Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EVU på UiO Etter- og videreutdanning av lærere som ‘case’ Utdanningskomiteen 25. januar 2016 Eli Ottesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EVU på UiO Etter- og videreutdanning av lærere som ‘case’ Utdanningskomiteen 25. januar 2016 Eli Ottesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EVU på UiO Etter- og videreutdanning av lærere som ‘case’ Utdanningskomiteen 25. januar 2016 Eli Ottesen

2 UiO strategi 2020: 12. UiO skal være en synlig, fleksibel og profesjonell tilbyder av forsknings- og profesjonsbasert etter- og videreutdanning 13. Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen og styrke dialogen med samfunnet. Forskningsbasert kunnskap skal komme til anvendelse gjennom et tettere samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter. Organisering av EVU på UiO I forbindelse med IHR-prosessen ble det gjort en vurdering av på hvilket organisatoriske nivå ulike arbeidsfelt skulle ligge: sentralt, på fakultet eller på institutt. Fakultetsdirektørene konkluderte med at EVU skulle være er lokalt anliggende. EVU ved UiO styres med andre ord lokalt og i praksis er det det enkelte institutt som avgjør om de skal tilby EVU eller ikke. Styrenotat O-sak 5 til møte nr. 8/2015 i universitetsstyret

3 Politiske vurderinger: For mange lærere med for dårlig utdanning Kravene til undervisningskompetanse for lave/for uklare/for dårlig ivaretatt Lærerløftet Kompetanse for kvalitet Forskrift til opplæringslova kap. 14 For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk ‒ På barnetrinnet: 30 stp ‒ På ungdomstrinnet: 60 stp For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet: 30 stp som er relevante for faget For å undervise i videregående skole: minst 60 studiepoeng som er relevante for faget 1.2 milliarder til EVU for lærere i 2015

4 UH forventes å tilby videreutdanning i stor skala Universiteter og høyskoler skal ‒ informere om satsingen og innholdet i tilbud om videreutdanning ved aktuelle universiteter og høyskoler ‒ forankre strategien for videreutdanning i sin egen organisasjon ‒ tilby videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på andre områder som er etterspurt, tilpasset skoleeiernes behov og lærernes arbeids- og studiesituasjon ‒ i samarbeid med de andre partene bidra til å fastsette mål, rammevilkår, nasjonale prioriteringer og kvalitetskrav for videreutdanningen ‒ samarbeide lokalt og regionalt med kommuner og fylkeskommuner og arbeidstakerorganisasjonene om å utvikle gode studietilbud med utgangspunkt i skolens behov ‒ foreta evalueringer av gjennomføringen av strategien i samarbeid med partene ‒ samarbeide med kommuner og fylkeskommuner om å legge til rette for at skolene/skoleeierne skal kunne utvikle profesjonelle fellesskap, gjennom fleksible tilbud om videreutdanning og tilbud om skole- og kollegabasert videreutdanning ‒ samarbeide med kommuner og fylkeskommuner om å legge til rette for at deler av videreutdanningen også kan benyttes som etterutdanning for større deler av personalet på skolen og/eller i kommunen/fylkeskommunen Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

5 «EVU ved UiO styres med andre ord lokalt og i praksis er det det enkelte institutt som avgjør om de skal tilby EVU eller ikke» ‒ UiO har få tilbud om videreutdanning for lærere innfor KfK- strategien ‒ UiO har en del tilbud om videreutdanning utenfor KfK-strategien ‒ UiO (først og fremst UV) har tilbud om etterutdanning Nasjonalt gjør dette at vi i liten grad er synlige i EVU-markedet. Det kan ha konsekvenser for omdømme og rekruttering Fra UiO er det lavt trykk på lokalt nivå for tilby EVU, og det er lavt trykk nedenfra for å imøtekomme nasjonale forventninger


Laste ned ppt "EVU på UiO Etter- og videreutdanning av lærere som ‘case’ Utdanningskomiteen 25. januar 2016 Eli Ottesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google