluttvurdering: Gis ved slutten av opplæringen som standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter

13 VURDERING, EKSAMEN OG DOKUMENTASJON På elevenes sluttdokumentasjonen (vitnemål eller kompetansebevis) vil det stå samlet fravær for alle tre (to) årene Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter Alle programfagene avsluttes hvert år og vil fremgå på dokumentasjonen

14 MILJØARBEID jfr. § 9a-1-3 i opplæringsloven Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Handlingsplikt Tiltak

15 MILJØARBEID Rosenvilde-dagene Tema- og aktivitetsdag Internasjonal dag/OD Juleaktiviteter Aktiviteter i regi av elevrådet (f.eks.: fadderordning) Midttimeaktiviteter i regi av miljøarbeider Den kulturelle skolesekken

16 EKSAMEN Alle elever på YF Vg2 skal opp til tverrfaglig eksamen i programfag 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 YF skal trekkes ut til eksamen i andre fag

17 EKSAMEN Alle elever på Vg2 ST/SF skal trekkes ut til én eksamen På Vg3 skal alle elevene ha eksamen i norsk hovedmål, og i tillegg skal de trekkes ut til tre eksamener ( ST: to skriftlige, én muntlig, muntlig/praktisk, SF: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk, minst ett trekkfag fra eget programområde)

18 Neste skoleår Hovedregelen for å bli flyttet opp til neste skoleår er bestått i alle fag

19 Mer informasjon Hjemmeside: www.rosenvilde.vgs.nowww.rosenvilde.vgs.no

20 Etter Vg2 yrkesfag …

21 Hva kan elevene velge?

22 Hva har de lyst til å bli?

23 Hva påvirker valgene?

24 Kort repetisjon:  Rett til tre års videregående opplæring  Må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år i skole eller seks år når de er i lære  Rett til opplæring i det fylket man er bostedsregistrert  Rett til ett omvalg  Rett til to hvileår

25 Yrkeskompetanse Hovedmodellen: Vg1 + Vg2 i skole 2 år i lære som lærling Lærebedrift:  Privat  Offentlig

26 Lærebedrift godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/ lærekandidater. må kunne gi opplæringen fastsatt i læreplanen må ha faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen.

27 Har man krav på læreplass?. Søker læreplass

28 Hva er viktig for å få læreplass? Tilstedeværelse (lite fravær) Bestått i alle fag (gode karakterer ingen hindring) God orden og oppførsel Vise interesse for bedriften By på seg selv

29 Hva kan eleven selv gjøre? Bruke prosjekt til fordypning Kontakte bedrifter hvor de kan tenke seg å jobbe Kontakte opplæringskontorer Undersøke på www.yrke.no oversikt over godkjente lærebedrifter i Akershuswww.yrke.no Bruke nettverket! Skrive en god søknad.

30 Fra alle Vg2 Yrkesfaglige utdanningsprogram kan elevene søke seg til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. » Bleiker » Nesbru » Eikeli » Rud » Rosenvilde

31 Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Inntakskrav bestått VG2 fra alle yrkesfaglig utdanningsprogram 10 t norsk 5 t matematikk 5 t historie 3 t naturfag 2 t kroppsøving 5 t programfag – (utd.program for stud.spes.) Sum = 30 timer

32 Påbygging til generell studiekompetanse – 4.påbygg Inntakskrav bestått fagbrev eller fagutdanning 10 t norsk 5 t matematikk 5 t historie 3 t naturfag Sum = 23 timer Søknad: 1. mars i VIGO

33 Hva er lurt å velge? Fagbrev   Vg3 Påbygging +++fordeler+++ fordeler ----ulemper----- ulemper

34 Elevene på Vg2 Medier og kommunikasjon kan velge:  Vg3 Medier og kommunikasjon – studieforberedende  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse  Vg3 Mediedesign (fagkompetanse) Vågen videregående skole  De kan også søke yrkeskompetanse med fagbrev (lærling) – Fotograffaget – Mediegrafikerfaget Valg videre

35 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kan søke:  Barne- og ungdomsarbeiderfaget - fagbrev  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

36 Vg2 Fotterapi og ortopediteknikkfag kan søke:  Ortopediteknikkfaget- fagbrev  Vg3 Fotterapi- fagutdanning i skole  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse:

37 VG2 Kokk og servitør kan søke:  KokkfagetFagbrev  InstitusjonskokkfagetFagbrev  Servitørfaget Fagbrev  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

38 VG2 Matfag kan søke  Butikkslakterfaget fagbrev  Fiskehandlerfaget ”  Industriell matproduksjon ”  Kjøttskjærerfaget ”  Bakerfaget ”  Konditorfaget ”  Pølsemakerfaget ”  Sjømatfaget ”  Slakterfaget ” og  Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

39 Lykke til!

40 Rosenvilde 2014

41 Informasjon Veivalg videre fra:  Vg2 ST  Vg2 SF Karriere-/utdannings- og yrkesveiledning

42 Opplæring  Rett til tre års videregående opplæring  Må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år i skole – (eller seks år i lære)  Rett til opplæring i det fylket du er bostedsregistrert  Rett til ett omvalg  Rett til to hvileår

43 Valg videre Elevene på Vg2 ST kan velge Vg3 Studiespesialisering Fortrinnsrett til skoleplass på Rosenvilde

44 Valg videre Elevene på Vg2 SF kan velge Vg3 Studiespesialisering med formgiving Fortrinnsrett til skoleplass på Rosenvilde

45 Utdannings- og yrkesveiledning  Trefftid på kontor  Trefftid i glassgaten  Infotek  Oppslag på It’s Learning  Hjemmesiden  Presentasjoner utenfra  Utdanningsmesser

46 …. veien videre Kartlegging Tester «WIE» 90 spørsmål - work interest explorer - Yrkesområder - Rapport Programfag

47 Inngangsbilletten til høgskoler og universitet Alle fag må være bestått Alle karakterer teller likt (snitt x 10) Vitnemål: to kvoter

48 Lykke til!

49 ROM GruppeRom 2KSAGamle kantine 2MFAGamle kantine 2BUFA/B2019/20 2FOTA2011 2KMA3051 2KMB3054 2KMC3059 2SFA1054 2SFB1056 2STA2055 2STB2056 2STC2066


Laste ned ppt "Velkommen til kontaktmøte Vg2 9.9. 2015. Program TidAktivitet 18.00-18.45 / 19.00-19.45 Informasjon/presentasjon v/rektor + rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google