Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADAM (2) Slangen Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen.. (1Mos 3:1) Men jeg frykter for at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADAM (2) Slangen Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen.. (1Mos 3:1) Men jeg frykter for at."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADAM (2) Slangen Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen.. (1Mos 3:1) Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus (2Kor 11:3)

2 Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. (Åp 12:9) Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. (Åp 12:4)

3 12 Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge, og si til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! 13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. 14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. 15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. 16 Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. 17 Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. 18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. 19 Alle de som kjente deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er du blitt, og du er blitt borte - for evig tid. (Esek 28:12-19)

4 12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag! 13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. 14 Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. 15 Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. 16 De som ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, 17 som gjorde verden til en ørken og rev ned dens byer, og som ikke slapp sine fanger hjem? (Jes 14:12-17)

5 4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det! 5 Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor ble dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnestein, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? (Job 38:4-7)

6 26 Så blir retten satt, og herredømmet blir tatt fra ham for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt. 27 Riket og herredømmet, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. (Dan 7:26-27) For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6:12)

7 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. (Åp 20:10)

8 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? 2 Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, 3 men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. 4 Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. 6 Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. (1Mos 3:1-6)

9 Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. (1Mos 3:15)

10 Satans strategi: Stoppe Adams linje 1.Mos.6 Abrahams ætt1.Mos 12 og 20 Hungersnød 1.Mos 47-50 Drepe Israels gutter2.Mos 1 Faraos forfølgelse2.Mos 14 Gud åpenb. Davids linje 2.Sam 7 Joram dreper brødre2.Krøn 21 Atalja dreper (-Joas)2.Krøn 22 Hiskia angrepetJes 36 - 38 HamanEst 3 NTJosefs frykt for MariaMatt1+5.Mos 24,1 HerodesMatt 2 Jesus blir fristetLuk 4 Klippen i NasaretLuk 4 2 Stormer på sjøenMark4+Luk8 Golgata Kol 2,15

11 For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. (2Kor 4:4) Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. (Joh 12:31) …høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn (Ef 2:2)

12 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6:11-12) Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke (1Pet 5:8)

13 Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. 3 Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød! 4 Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. 5 Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde. 6 Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. 7 Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. 8 Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. 9 Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. 10 Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. (Mat 4:2-10)

14 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. (Ef 6:11) Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Fil 3:20)


Laste ned ppt "ADAM (2) Slangen Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen.. (1Mos 3:1) Men jeg frykter for at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google