Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kommer aktører i inngrep med EU-programmer? Øyvind L Laderud Internasjonal rådgiver Kristiansand kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kommer aktører i inngrep med EU-programmer? Øyvind L Laderud Internasjonal rådgiver Kristiansand kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kommer aktører i inngrep med EU-programmer? Øyvind L Laderud Internasjonal rådgiver Kristiansand kommune

2 Et regionalt partnerskap for økt EU forskning og utvikling Barrierer mot deltakelse i EUs forskning eller utviklingsprogrammer: Mangel på kunnskap om EU programmer og støtteordninger De som har kunnskap har nok med å støtte egen virksomhet Bedrifter oppgir mangel på informasjon og rådgivning Mye byråkrati forbundet med EU prosjekter Viktige grunner til å delta?: Løse viktige utviklingsoppgaver sammen med andre Lavere kostnader Viktig nettverk (også mot FoU) og markedstilgang Finansiering Kan rådgivere ved høgskoler og universiteter spille en viktig rolle som støttespillere, sammen med Kompetansemeglere, Innovasjon Norge ?

3 Viktige forutsetninger før en begynner Ha en idè (for privat eller offentlig sektor) –Som flere virksomheter/grupper kunne ha nytte av her hjemme, –Løse en teknisk/samfunnsmessig utfordring i Europa –Politisk: Forskning, Innovasjon, Konkurranseevne, Miljø, inkludering… –Være villig til å dele kunnskap med andre i Europa Deler utviklingskostnader Deler resultater Ha tålmodighet, beregne god tid.. –Eks: utvikle en IT- løsning for havnemyndigheter – enklere for brukerne For offentlig sektor – nytte for frakt/operatørene og næringsliv Samme problem i hele Europa- hva finnes ? Gjennomføringsevne –Setter av nok tid og ressurser –Gjennomføringsevne, ikke være redd for skjemaer –Be om hjelp fra lokale kjentfolk, EIC, NCP`er eller andre med erfaring Finne riktig program, riktige utlysninger, gode samarbeidspartnere Fins som regel litt penger til søknadsutvikling

4 Idèen, arbeidet og midlene må deles i et partnerskap En idè som er såpass nær et marked at den lett kan omsettes i økonomisk gevinst (og miljø..), men ikke for omfattende eller generell til at virksomheten ønsker å utvikle alene! Bedrift alene/ egen kjøl eller gå sammen om å utvikle metode/teknikk: Elkem som satser nå ytterligere 2,7 mrd NOK på resultater av FoU –rense silisium for solceller som er betydelig mindre kraftkrevende enn den som brukes i resten av verden. National Oilwell, AkerKvaerner sammen med FoU aktører –Bekjempe korrosjon på store hydrauliske sylindere under plattformene EU prosjektene skal ha: Klart definerte roller basert på kompetanse og erfaringer De antatt beste til å gjennomføre akkurat denne prosjektideen Hvorfor akkurat vi?

5 Å arbeide med EUs FoU programmer; viktige forutsetninger Ha ideer og ambisjoner ! –Ledelsen og de ansatte Ha noenlunde oversikt over forskningsområdet eller ”state of the art” i EU Gjør deg kjent med de relevante dokumenter for ditt fagområderelevante dokumenter –EU –Fagkonferanser, tematiske områder, nyhetsbrev, mailinglister Nettverk av gode partnere –Personlige nettverk innen fagområdet (tillit) –Bygge nettverk, sende folk på EU fagkonferanser. Se konferanseoversikter! –Bruke Cordis partner søkCordis Ha tilgjengelige ressurser til å arbeide med søknader –Støtte fra NFR og Kompetansefondet Ha en oversikt over 7. Rammeprogram, vite hvor en kan få mer hjelp! –Økonomi, prosjekttyper, søknad, IPR, evalueringskriterier etcØkonomi, prosjekttyper, søknad, IPR, evalueringskriterier etc –Evaluatorer i 6. og 7. Rammeprogram –Events, eks: IST 2006, Forskningsrådets lansering av FP7 i november,eks: IST 2006Forskningsrådets lansering av FP7 Begynn med planleggingen nå; tema, hva, hvordan, hvem,Begynn med planleggingen nå

6 Teknologiplattformer: Strategiske FoU prioriteringer i Europa innen ulike fag/områder Med utgangspunkt i industrien/næringslivet samles alle interesserte/involverte til å identifisere viktige strategiske forskningsutfordringer for dette spesifikke fagområdet. Store bedrifter, SMB, bransjeorganisasjoner, universiteter/forskning, lokale/regional myndigheter, sluttbrukere. EU med i arbeidet. Skal sikre riktig retning og økt fokus på FoU i framtida og en bedre utnyttelse av ressurser. Det er etablert teknologiplattformer på en rekke områderteknologiplattformer Eks: Aeronautics, Innovative medicines, Next generation mobile phones, Hydrogen and fuel cell technologies,

7 Hvordan gjorde vi det i Agderforskning ? Kjernområde: SMB- forskning og forskningsrådgivning Identifisere viktige aktører i Europa innen området Ble med i EU nettverk: European Network of Small Business Research, European Network of Social Research (søknad), Euro Info Centre (anbud), Var aktive på konferanser og møter, benytte den sosiale arena til nettverksbygging Ta tillitsverv og ledelse i nettverk, arbeidsgruppedeltakelse Koble fagkunnskap med EU kunnskap (dokumenter, skjemaer) Valgte partnere fra våre nettverk (kjente gjennom nettverket) –Noen partnere med lang erfaring og god CV –Noen med liten eller erfaring

8 En Europeisk og Internasjonal strategi for Kristiansand kommune Internasjonal strategi skal henge sammen med kommunens langtidsplan og handlingsprogram –Internasjonalt samarbeid skal bidra til å løse oppgaver sammen med andre –Løse oppgaver på en måte som er utviklende for regionen og for våre samarbeidspartnere –EU prosjekter forplikter de involverte partnere også økonomisk!! Ha kunnskap om faglige diskusjoner i Europa –Hva foregår på `mitt` område i Europa –Delta i faglige fora og tematiske nettverk utenfor landets grenser Kunnskap om programmer/virkemidler (EU/EØS..) –Avdelingene/enkeltpersoner må kjenne til mulighetene –Ha noen i kommunen å drøfte ideer og aktiviteter med- kanskje et Internasjonalt kontor ? Et miljø… –Ha gode kontakter med NCP`er og andre…

9 Lykke til og takk for oppmerksomheten ! Øyvind L Laderud Kristiansand kommune Oyvind.l.laderud@kristiansand.kommune.no

10 Fra idè til prosjekt 1: en innovativ idè tar form 2: alene eller sammen med andre ? Egne midler eller be om støtte? 3: midler fra norske instanser eller fra f eks EU.. 4: EU midler: formuler prosjektideen på en kortfattet og generell måte (engelsk): 1 – 2 sider –Bakgrunn, formål, innhold, aktiviteter, nytte for hvem ? Hvorfor nettopp vi kan gjøre dette? 5: Hvem har gjort noe på dette område i EU ? –For FoU: Gjør søk i CORDIS` baser, IST resultsCORDIS` baserIST results –Programmene legger ut lister over tildelte kontrakter: eContentpluseContentplus –Snakk med nasjonale kontaktpunkt (NCP) om hva som er gjort

11 Mine erfaringer er basert på arbeid med/ deltakelse i: Euro Info Centre ved Agderforskning i 10 år –Deltakelse i EIC arbeidsgrupper innen FoU – nettverk ute NCP for eContent i Norge i 4 år EUs programkomite for eContent i Luxemburg 4 år med NHD Oppdrag for EU Kommisjonen; studier/analyser – i nettverk Leonardo da Vinci; organisering og ledelse av pilotprosjekter –Deltakelse som partner i nærmere 10 prosjekter (ofte samme partnere) Flere prosjektdeltagelser i eContent (digitalt innhold), bla ETIS Flere deltagelser i EUs 6. Rammeprogram for FoU –ETI prosjekter; forskningsrådgivning og støtte –1) Materialer og overflate 2) IKT Søknad til EUs bransjeforskningsprogram Collective Research –For EURMIG (European Maritime Industrial Grouping)


Laste ned ppt "Hvordan kommer aktører i inngrep med EU-programmer? Øyvind L Laderud Internasjonal rådgiver Kristiansand kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google