Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsoverdragelse Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret Fagforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsoverdragelse Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret Fagforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Virksomhetsoverdragelse Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret Fagforbundet

4 Bakgrunn EU-direktiv som omfatter Norge pga EØS- avtalen Implementert i form av et eget kapittel i Arbeidsmiljøloven: Kap. XIIA (§73) Mye av erfaringene er knytta til dommer i EU Basert i stor grad på EU-tenkning

5 Formål Sikre arbeidstakernes rettigheter ved skifte av arbeidsgiver ”Smøre” anbudsprosesser slik at den frie flyten av arbeidskraft skal gå enklere Motvirke sosial dumping

6 Hva er virksomhetsoverdragelse? Gjelder skifte av arbeidsgiver Gjelder ikke eierskifte (aksjesalg) Gjelder både hele virksomheter og deler av virksomheter Ingen begrensning størrelsesmessig For eksempel en vaktmester overføres eller 100.000 overføres i sykehusreformen

7 Hva er virksomhetsoverdragelse? Gjelder ikke ved konkurs Gjelder ikke vanlige omorganiseringer Gjelder ved overføring mellom offentlige forvaltningsnivåer –Norsk særtrekk ved lovgivning

8 Krav til virksomhetsoverdragelse Identitet mellom ny og gammel virksomhet –produksjonsutstyr –produksjonslokaler –immaterielle verdier –kundekrets –andelen av ansatte som overtas –hvor lenge har ev. virksomheten vært stengt –må tilpasses tjenesteproduksjon

9 Hvilke rettigheter utløses? Rett til å bli med over til ny virksomhet Overføring som resultat av virksomhetsoverdragelse er ikke grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny innehaver Felles ansvar for å oppfylle lovens alle bestemmelser hos ny eller tidligere innehaver (to muligheter å saksøke)

10 Individuell arbeidsavtale Hele den individuelle arbeidsavtalen overføres. I tillegg til den skriftlige avtalen gjelder for eksempel ansiennitet, bonuser, frynsegoder mv Rettigheter etter arbeidsavtalen vil inngå i ny arbeidsavtale, og forsvinner da ikke ved en eventuell ny overføring Problem: arbeidsavtalene i kommunesektoren er lite omfattende Råd: få mest mulig inn i arbeidsavtalen

11 Tariffavtalen Opprettholder de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen Inntil avtalen utløper (maks 2 år) eller erstattes av en annen Hva er individuelle rettigheter? –Lønn –arbeidstid –turnus mv

12 Pensjon Ingen pensjonsytelser inngår, verken alder eller uføre eller etterlattpensjon Heller ikke at arbeidsavtalen bestemmer at arbeidsgiver betaler pensjonspremie Viktig for tillitsvalgte å være klar over Innbetalt pensjon i KLP eller liknende blir omgjort til oppsatt pensjoner

13 Tillitsvalgte Tillitsvalgte som berøres av overføringen skal beholde sin rettsstilling og funksjon Dersom man blir integrert i en større enhet, skal de overførte beholde tillitsvalgte fram til nyvalg skjer.. Viktig å opprettholde tillitsvalgtfunksjon, mange nye spørsmål kommer

14

15 Informasjon Så tidlig som mulig gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte om –grunnen til overføringen –de rettslige, økonomiske og sosiale følgene for arbeidstakerne –planlagte tiltak overfor de ansatte –fastsette dato for overføring

16 Informasjon ansatte Få plikter Avholde informasjonsmøte med de ansatte om overdragelsen og konsekvensene for de ansatte Seinest når overdragelsen gjøres offentlig kjent Lavere krav enn informasjon til tillitsvalgte

17 Reservasjonsrett Allmenn reservasjonsrett dersom det medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker Usikker framtid/økonomi er akseptert Kan alltid selv si opp stillingen, men har da oppsigelsestid

18 Valgrett Retten til å velge å bli igjen hos opprinnelig arbeidsgiver Finnes ikke eksplisitt i norsk rett, slik som for eksempel i svensk lovgivning Norsk rettspraksis vurderer hver enkelt virksomhetsoverdragelse Større mulighet ved deloverdragelse

19 Valgrett - betingelse HR: valgrett er unntaket NEMKO-dommen: renhold i slakteri til renholdsfirma. Har valgrett HR: ”valgrett kan tilstås arbeidstakeren dersom ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon.” Må være vesentlig forverring

20 Noen eksempler

21 Miljøtransport Reservasjonsrett og valgrett til fortsatt ansettelse i kommunen ble krevd Fikk medhold i Høyesterett (3-2) Man hadde rett til å bli i kommunen Men man hadde oversittet handlingsplikten, dvs. fagforening og forbund hadde ventet for lenge på å gå til sak, slik at retten gikk tapt

22 Miljøtransport De ansattes fagforening hadde gått inn for å danne et AS, dette talte mot at de ansatte hadde rett på kommunen som arbeidsgiver Grunnen til at de fikk medhold prinsipielt var at dette betydde en rasering av lønns- og arbeidsforholdene De ansatte hadde vansker med ny jobb

23 Konklusjon Å opprettholde rettigheter krever rask handling Det fagforeninga og tillitsvalgte gjør før en overdragelse brukes av retten Dommen gir prinsipielt medhold til reservasjonsrett bare forholda blir ille nok der de ansatte havner

24 Psykiatridommen Overføring av ansatte til privat virksomhet De ansatte fikk ikke medhold i at de hadde rett til å bli i kommunen Det var ingen forskjell på organisasjonen Det var ingen forskjell på lønninger Det ville være enkelt for helsepersonell å skaffe seg ny jobb i et godt arbeidsmarked

25 Konklusjon Rettighetene vurderes konkret Vil være ulike for ulike ansattgrupper Ingen allmenngyldig reservasjons- eller valgrett Bruk av valgrett kan i ettertid føre til saklig oppsigelse i hht AML §60

26 Kåfjord ambulanse Et nytt ambulansefirma vant anbudet Tilbød de ansatte jobb i hht §73 Krevde at de ikke skulle være organisert De ansatte svarte ja til både jobb og organisering Ble ikke ansatt Tok saken til Høyesterett

27 Arbeidsgiver bestemmer NKF tapte Det var ikke identitet - de ansatte var ikke med over og ambulansene var nyinnkjøpte Arbeidsgiver legger premissene for om det er virksomhetsoverdragelse Men arbeidsgiver måtte betale erstatning på 100.000 til hver pga brudd på organisasjonsretten

28 Fagforeningas oppgaver Drøfting Handle i tide, drøft valgretten om ønskelig Sjekk arbeidsavtalene Diskuter om man ønsker virksomhetsoverdragelse Få eventuelt inn i anbudsutlysning at det skal behandles som en virksomhetsoverdragelse Informer medlemmene Vurder hva som best tjener medlemmene


Laste ned ppt "Virksomhetsoverdragelse Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret Fagforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google