Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilrettelegging for buss, sykkel og gange fra Nesøya Plan, samferdsel og næringsutvalg 22. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilrettelegging for buss, sykkel og gange fra Nesøya Plan, samferdsel og næringsutvalg 22. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilrettelegging for buss, sykkel og gange fra Nesøya Plan, samferdsel og næringsutvalg 22. oktober 2015

2 Bestillinger og bakgrunnsdokumenter Kommunedelplan Holmen Slependen med tilleggsvedtak: Det utredes gangforbindelse på tvers av Hestesund for å knytte Nesøya nærmere Landøya og Holmen tettsted. Kommuneplan 2014-2026: Synliggjør behov for kollektivfelt ut fra Nesøya Fortau over broen oppfyller ikke krav i kommunal vei- og gatenormal Følgende dokumenter er utarbeidet og følger saken: -Notat Hestesund -Notat om kaianlegg, høyde- og dybdebegrensninger -Rekkeviddekart Nesøya -Kart og illustrasjoner for ulike broprinsipper over Hestesund -Notat Grønsund -Kartskisse som viser bussfelt og fortau langs Broveien

3 Nesøya-Holmen-Slependen Rekkeviddeanalyse er gjennomført

4 Hestesund Illustrasjoner Lavbro Vippebro

5 Hestesund Illustrasjoner Høybro

6 Hestesund Illustrasjon Tunnel

7  Andre muligheter: Utbedring av gang-/sykkelvei mellom Nesøybroen og Grønsundveien BrotypeFunksjonalitet Investering Drift og vedlikehold Landskap Lav bro Universell utforming Ikke gjennomseiling Lav Bedre tilpasning, men inngrep friområde Høy bro Seilingshøyde 10-16 meter Lange ramper Høy Stort inngrep/ konstruksjon Åpne-bro Universell utforming Gjennomseiling Utfordringer knyttet til åpnemekanismer Høy Driftsoppgaver – åpning/lukking Høye kostnader Antakelig mange utfordringer Bedre tilpasning Inngrep friområde Tunnel Lange tunneler/ nedføringsramper Utrygghetsfølelse Høy Mindre inngrep Kabelferje Stopp ved sjøis Nedre «aldersgrense»? Gjennomseiling Lav Driftsoppgaver vår og høst) Høye kostnader Mindre inngrep

8 Grønsund Ulike alternativer, vurdert overordnet Dagens situasjon med tosidig fortau, bredde 1,2 meter Alternativ 1: Innsnevring til ett kjørefelt over broen for å prioritere gående og syklende Alternativ 2: Lysregulering med bussprioritering (ved butikken) Alternativ 3: Lysregulering med fotgjengerprioritering (ved broen) Alternativ 4: Utvide Nesøybroen med sykkelvei med fortau, samt etablere kollektivfelt mellom Otto Blehrs vei og broen

9 Forslag til videre prosess 1.Eksisterende gang- og sykkelforbindelse mellom Nesøybroen og Grønsundveien opprustes med bedre grusdekke 2.Det utarbeides et skisseprosjekt for separat anlegg for syklister og fotgjengere over Grønsund 3.Det utarbeides et skisseprosjekt som belyser ulike løsninger for forutsigbar bussfremkommelighet langs Broveien 4.Det gjennomføres en prøveperiode med «trykkelys» for å sikre trygg fotgjengerkryssing av Nesøybroen vinterstid. 5.Ny gang- og sykkelforbindelse over Hestesund vurderes ikke ytterligere i denne forbindelse


Laste ned ppt "Tilrettelegging for buss, sykkel og gange fra Nesøya Plan, samferdsel og næringsutvalg 22. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google