Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduisme. Hinduismens mangfald  Mange ulike måter å leve på  Mange ulike guder og gudinner  Mange ulike tempel  Mange ulike rituale  Mange ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduisme. Hinduismens mangfald  Mange ulike måter å leve på  Mange ulike guder og gudinner  Mange ulike tempel  Mange ulike rituale  Mange ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduisme

2 Hinduismens mangfald  Mange ulike måter å leve på  Mange ulike guder og gudinner  Mange ulike tempel  Mange ulike rituale  Mange ulike hellige tekstar  Mange ulike oppfatningar om korleis livet skal levast

3 Hinduistane sitt menneskesyn  Alle menneske og dyr har levd mange liv  Gjenføding-alle blir født igjen og igjen  Gode handlingar -> god gjenføding->født inn i ein god famile, mat og pengar eller i himmelen  Dårleg handling-> dårleg gjenføding -> født inn i ein dårleg familie, sjuk, svolten, fattig, dyr eller innsekt  Karma-> resultat av det vi gjer

4 Atman  Kjerne inni mennesket som ikkje heng saman med kroppen  Atman er usynleg  Det er Atman som blir gjenfødt  Hinduane vil at atman skal sleppe å bli gjenfødt fleire gongar.

5 Gudar og Gudinner  Der er ei usynleg kraft i universet,denne krafta er gud  Gud er i alt som lever  Alle dei ulike gudane og gudinnene har denne krafta  Dei fleste hinduistane ber til Vishnu, Shiva og Devi

6 Guder og gudinner Vishnu Shiva Devi

7 Dharma  Reglar som gjeld i heile universet  Dharma-plikt, lov og rettferd  Dharma skaper orden i universet  Alle har plikt til å følge reglane  Gjeld alle, men menneske og dyr, menn og kvinner har ulik dharma

8 Dharma  Lov som ikkje er nedskeven  Reglar for mennesker og egenskaper som mennsker bør ha  Eigenskapene er:tolmod, tilgiving,sjølvkontroll,visdom, sanning,ro og kontroll over sansane, og at ein held seg frå å stele

9 Ikkje skade andre  Skade andre gir dårleg karma  Unntak – Krigarar som kjempar for ei god sak, fordi det er deira plikt  Ikkje vold mot dyr->ein kan bli gjenfødt som dyr, eller dyr kan bli gjenfødt som menneske  Mange hinduar meiner ein ikkje skal ete kjøtt  Ikkje ete kjøtt før du går i tempel, du blir urein av å ete kjøtt

10 Hellige dyr  Ein skal ikkje ete kjøtt av ku eller okse, dei er hellige  Oksen fordi han var ridedyret til Guden Shiva Kua fordi ho gir oss mange gåver, mjølk, ost og yogurt


Laste ned ppt "Hinduisme. Hinduismens mangfald  Mange ulike måter å leve på  Mange ulike guder og gudinner  Mange ulike tempel  Mange ulike rituale  Mange ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google