Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri "Vårt grønne gull” Fremtidens kompetanse og rekrutteringsbehov Bernt Kristian Berntsen Norske Skog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri "Vårt grønne gull” Fremtidens kompetanse og rekrutteringsbehov Bernt Kristian Berntsen Norske Skog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri "Vårt grønne gull” Fremtidens kompetanse og rekrutteringsbehov Bernt Kristian Berntsen Norske Skog Saugbrugs AS

2 Når en ser litt stort på det 2 The Boston Public Library

3 Bransjens utfordringer Kampen om kundene: ▪ Digitale og sosiale medier, i forhold til trykte mediertrykte ▪ Olja, i forhold til produkter basert på trevirke Kampen om arbeidskraft: ▪ Knappet på ”ferdigkvalifisert” arbeidskraft med iPad

4 Hva dreier det seg om? Væskekartong - trebasertPlastflaske - olje 4 Fornybar, bærekraftig! Fornybar, bærekraftig?

5 Utgangspunkt for suksess Gunnar Wille sier: ▪ Utgangspunktet for suksess er kompetanse ▪ De arenaer vi konkurrerer på, er først og fremst bestemt ut fra vår kompetansebase og våre kapabiliteter ▪ I det lange løp vil det være den flinkeste som vinner 5

6 I stort – hvor kan vi bli flinkest? ▪ JEFFREY PFEFFER is Professor of Organizational Behavior at Stanford University JEFFREY PFEFFER ▪ Ting som kan kjøpes har lite varig verdig - de kan kopieres ▪ Kulturen, måter en jobber på, bruker teknologi, samarbeider, samvirker - kan ikke kopieres ▪ Derfor, sier Pfeffer, er kultur og kapabiliteter av avgjørende betydning for forretningsmessig suksess 6

7 Det lange løp? ▪ Treforedling er av natur langsiktig ▪ I et meget konkurranseutsatt market, med høyt kostnadsnivå – presses vi over i å bli kortsiktige i tanke, ord og gjerning men ▪ Fra vi får en ungdomsskoleelev ”på kroken”, tar det: –6 år før vi får en produktiv operatør (via + 3 år som lærling) –9 år før en TAF’er er produktiv som Bachelor ingeniør –11 år før en annen TAF’ er produktiv som Master ingeniør –Ved desentralisert ingeniørutdanning tar det ca 3 år (HIST) –Ved å få pensjonister til å stå lenger i jobb, tar de 0 år 7

8 Flinkest? ▪ Hva er vi flinke på? –Fagopplæring, utdanning av lærlinger –I mindre grad avhengig av markedet – har ”rekrutter” ▪ Hva er vi ikke flinke på? –Å rekruttere og utvikle alle andre kompetansekategorier –Vi har ingen ”rekrutter” i disse fagkategoriene og er helt avhengig av markedet –Vi er definitivt ikke flinke på å dele på kompetanse i bransjen eller i regionen –Vi samarbeider så å si ikke og –Utnytter derfor heller ikke alle mulige kapabiliteter 8

9 Hva sliter bransjen og vi i Østfold med? ▪ Kultur og historie som ”industrifylke” ▪ I skyggen av Stavanger – Oslo – Hammerfest ▪ Image – profil som ”tungindustri” 9

10 Mens virkeligheta egentlig er at: ”Det er mer teknologi i et papirfly, enn i en Boeing 737!” Cecilie Jonassen, prosessingeniør

11 Hva må vi gjøre for å bli flinkest? Image og profil: ▪ Definere oss bort fra industrikulturen ▪ Profilere oss inn i kompetanse og nettverkskulturen ▪ Samarbeid og samvirke mer i bransjen, i regionen Fremtidig kompetanse: ▪ Nasjonal dugnad lik lærlingeordning ▪ Jobbe som kompetanseklynge og dele på kompetanse ▪ Mer multikompetanse – innen alle områder ▪ Mer bruk av digital teknologi (Web2.0 og Entreprise2.0) for å få opp farta på arbeidsprosesser og samhandling

12 Det viktigst av alt, mener nå jeg: Å lære raskere enn konkurrentene Takk for meg!


Laste ned ppt "Nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri "Vårt grønne gull” Fremtidens kompetanse og rekrutteringsbehov Bernt Kristian Berntsen Norske Skog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google