Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om vurdering Eksamen – våren 2016. Vurdering Rett til vurdering –Underveisvurdering med og uten karakter –Halvårsvurdering med og uten karakter –Egenvurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om vurdering Eksamen – våren 2016. Vurdering Rett til vurdering –Underveisvurdering med og uten karakter –Halvårsvurdering med og uten karakter –Egenvurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om vurdering Eksamen – våren 2016

2 Vurdering Rett til vurdering –Underveisvurdering med og uten karakter –Halvårsvurdering med og uten karakter –Egenvurdering –Sluttvurdering Formålet er –vurdering av læring underveis og til slutt i opplæringen –vurdering for læring Grunnlaget for vurderingen –Elevens kompetanse Plikt til å delta i vurderingen –Møte frem til vurdering –Delta aktivt i undervisningen

3 Eksamen Er sluttvurdering Resultatet står på vitnemålet Regnes med som egen karakter når elevens konkurransepoeng beregnes (Alle karakterer adderes og summen deles på antall karakterer ) Elevene deles i tre grupper,40 elever i hver gruppe.(10elever fra hver klasse) Eksamen 15-16

4 Skriftlig eksamen, 5 timer Onsdag 18.mai:Elevene får vite trekkfaget kl.09 FREDAG 20.MAI: MATEMATIKK Mandag 23.mai: Forberedelsesdag til norsk (Forberedelseslink kl. 09) TIRSDAG 24.MAI: NORSK HOVEDMÅL ONSDAG 25.MAI:NORSK SIDEMÅL Torsdag 26.mai: Forberedelsesdag til engelsk (Forberedelseslink kl. 09) FREDAG 27.MAI:ENGELSK Eksamen 15-16

5 NORSK – hovedmål og sidemål En forberedelsesdag (mandag 23.5) Får link til forberedelsesmateriell Nettbasert – leveres digitalt På eksamensdagene er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre hjelpemidler som tillater kommunikasjon. Forberedelseslinken er ikke tilgjengelig på eksamensdagen. Må medbringes av den enkelte kandidat.( iPad kan ikke brukes på eksamensdagen) Elevene bruker skolens PC Eksamen 15-16

6 Nettbasert – leveres digitalt En forberedelsesdag (torsdag 26.5) Får link til forberedelsesmateriell Alle hjelpemidler tillatt med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon Forberedelseslinken er ikke tilgjengelig på eksamensdagen. Må medbringes av den enkelte kandidat..(iPad kan ikke brukes på eksamensdagen) Elevene bruker skolens PC Eksamen 15-16 ENGELSK

7 MATEMATIKK Ingen forberedelsesdager 2 delprøver. Del 1: Uten hjelpemidler (skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt). Maks tid= 2t Del 2: Alle hjelpemidler tillatt med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.(iPad kan ikke brukes på eksamensdagen) Elevene har hver sin skole-PC Eksamen 15-16

8 Muntlig eksamen (norsk/matematikk/engelsk/krle/ samfunnsfag/naturfag/ fremmedspråk) Trinnet deles i to puljer To eksamensdager : 2.juni og 6.juni Informasjon om trekkfag 31.mai og 3.juni 48 timers forberedelsestid Eksamen 15-16

9 Muntlig eksamen 15-16 1.Elevene kan gå opp i par eller individuelt 2.Elevene får tildelt ett fag (Bærum kommune) 3.Elevene trekker et tema i faget dagen etter faget er offentliggjort 4.Selve eksamen tar 30 min pr. elev 5.Elevene legger frem forberedelsedel(5min) Eksaminator tar utgangspunkt i forberedelses- delen (tema) for deretter å eksaminere i faget. Eksamen 15-16

10 Tilrettelegging ved eksamen Foreldre kan søke skriftlig om tilrettelegging ved eksamen (muntlig og skriftlig) –Utvidet tid –Forstørret skrift –Opplesing av oppgavene –Sitte skjermet Behovet må dokumenteres av sakkyndig – PPT eller lege Søk i god tid og før 2.mai (obs! – gjelder også de som har søkt og fått innvilget tilrettelegging på terminprøver tidligere) Eksamen 15-16

11 Ved sykdom på eksamensdag Ring skolen for å varsle før eksamen starter om morgenen Legeerklæring må leveres skolen samme dag Eksamen 15-16


Laste ned ppt "Om vurdering Eksamen – våren 2016. Vurdering Rett til vurdering –Underveisvurdering med og uten karakter –Halvårsvurdering med og uten karakter –Egenvurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google