Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21 – Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 3. mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21 – Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 3. mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 21 – Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 3. mai 2016

2 Agenda Historikk Tiltak Økonomi Spørsmål BEBOERMØTE 3. mai 2016

3 Beboermøte 5. mai 2015 o Presentasjon tilstand o Forslag tiltak Skisseforslag Beboermøte 23. november 2015 o Presentasjon av skisseprosjekt o Forslag tiltakspakker o Kostnadsestimat tiltakspakker Anbudskonkurranse  Presentasjoner beboermøter og referat fra prosjekteringsmøter finnes på borettslagets hjemmeside: Prosessen frem til nå

4 Dører og vinduer har nådd teknisk levealder Større kuldebroer i etasjeskillere og overganger balkonger Målinger viser store luftlekkasjer i leilighetene Diverse punkter vedrørende brannsikkerheten i borettslaget Naturlig ventilasjon – stedvis funn av svertesopp Garasjer i dårlig forfatning Kort oppsummert tilstand

5 Det trekker fra vinduer og balkongdører Avtrekk fra kjøkkenvifte og bad er for dårlig Mange må lufte for å få god nok inneluft Stort sett alle er enige om at standarden på garasjeanlegget er for dårlig. Det er også manglende sykkelparkering Balkonger har tilfredsstillende størrelse og utforming, men er støyende og i noe dårlig stand Kommentarer beboerunderundersøkelse

6 Hvorfor rehabilitere? o Styrets vedlikeholdsplikt iht. borettslagsloven og borettslagets vedtekter o Flere av bygningsdelene krever større utbedringer o Ønske om fornyelse, bedre inneklima og bokomfort (lyd, luft, lys) o Redusere energikostnader o Sørge for forutsigbart og lavere vedlikeholdsbehov Hvorfor tenke helhetlig rehabilitering? o Tidsvindu o Gjentakende kostnader o Følgeskader

7 Utskiftning av alle vinduer, balkong-, inngangs-, kjeller- og loftsdører Endringer: o Balkongdør med større glassfelt o Større stuevindu Hvorfor? o Sørge for færre luftlekkasjer, ref. lekkasjemålinger o Dårlig/varierende tilstand på komponentene o Brannsikkerhet i kjeller og på loft o Kommentar beboerundersøkelse: det trekker fra vinduer og balkongdører Tiltak – Vinduer og dører

8 Tiltak – Vinduer og dører

9 Etterisolering av fasade med ny kledning Nye inngangsparti Nye balkonger Endringer: o Tak over balkong i 4. etasje o Trapp ned fra balkong i 1.etg – valgfritt Tiltak – Fasader

10 Hvorfor? o Eliminere kuldebroer o Sørge for et varmere bygg o Hindre lekkasjer fra balkong på vegg o Oppgradere bygningsmassen o Kommentar beboerundersøkelse: Balkonger har tilfredsstillende størrelse og utforming, men er støyende og i noe dårlig stand Tiltak – Fasader

11 Hva er en kuldebro? Kuldebroer er delen av en bygningskonstruksjon som har vesentlig lavere varmemotstand enn konstruksjonen for øvrig. I slike partier oppstår en lokal, sterk varmestrøm og et ekstra varmetap Tiltak – Fasader

12 Hvorfor er kuldebroer et problem? De gir økt varmetap, noe som igjen gjør det nødvendig å bruke mer energi til å varme opp bygget. I de delene der huset får lavere overflatetemperatur kan det oppstå kondens. Dette kan føre til mugg, råte- og fuktskader. Kuldebroer gir kalde overflater på vegger og gulv inne i huset Tiltak – Fasader

13 Tiltak – Fasader En kuldebro er egentlig en varmebro, fordi varme ledes ut gjennom «broen». Illustrasjonen viser hvordan etasjeskilleren i betong leder varmen ut av bygget. Det er mulig å gjøre kuldebroen mindre, altså at mindre varme ledes ut av bygget, ved å isolere på utsiden av kuldebroen slik som i illustrasjonen over. Dette kaller vi en kuldebrobryter.

14 Tiltak – Fasader Eksisterende konstruksjonEtterisolert konstruksjon Utetemperatur -10 grader

15 Tiltak – Fasader Dagens løsning for balkong og inngangsparti gir store kuldebroer og bør derfor rives.

16 Tiltak – Fasader

17 Tiltak – Fasader

18 Tiltak – Fasader

19 Tiltak – Elektro Oppgradering av jordingsanlegg til blokkene Vern for stigere i underfordelinger Hovedvern i leiligheter Komplett elektroanlegg for nye garasjer, utebelysning for sykkelparkering og boder. Lys og stikkontakter på balkonger Opplegg for El-bilparkering m.m.

20 120 garasjer 8 garasjeboder 150 parkeringsplasser o 50 parkeringsplasser med motorvarmer o 16 parkeringsplasser for el-bil, med mulighet for øking av antall o 16 handikapplasser o 30 gjesteparkeringer 25 overbygde sykkelboder med plass til: o 16 sykkelparkeringer per bod(totalt 400) o 2 plasser for rullestol eller lignende per bod (totalt 50) Nedgravde avfallscontainere utenfor hver blokk. 2 fraksjoner Ny beplantning i området Tiltak – Utomhus

21 Tiltak – Utomhus

22 Tiltak – Utomhus

23 Tiltak – Utomhus

24 Tiltak – Utomhus

25 Ved en rehabilitering tettes bygget for å redusere varmetap (nye vinduer, dører, etterisolering). Dette fører til at det ikke kommer like mye luft inn i leilighetene som i dag og det må derfor etableres ventilering av leilighetene på en annen måte Tiltak – Ventilasjon Det legges frem to alternativer for ventilering av leilighetene.

26 Ved mangelfull ventilering vil luften inneholde større mengder CO 2 og stekos, fuktighet og lignende vil ikke bli transportert ut. Dette kan føre til skader som sopp og muggvekst som kan være helsefarlig og med på å bryte ned bygningskroppen Tiltak – Ventilasjon Det legges frem to alternativer for ventilering av leilighetene.

27 Balansert ventilasjon tradisjonell Balansert ventilasjon type Lunos Tiltak – Ventilasjon

28 Tiltak – Balansert ventilasjon tradisjonell

29 Tiltak – Balansert ventilasjon tradisjonell

30 Presentasjon – Balansert ventilasjon Aas Luftbehandling AS Spørsmål angående balansert ventilasjon

31 Presentasjon – Lunos Lavenergisystemer AS Spørsmål angående ventilasjon – Lunos?

32 Tiltakspakke 1 Utskifting av vinduer og dører Etterisolering av fasader inkl.grunnmur Nye balkonger Nye inngangsparti Nye branndører kjeller og loft Nytt garasje- og parkeringsanlegg Nedgravde avfallscontainere Balansert ventilasjon - Tradisjonell Tiltakspakker Tiltakspakke 2 Utskifting av vinduer og dører Etterisolering av fasader inkl. grunnmur Nye balkonger Nye inngangsparti Nye branndører kjeller og loft Nytt garasje- og parkeringsanlegg Nedgravde avfallscontainere Balansert ventilasjon - Lunos Det er lagt opp til en helhetlig rehabilitering med vedlikeholdsfrie materialer som skal vare i minimum år.

33 Økonomi Sum budsjett inkluderer: Tiltak for de forskjellige tiltakspakkene Uforutsettkostnad Administrasjon o Prosjekt- og byggeledelse for gjennomføringsperioden o Arkitekt og andre rådgivere for gjennomføringsperioden o Prosjekteringskostnad (TOBB, arkitekt og andre rådgivere) TiltakspakkerSum Tiltakspakke 1Kr ,- Tiltakspakke 2Kr ,- Sum budsjett inkluderer ikke: Tilskudd fra Enova på ca. 1 – kr ,- 2 – kr ,-

34 Økonomi – Beregning av fellesgjeld LeilighetPer Tiltakspakke 1 Per Tiltakspakke 2 Per romsKr ,-Kr ,-Kr ,- 2-romsKr ,-Kr ,-Kr ,- 3-romsKr ,-Kr ,-Kr ,- 3-romsKr ,-Kr ,-Kr ,- 4-romsKr ,-Kr ,-Kr ,- 4-romsKr ,-Kr ,-Kr ,-

35 Økonomi – Beregning av felleskostnader LeilighetPer Tiltakspakke 1 Per Tiltakspakke 1 Husbanken 1,7% 2-romsKr 2 180,-Kr 3 661,-Kr 3 451,- 2-romsKr 2 320,-Kr 3 874,-Kr 3 652,- 3-romsKr 2 487,-Kr 4 151,-Kr 3 914,- 3-romsKr 2 621,-Kr 4 362,-Kr 4 113,- 4-romsKr 2 818,-Kr 4 704,-Kr 4 435,- 4-romsKr 2 951,-Kr 4 915,-Kr 4 634,- Forutsetninger; flytende rente på 2,5% og 30års nedbetaling Kostnader for kabel-tv(kr 327,- per mnd.), leie av garasje(kr 169,- per mnd.) og parkeringsplass(kr 318,- per år) er ikke med i sum. Leie av garasje anslås økning til kr 531,- per mnd. og kr ,- per mnd. for parkeringsplass

36 Økonomi – Beregning av felleskostnader LeilighetPer Tiltakspakke 2 Per Tiltakspakke 2 Husbanken 1,7% 2-romsKr 2 180,-Kr 3 343,-Kr 3 167,- 2-romsKr 2 320,-Kr 3 539,-Kr 3 352,- 3-romsKr 2 487,-Kr 3 792,-Kr 3 591,- 3-romsKr 2 621,-Kr 3 985,-Kr 3 775,- 4-romsKr 2 818,-Kr 4 297,-Kr 4 070,- 4-romsKr 2 951,-Kr 4 490,-Kr 4 253,- Forutsetninger; flytende rente på 2,5% og 30års nedbetaling Kostnader for kabel-tv(kr 327,- per mnd.), leie av garasje(kr 169,- per mnd.) og parkeringsplass(kr 318,- per år) er ikke med i sum. Leie av garasje anslås økning til kr 531,- per mnd. og kr ,- per mnd. for parkeringsplass

37 Tiltakspakke 1 (30 år og 2,5% rente)

38 Tiltakspakke 2 (30 år og 2,5% rente)

39 Spørsmål?


Laste ned ppt "21 – Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 3. mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google